Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Do omówienia w rodzinie

Do omówienia w rodzinie

Czy to była dobra decyzja?

Przeczytaj Liczb 13:1, 2, 25-33; 14:3, 6-12. Teraz spójrz na ilustrację i zapisz poniżej swoje odpowiedzi.

1. Dlaczego większość zwiadowców przyniosła złe wieści?

․․․․․

2. Jakie skutki pociągnęło za sobą złożenie przez zwiadowców niepomyślnego sprawozdania?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Liczb 14:26-38.

․․․․․

3. Dlaczego Jozue i Kaleb byli pewni zwycięstwa?

․․․․․

DO OMÓWIENIA:

Jak w trudnych sytuacjach możecie w rodzinie unikać naśladowania dziesięciu zwiadowców, natomiast wzorować się na Jozuem i Kalebie?

CO WIESZ O APOSTOLE PIOTRZE?

4. Jakimi imionami apostoł ten bywa nazywany w Biblii?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Mateusza 10:2; 16:16; Jana 1:42; Dzieje 15:14.

․․․․․

5. Czy Piotr był żonaty?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj 1 Koryntian 9:5.

․․․․․

DO OMÓWIENIA:

Opowiedz zdarzenie z życia Piotra, które najbardziej ci się podoba. Na jakich cechach tego apostoła chciałbyś się wzorować? Jak mógłbyś je w sobie wypracowywać?

ZNAJDŹ TE ILUSTRACJE

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie zamieszczone tu ilustracje? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

W TYM NUMERZE

Odpowiedz na pytania i wpisz brakujące wersety.

STRONA 7 Co powinniśmy mówić bliźnim? Efezjan 4:․․․

STRONA 8 Co daje nam poznanie prawdy biblijnej? Jana 8:․․․

STRONA 11 Jaki los czeka ostatniego nieprzyjaciela ludzkości? 1 Koryntian 15:․․․

STRONA 24 Od czego musimy uciekać? 1 Koryntian 6:․․․

● Odpowiedzi na stronie 13

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRONY 31

1. Zabrakło im wiary w Jehowę i zaczęli się bać (Liczb 14:3, 11).

2. Oprócz Jozuego i Kaleba wszyscy mężczyźni w wieku od 20 lat wzwyż wymarli na pustkowiu.

3. Ufali, że jest z nimi Jehowa (Liczb 14:9).

4. Szymon, Piotr, Szymon Piotr, Kefas i Symeon.

5. Tak.