Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Mądre posługiwanie się językiem

Mądre posługiwanie się językiem

„ŻAŁUJĘ, że to powiedziałem”. Czy zdarza ci się tak pomyśleć? Nie jest łatwo panować nad językiem. Człowiek potrafi ujarzmić niemal każde zwierzę, „języka zaś”, jak czytamy w Biblii, „nikt z ludzi ujarzmić nie potrafi” (Jakuba 3:7, 8). Czy więc mamy dać za wygraną? W żadnym wypadku! Przeanalizujmy kilka zasad biblijnych, które pomagają powściągać ten mały, ale pełen mocy narząd ciała.

„W obfitości słów na pewno nie obejdzie się bez występku, lecz kto trzyma w ryzach swe wargi, postępuje roztropnie” (Przysłów 10:19). Im więcej mówimy, tym większe jest ryzyko powiedzenia czegoś niemądrego lub nawet szkodliwego. Nieokiełznany język, który szybko rozpowiada krzywdzące pogłoski i szerzy oszczerstwa, można przyrównać do ognia (Jakuba 3:5, 6). Kto natomiast ‛trzyma w ryzach swe wargi’ — czyli zastanawia się, zanim coś powie — ten pokazuje, że liczy się ze skutkami swoich wypowiedzi. Czyniąc tak, dowodzi roztropności oraz zyskuje szacunek i zaufanie innych.

‛Bądź prędki do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do srogiego gniewu’ (Jakuba 1:19). Kiedy uważnie słuchamy, sprawiamy rozmówcom przyjemność, ponieważ dajemy dowód nie tylko naszego zainteresowania, lecz także szacunku. A co wtedy, gdy ktoś rani nas bądź prowokuje swymi słowami? Trzeba wówczas robić wszystko, by okazać się ‛nieskorym do srogiego gniewu’ i nie odpłacać tą samą monetą. Kto wie, może taka osoba miała jakiś powód do zdenerwowania i przeprosi za nieżyczliwą uwagę. Czy trudno ci pohamować gniew? W takim razie módl się do Boga o panowanie nad sobą. On chętnie wysłuchuje szczerych próśb (Łukasza 11:13).

„Język łagodny potrafi złamać kość” (Przysłów 25:15). Wbrew obiegowej opinii łagodność to oznaka siły. Łagodną odpowiedzią można przezwyciężyć opór z pozoru tak twardy i nieugięty jak kość — wynikający niekiedy z gniewu lub uprzedzenia. Oczywiście o łagodność nie jest łatwo, zwłaszcza w gorącej atmosferze. Dlatego rozmyślaj nad korzyściami ze stosowania się do rad biblijnych oraz nad przykrymi konsekwencjami ich lekceważenia.

Zasady biblijne rzeczywiście są „mądrością z góry” (Jakuba 3:17). Gdy tą mądrością kierujemy się w mowie, wówczas w stosownej chwili z naszych ust popłyną słowa godne, ujmujące i budujące — porównane do „złotych jabłek w srebrnych ornamentach” (Przysłów 25:11).