Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Sprawdź, czy pamiętasz

Sprawdź, czy pamiętasz

WYJAŚNIJ SZCZEGÓŁY Z PRZYPOWIEŚCI

1. Co się stało z owcą z przypowieści Jezusa zanotowanej w Ewangelii według Mateusza 18:12-14?

․․․․․

2. Czym się zajmuje pasterz?

․․․․․

3. Co czuł pasterz, gdy odnalazł zgubę?

․․․․․

Do omówienia: Dlaczego Jehowa przypomina pasterza? Pod jakimi względami ty przypominasz owcę?

KIEDY TO BYŁO?

Podaj imiona pisarzy poniższych ksiąg biblijnych i połącz linią nazwę księgi z przybliżoną datą jej spisania.

455 p.n.e. po 443 p.n.e. przed 62 n.e. 64 n.e. po 70 n.e.

4. Księga Malachiasza

5. List Jakuba

6. List 2 Piotra

ZGADNIJ, KIM JESTEM

7. Jakub napisał, że uznano mnie za prawą, gdyż gościnnie przyjęłam posłańców.

ZGADNIJ, KIM JESTEM

8. Byłem kuzynem Barnabasa, a Piotr nazwał mnie swoim synem.

W TYM NUMERZE

Odpowiedz na pytania i wpisz brakujące wersety.

Strona 8 Co Hiob powiedział o Ziemi? (Hioba 26:․․․)

Strona 11 Jak pierwsi chrześcijanie traktowali święte Pisma? (1 Tesaloniczan 2:․․․)

Strona 12 Co miał sporządzić każdy król izraelski? (Powtórzonego Prawa 17:․․․)

Strona 28 Czego według Biblii powinieneś osobiście doświadczyć? (Rzymian 12:․․․)

Znajdź te ilustracje

Czy potrafisz znaleźć w tym czasopiśmie zamieszczone tu ilustracje? Opisz własnymi słowami, co na nich widzisz.

(odpowiedzi na stronie 27)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZE STRONY 31

1. Zgubiła się.

2. Prowadzi i ochrania owce.

3. Był szczęśliwy.

4. Malachiasz, po 443 p.n.e.

5. Jakub, przed 62 n.e.

6. Piotr, 64 n.e.

7. Rachab (Jakuba 2:25).

8. Marek (Kolosan 4:10; 1 Piotra 5:13).