Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Trwałe świadectwo miłości Bożej

Trwałe świadectwo miłości Bożej

SIEDEM cudów świata wzbudzało w starożytnych podziw graniczący z lękiem. Jednak z wyjątkiem piramid żadne z tych dzieł dziś już nie istnieje. Tymczasem Biblia, którą spisywali pokorni ludzie na nietrwałych materiałach, zachowała się do naszych czasów w nieskażonej postaci. Do tej niezwykłej Księgi możemy mieć całkowite zaufanie (Izajasza 40:8; 2 Tymoteusza 3:16, 17).

Dzięki temu, że Jehowa Bóg zadbał, by Jego myśli zostały utrwalone na piśmie, ich przekaz nie zależał od zawodnej ludzkiej pamięci. Poza tym prosty język, którym posłużyli się wybrani przez Boga pisarze, pozwala zrozumieć Biblię nawet osobom mającym skromne wykształcenie (Dzieje 4:13). Czy właśnie nie tego spodziewałbyś się po Stwórcy i natchnionych przez Niego sekretarzach? Co więcej, powszechny dostęp do Biblii dowodzi, że Bóg kocha ludzi bez względu na to, gdzie mieszkają i jakim językiem mówią (1 Jana 4:19). Dostępność tej Księgi wcale nie umniejsza jej wartości — wręcz podnosi jej rangę.

O miłości Boga jeszcze wymowniej świadczy treść Biblii. Jak wykazano w poprzednich artykułach, Słowo Boże wyjaśnia, skąd się wzięliśmy, dlaczego życie jest takie krótkie i pełne trosk oraz w jaki sposób Bóg naprawi tę sytuację za pośrednictwem swego Królestwa. Poznaliśmy też wspaniałe rady biblijne, które już teraz pomagają prowadzić szczęśliwe i satysfakcjonujące życie (Psalm 19:7-11; Izajasza 48:17, 18). A co najważniejsze, dowiedzieliśmy się, jak nasz Stwórca oczyści swe imię z wszelkich kłamliwych zarzutów stawianych przez Szatana (Mateusza 6:9).

Jakaż inna książka zawiera tyle pożytecznych, praktycznych i tchnących nadzieją informacji dla udręczonej ludzkości? W odróżnieniu od siedmiu cudów starożytności — zbudowanych przeważnie ku chwale fałszywych bóstw lub możnych ówczesnego świata — Biblia jest trwałym świadectwem niesamolubnej miłości Boga do Jego ludzkich stworzeń.

Jeżeli jeszcze nie zbadałeś Pisma Świętego, gorąco cię do tego zachęcamy. Świadkowie Jehowy prowadzą obecnie na całym świecie przeszło sześć milionów bezpłatnych studiów biblijnych. Uważają to za prawdziwy zaszczyt, iż mogą pomagać szczerym osobom, by i one się przekonały, że Biblia naprawdę jest wiarygodnym i natchnionym Słowem Bożym (1 Tesaloniczan 2:13).