Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Sprawdź, czy pamiętasz

Sprawdź, czy pamiętasz

Co się nie zgadza na tej ilustracji?

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:26-40. Teraz spójrz na ilustrację. Jakie szczegóły nie pasują do relacji biblijnej? Wypisz je poniżej.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

DO OMÓWIENIA:

Dlaczego eunuch nie rozumiał tego, co czytał? Jaką otrzymał pomoc? W jaki sposób możesz go naśladować?

Znajdź te ilustracje

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie zamieszczone tu ilustracje? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

W tym numerze

Odpowiedz na pytania i wpisz brakujące wersety.

STRONA 8 Co powinieneś „wykupywać”? Efezjan 5:․․․

STRONA 9 Czego należy się strzec? Łukasza 12:․․․

STRONA 10 Co powinieneś zrobić, gdyby twój nieprzyjaciel był głodny? Rzymian 12:․․․

STRONA 20 Jakie piękno powinno być dla nas najważniejsze? 1 Piotra 3:․․․

Czy znasz sędziego Jeftego?

Przeczytaj Sędziów 11:1 do 12:7 i odpowiedz na pytania.

4. ․․․․․

Z którego spośród 12 plemion Izraela pochodził?

PODPOWIEDŹ: Zobacz Liczb 26:29.

5. ․․․․․

Od którego narodu wyzwolił Izraelitów?

6. ․․․․․

Prawdziwe czy fałszywe? Żył po Józefie, synu Jakuba (Izraela).

DO OMÓWIENIA:

Jak myślisz, dlaczego córka Jeftego zgodziła się spełnić ślub swego ojca? Jak mógłbyś ją naśladować?

▪ Odpowiedzi na stronie 28

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRONY 31

1. Filip był prawdopodobnie sam.

2. Eunuch jechał rydwanem, a nie konno.

3. Zdarzyło się to na pustyni, a nie w mieście.

4. Plemię Manassesa (Liczb 26:29; Sędziów 11:1).

5. Ammonici (Sędziów 11:4).

6. Prawdziwe.