Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wyjątkowa Księga

Wyjątkowa Księga

„Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną książką w dziejach” (The World Book Encyclopedia).

PRZESZŁO 550 lat temu niemiecki wynalazca Jan Gutenberg zapoczątkował drukowanie za pomocą ruchomych czcionek. Pierwszym większym dziełem, które wyszło spod jego prasy, była Biblia. * Od tego czasu wydrukowano miliardy książek na wszelkie możliwe tematy. Żadna z nich jednak nie dorównuje Biblii.

  • Ocenia się, że do tej pory wydrukowano ponad 4,7 miliarda egzemplarzy Pisma Świętego (całego lub jakiejś części). To z górą pięć razy więcej niż wynosi nakład książki Cytaty z dzieł Mao Tse-tunga, która pod tym względem plasuje się na drugim miejscu.

  • W ciągu jednego z ostatnich lat rozpowszechniono przeszło 50 milionów egzemplarzy Biblii lub jakiejś jej części. „Każdego roku Biblia jest bestsellerem roku” — donosi czasopismo The New Yorker.

  • Całą Biblię albo niektóre jej księgi przetłumaczono na ponad 2400 języków. A zatem jest ona dostępna w językach, którymi łącznie mówi przeszło 90 procent rodziny ludzkiej.

  • Mniej więcej połowa pisarzy biblijnych ukończyła swą pracę przed narodzinami Konfucjusza, znanego chińskiego myśliciela, oraz Siddharthy Gautamy, założyciela buddyzmu.

  • Biblia wywarła ogromny wpływ na sztukę — motywy z tej Księgi pojawiają się w najsłynniejszych dziełach malarskich, muzycznych i literackich.

  • Biblia przetrwała, choć zaliczano ją do ksiąg zakazanych, palono i podważano jej wiarygodność. Była atakowana jak żadna inna książka w dziejach — a jednak ocalała.

Czyż nie są to wymowne fakty? Oczywiście takie informacje oraz imponujące statystyki same w sobie nie dowodzą, że Biblia jest godna zaufania. Przeanalizujmy więc teraz pięć grup dowodów, które przekonują miliony ludzi, że na tej Księdze można polegać.

^ ak. 3 Łacińska Biblia Gutenberga, znana też jako Biblia 42-wierszowa, została ukończona około 1455 roku.