Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

List do Tytusa

Rozdziały

1 2 3

Zarys treści

 • 1

  • Przywitanie (1-4)

  • Tytus wyznaczony do mianowania starszych na Krecie (5-9)

  • Upominanie buntowniczych jednostek (10-16)

 • 2

  • Rady dla młodych i starszych zgodne ze zdrową nauką (1-15)

   • Należy się wyzbyć bezbożnego postępowania (12)

   • Gorliwość w szlachetnych uczynkach (14)

 • 3

  • Właściwe podporządkowanie (1-3)

  • Spełnianie szlachetnych uczynków (4-8)

  • Należy wystrzegać się głupich dyskusji i wywoływania podziałów (9-11)

  • Prywatne prośby i pozdrowienia (12-15)