Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Do omówienia w rodzinie

Do omówienia w rodzinie

Czego brakuje na tej ilustracji?

Przeczytaj Daniela 6:1-24. Teraz spójrz na ilustrację. Czego na niej brakuje? Wypisz to poniżej i dorysuj, a następnie pokoloruj całą ilustrację.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

DO OMÓWIENIA:

Dlaczego Daniela wrzucono w takie miejsce? Czy cierpiałeś kiedyś z powodu właściwego postępowania? Opisz tę sytuację. Dlaczego zawsze warto czynić to, co słuszne — bez względu na konsekwencje?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj 1 Piotra 2:19-21.

CO WIESZ O APOSTOLE MATEUSZU?

3. Pod jakim jeszcze imieniem znany był Mateusz?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Mateusza 9:9; Marka 2:14.

․․․․․

4. Na jakie wyrzeczenie zdobył się Mateusz, by zostać uczniem Jezusa?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Łukasza 5:27, 28.

․․․․․

DO OMÓWIENIA:

Co tobie być może przyjdzie poświęcić, jeśli zechcesz zostać naśladowcą Jezusa? Co dzięki temu zyskasz?

PODPOWIEDŹ: Przeczytaj Marka 10:28-30.

ZNAJDŹ TE ILUSTRACJE

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie zamieszczone tu ilustracje? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

W TYM NUMERZE

Odpowiedz na pytania i wpisz brakujące wersety.

STRONA 6 Kto zbudował wszystko? Hebrajczyków 3:․․․

STRONA 7 Co czeka niegodziwych? Przysłów 2:․․․

STRONA 20 Jedynie przez kogo można przyjść do Ojca? Jana 14:․․․

STRONA 21 Za kogo mamy się modlić? Jakuba 5:․․․

● Odpowiedzi na stronie 12.

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRONY 31

1. Lwów.

2. Anioła.

3. Lewi.

4. Zostawił wszystko.