Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Życie w przywróconym raju

Życie w przywróconym raju

JEZUS wiedział, że przyszłe życie jest pewne, i uczył tego swoich naśladowców. Obiecał, że odziedziczą życie wieczne „przy odtworzeniu”. Co miał na myśli? (Mateusza 19:25-29).

Jak donosi równoległe sprawozdanie ewangeliczne sporządzone przez Łukasza, Jezus powiedział, że „życie wieczne” uczniowie otrzymają ‛w nadchodzącym systemie rzeczy’ (Łukasza 18:28-30). Dlaczego w Biblii utożsamiono ‛nadchodzący system rzeczy’ z „odtworzeniem”?

Uwydatniono w ten sposób myśl, że Jehowa Bóg zadba o zrealizowanie swego pierwotnego zamierzenia, zgodnie z którym ludzie mieli cieszyć się życiem wiecznym w ziemskim raju. Przywróci im doskonałość, jaką odznaczali się Adam i Ewa przed popełnieniem grzechu. A zatem ‛w nadchodzącym systemie rzeczy’ nastąpi „odtworzenie” rajskich warunków, jakie panowały w ogrodzie Eden.

Jak zostanie przywrócony raj

Czym posłuży się Bóg, by przywrócić na ziemi rajskie warunki? Rządem, o który Jezus w czasie pobytu na ziemi polecił swym naśladowcom się modlić: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Tak więc Bóg zaprowadzi na całej ziemi rajskie warunki za pośrednictwem Królestwa, którego Władcą będzie Jego Syn.

Raj, utracony wskutek nieposłuszeństwa pierwszej pary ludzkiej, zostanie przywrócony

W Biblii powiedziano o nim: „Narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem (...) Książę Pokoju. Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca” (Izajasza 9:6, 7). Ale w jaki sposób rząd poddany tej „władzy książęcej” urzeczywistni zamierzenie Boże?

Biblia odpowiada: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo [wspomnianą „władzę książęcą”], które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone” (Daniela 2:44).

Warto rozmyślać o warunkach, jakie zapanują na ziemi „przy odtworzeniu” raju, kiedy to Syn Boży będzie sprawował „władzę książęcą” w Królestwie swego Ojca.

 Rajskie warunki

Zmartwychwstanie umarłych

„Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego [Jezusa] głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29).

„Nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15).

Życie bez chorób, starości i śmierci

„W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło” (Izajasza 35:5, 6).

„Będzie z nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:3, 4).

 Obfitość żywności

„Ziemia na pewno wyda swój plon; Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił” (Psalm 67:6).

„Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).

Wygodne domy i ciekawa praca dla wszystkich

„Pobudują domy i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce. Nie będą budować, aby ktoś inny mieszkał; nie będą sadzić, aby ktoś inny jadł” (Izajasza 65:21, 22).

 Kres przestępczości, przemocy i wojen

„Niegodziwi (...) zostaną z ziemi wytraceni” (Przysłów 2:22).

„Przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania” (Izajasza 2:4).

Pokój i poczucie bezpieczeństwa

„Będą mieszkać bezpiecznie, a nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie” (Ezechiela 34:28).

„Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze” (Izajasza 11:9).

Ileż przyjemności będzie sprawiać życie na takiej ziemi, wśród ludzi, którzy kochają Boga i bliźnich! (Mateusza 22:37-39). Możemy być pewni, że spełnią się wtedy wszelkie Boże obietnice. „Ja to powiedziałem”, oświadcza Bóg, „ja też to uczynię” (Izajasza 46:11).

Ale jest jeszcze wiele szczegółów, których powinieneś się dowiedzieć o Jehowie Bogu i obiecanym przez Niego nowym świecie. Co na przykład dowodzi, że ten świat nastanie już wkrótce? Jak Królestwo Boże zastąpi wszystkie ziemskie rządy? I jakie wydarzenia to poprzedzą? Świadkowie Jehowy z przyjemnością pomogą ci znaleźć odpowiedzi na te pytania (więcej informacji podano na stronie 32 tego czasopisma).

Ludzkość od dawna tęskni za sprawiedliwym nowym światem. Pragnienie to już niedługo się spełni. Ci, którzy zmarli, w przeważającej większości zostaną wskrzeszeni. Ponowne życie — „to, które ma nadejść” — jest zatem możliwe. Co więcej, jest wolą Bożą. Będzie to „rzeczywiste życie” (1 Tymoteusza 4:8; 6:19).