Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Obserwujemy świat

Obserwujemy świat

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata jest obecnie dostępne w całości w 43 językach, z czego 3 wersje językowe opublikowano również pismem Braille’a. Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata wydano dodatkowo w 18 językach, a oprócz tego jedna edycja ukazała się pismem Braille’a. Do lipca 2007 roku łączny nakład wszystkich tych wydań wyniósł 143 458 577 egzemplarzy.

Za najstarszy ze znalezionych dotąd tekstów biblijnych uważa się fragment Księgi Liczb 6:24-26, zawierający tak zwane kapłańskie błogosławieństwo. Został zapisany na dwóch srebrnych amuletach zwiniętych jak zwoje i pochodzi z przełomu VII i VI wieku p.n.e. (BIBLICAL ARCHAEOLOGY REVIEW, USA).

Do końca roku 2006 liczba języków i dialektów, w których jest dostępna co najmniej jedna księga biblijna, wyniosła 2426. Oznacza to wzrost o 23 języki w stosunku do poprzedniego roku (ZJEDNOCZONE TOWARZYSTWA BIBLIJNE, WIELKA BRYTANIA).

Jakieś 28 procent Amerykanów uważa Biblię za „prawdziwe słowo Boże (...), które powinno być odbierane dosłownie”, 49 procent — za „natchnione słowo Boże, w którym nie wszystko należy rozumieć literalnie”, a 19 procent — za „książkę zawierającą baśnie” (SERWIS INFORMACYJNY INSTYTUTU GALLUPA, USA).

Najstarsza chińska Biblia?

„Najwcześniejszą wzmiankę o chińskim przekładzie hebrajskiej części Biblii zawiera stela (po lewej), datowana na rok 781 n.e.” — mówi uczony Yiyi Chen z Uniwersytetu Pekińskiego. Stelę wykonaną przez nestorianów znaleziono w mieście Xi’an w roku 1625. „Chińska nazwa tej steli jest oficjalnie tłumaczona na: ‚Pomnik upamiętniający ekspansję w Chinach świetlanej religii z Daqin’ (...) Daqin to chińskie określenie imperium rzymskiego” — wyjaśnia wspomniany uczony. „Wśród znaków pokrywających stelę znajdują się takie chińskie wyrażenia jak ‚prawdziwy kanon’ oraz ‚tłumaczenie Biblii’”.

[Prawa własności do ilustracji, strona 30]

© Réunion des Musées Nationaux/​Art Resource

Skarb w torfowisku

W roku 2006 w Irlandii robotnicy pracujący na torfowisku wykopali psałterz pochodzący prawdopodobnie z VIII wieku n.e. Ten łaciński manuskrypt, jeden z niewielu ocalałych z tamtej epoki, uznawany jest za prawdziwy skarb. Składa się z około 100 welinowych kart w oryginalnej oprawie i został wykonany z materiałów najwyższej jakości. „Pozostałości skórzanej torby i przykrywającej ją płachty wskazują, że psałterz ten ukryto celowo, być może przed jakimś najazdem wikingów 1200 lat temu” — podaje londyński The Times. Mimo że kartki się posklejały i częściowo podgniły, specjaliści są przekonani, że uda im się je rozdzielić i zakonserwować.

Przeczesywanie historii

Według doniesień archeolodzy przeczesujący tony ziemi zgarniętej ze wzgórza świątynnego w Jerozolimie odnaleźli tysiące przedmiotów datowanych od czasów przedizraelskich aż po współczesne. Wśród nich znajduje się między innymi grot strzały typowy dla wojsk Nebukadneccara (Nabuchodonozora) — króla, który zniszczył w tym miejscu pierwszą żydowską świątynię. Jednak najbardziej niezwykłym znaleziskiem jest gliniana pieczęć z VII lub VI wieku p.n.e., na której widnieje hebrajskie imię Gedaljahu ben Immer Ha-Kohen. Archeolog Gabriel Barkai wyraża pogląd, iż jej właściciel „mógł być bratem Paszchura ben Immera, opisanego w Biblii [Jeremiasza 20:1] kapłana i urzędnika świątynnego”.