Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Biblijny punkt widzenia

Spotykanie się z kimś z myślą o małżeństwie

Spotykanie się z kimś z myślą o małżeństwie

Julia i Michał * chodzili ze sobą i byli zdecydowani zachowywać czystość moralną. Ale gdy pewnego wieczora zdarzyło się, że zostali sam na sam, zaczęło w nich wzbierać pożądanie. Na szczęście zdołali się opanować i nie popełnili poważnego grzechu.

RELIGIA prawdziwa to coś więcej niż tylko cotygodniowe uczestnictwo w spotkaniach religijnych. To sposób życia, związany z określonym postępowaniem i zasadami moralnymi. Jezus Chrystus powiedział, że uznanie w oczach Boga zaskarbią sobie wyłącznie ci, którzy ‛wykonują Jego wolę’ (Mateusza 7:21). Jeśli pragniemy podobać się Bogu, to spotykając się z osobą płci przeciwnej, musimy pamiętać o wysokich miernikach moralnych i mieć szczere zamiary wobec niej jako potencjalnego partnera małżeńskiego.

Co pomaga zachować przed Bogiem czystość moralną, zwłaszcza w obliczu ogromnej presji, by odrzucić wszelkie hamulce? Po pierwsze, należy pamiętać, że zasady Boże służą naszej pomyślności. Po drugie, trzeba sobie uświadamiać, jaka naprawdę jest ludzka natura. Po trzecie, pomocne jest ustalenie nieprzekraczalnych granic postępowania. I po czwarte, istotną rolę w waszym związku powinien odgrywać Bóg. Rozważmy po kolei te czynniki.

Zasady służące naszej pomyślności

W Księdze Izajasza 48:17, 18 czytamy: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć. O, gdybyś tylko zważał na moje przykazania! Wtedy twój pokój stałby się jak rzeka, a twoja prawość — jak fale morskie”.

Przykazania i zasady podane w natchnionym Słowie Bożym rzeczywiście służą naszemu pożytkowi (2 Tymoteusza 3:16, 17). Dowodzą, że Stwórca naprawdę się o nas troszczy i pragnie, byśmy zaznawali szczęścia i radości w każdej dziedzinie życia (Psalm 19:7-10). Czy jesteś o tym przekonany? Jeśli tak, to odznaczasz się prawdziwą mądrością.

Prawda o ludzkiej naturze

Jehowa jako nasz Przyjaciel jest z nami całkowicie szczery — wyjawia nam prawdę o nas samych. Na przykład ostrzega, że „serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieobliczalne. Któż może je poznać?” (Jeremiasza 17:9). Mówi też: „Kto ufa swojemu sercu, jest głupi, lecz kto chodzi w mądrości, ten ujdzie cało” (Przysłów 28:26).

Jak dwoje umawiających się ze sobą ludzi mogłoby zdradzać, że zanadto ufa swojemu sercu? Na przykład gdyby dopuszczali do sytuacji, w których mogą czuć pokusę do zbytniej poufałości — podobnie jak to się zdarzyło osobom wspomnianym na wstępie. Innym przejawem takiej postawy byłoby ignorowanie mądrych rad bogobojnych rodziców. Wiedzą oni, że pragnienia seksualne, zwłaszcza w młodym wieku, mogą być bardzo silne i trudne do opanowania.

Dlatego młodzi ludzie, którzy kierują się mądrością Bożą, poważnie traktują wskazówki rodziców. Biorą sobie do serca ich rady, ponieważ wiedzą, że są podyktowane miłością, nawet gdyby czasem wydawały się niewygodne. Oczywiście największą miłością darzy nas Ojciec niebiański, Jehowa Bóg, który radzi nam ‛usunąć zgryzotę ze swego serca i odwrócić nieszczęście od swego ciała’ (Kaznodziei 11:9, 10). Jak to zrobić? Trzeba się przeciwstawiać niewłaściwym pragnieniom.

Wyznaczenie jasnych reguł postępowania

„Mądrość jest u tych, którzy się wspólnie naradzają” (Przysłów 13:10). Roztropne pary wprowadzają w czyn powyższą zasadę już na samym początku znajomości — ustalają, jakie formy wyrażania uczuć będą zgodne z Biblią, a potem ściśle trzymają się tych ustaleń. Pozwalanie sobie na zbyt wiele lub nadmierna pewność siebie przypomina brawurowe prowadzenie samochodu. Gdy ratownicy wyciągają ofiarę z rozbitego auta, jest już za późno na postanowienia dotyczące bezpiecznej jazdy.

Biblia mówi: „Mądry dostrzega nieszczęście i uchodzi przed nim, niemądry brnie dalej, a potem żałuje” (Przysłów 22:3, Biblia Warszawsko-Praska). Młodzi mogą uniknąć wielu problemów, jeśli spotykają się w większej grupie lub chociaż w towarzystwie kogoś trzeciego, kto odznacza się dojrzałością. Skutkiem niemądrego podejścia do randek może być zbrukane sumienie, utrata szacunku dla samego siebie i drugiej strony oraz wstyd odczuwany przez wiele osób, również członków rodziny. Bądźcie zatem mądrzy — porozmawiajcie o biblijnych zasadach i trzymajcie się ich!

Niech Jehowa odgrywa istotną rolę w waszym związku

Biblia przyrównuje małżeństwo do potrójnego sznura, którego głównym elementem jest Bóg. W Księdze Kaznodziei 4:12 napisano: „Sznura potrójnego nie da się szybko przerwać”. Ta sama zasada odnosi się do dwojga ludzi zabiegających o swoje względy. Jeśli chcą, by Bóg im błogosławił, każde z nich z osobna powinno dbać o bliską więź z Bogiem. W Psalmie 1:1-3 czytamy: „Szczęśliwy jest człowiek, który nie chodzi za radą niegodziwców (...). Ma natomiast upodobanie w prawie Jehowy i jego prawo czyta półgłosem dniem i nocą. (...) Wszystko, co on uczyni, wypadnie pomyślnie”.

Warunkiem prawdziwego sukcesu w życiu, w tym również udanego narzeczeństwa i potem związku małżeńskiego, jest postępowanie zgodne z wolą Jehowy. Przecież to On jest naszym Stwórcą, a romantyczne więzi i małżeństwo to dary od Niego. Dlatego powinniśmy je traktować z należnym szacunkiem (Jakuba 1:17).

[Przypis]

^ ak. 3 Niektóre imiona zostały zmienione.

CZY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁEŚ?

● Skąd wiemy, że Bóg pragnie naszego dobra? (Izajasza 48:17, 18)

● Jakiej prawdy o samych sobie powinniśmy być stale świadomi? (Jeremiasza 17:9)

● Co jest warunkiem sukcesu w okresie zabiegania o czyjeś względy, a potem w małżeństwie? (Psalm 1:1-3)

[Ilustracja na stronie 13]

Roztropni ludzie już na samym początku znajomości ustalają, jakie formy wyrażania uczuć będą zgodne z Biblią, a potem ściśle trzymają się tych ustaleń