Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Sędziów

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zarys treści

 • 1

  • Podboje Judejczyków i Symeonitów (1-20)

  • Jebusyci dalej mieszkają w Jerozolimie (21)

  • Potomkowie Józefa zdobywają Betel (22-26)

  • Izraelici nie wypędzają Kananejczyków całkowicie (27-36)

 • 2

  • Oświadczenie anioła Jehowy (1-5)

  • Śmierć Jozuego (6-10)

  • Jehowa powołuje sędziów, żeby wybawiali Izraelitów (11-23)

 • 3

  • Jehowa wypróbowuje Izraela (1-6)

  • Pierwszy sędzia, Otniel (7-11)

  • Sędzia Ehud zabija otyłego króla Eglona (12-30)

  • Sędzia Szamgar (31)

 • 4

  • Kananejski król Jabin gnębi Izraelitów (1-3)

  • Prorokini Debora i sędzia Barak (4-16)

  • Jael zabija dowódcę wojska Syserę (17-24)

 • 5

  • Debora i Barak śpiewają pieśń zwycięstwa (1-31)

   • Gwiazdy walczą z Syserą (20)

   • Potok Kiszon wylewa (21)

   • Ci, którzy kochają Jehowę, są jak słońce (31)

 • 6

  • Midianici gnębią Izraelitów (1-10)

  • Anioł zapewnia sędziego Gedeona o Bożym wsparciu (11-24)

  • Gedeon burzy ołtarz Baala (25-32)

  • Duch Boży oddziałuje na Gedeona (33-35)

  • Próba z wełną (36-40)

 • 7

  • Gedeon i jego 300 wojowników (1-8)

  • Wojsko Gedeona pokonuje Midianitów (9-25)

   • „Miecz Jehowy i Gedeona!” (20)

   • Zamieszanie w obozie Midianitów (21, 22)

 • 8

  • Efraimici robią wyrzuty Gedeonowi (1-3)

  • Pościg za midianickimi królami i zabicie ich (4-21)

  • Gedeon nie chce być królem (22-27)

  • Podsumowanie życia Gedeona (28-35)

 • 9

  • Abimelech zostaje królem w Szechem (1-6)

  • Przypowieść Jotama (7-21)

  • Brutalne panowanie Abimelecha (22-33)

  • Abimelech atakuje Szechem (34-49)

  • Kobieta rani Abimelecha i ten umiera (50-57)

 • 10

  • Sędziowie Tola i Jair (1-5)

  • Izrael buntuje się, a potem okazuje skruchę (6-16)

  • Ammonici zagrażają Izraelowi (17, 18)

 • 11

  • Jefte na wygnaniu; potem obwołany wodzem (1-11)

  • Sędzia Jefte przedstawia argumenty Ammonitom (12-28)

  • Jefte składa ślub; córka Jeftego (29-40)

   • Córka Jeftego nigdy nie wychodzi za mąż (38-40)

 • 12

  • Konflikt z Efraimitami (1-7)

   • Próba ze słowem szibbolet (6)

  • Sędziowie Ibcan, Elon i Abdon (8-15)

 • 13

  • Anioł odwiedza Manoacha i jego żonę (1-23)

  • Narodziny Samsona (24, 25)

 • 14

  • Sędzia Samson chce się ożenić z Filistynką (1-4)

  • Dzięki duchowi Jehowy Samson zabija lwa (5-9)

  • Samson zadaje zagadkę na weselu (10-19)

  • Żona Samsona dana innemu mężczyźnie (20)

 • 15

  • Zemsta Samsona na Filistynach (1-20)

 • 16

  • Samson w Gazie (1-3)

  • Samson i Dalila (4-22)

  • Zemsta i śmierć Samsona (23-31)

 • 17

  • Bożki i kapłan Micheasza (1-13)

 • 18

  • Danici szukają miejsca do zamieszkania (1-31)

   • Micheasz traci swoje bożki i kapłana (14-20)

   •  Zdobycie Laisz i nadanie mu nazwy Dan (27-29)

   • Bałwochwalczy kult w Dan (30, 31)

 • 19

  • Zbrodnia na tle seksualnym popełniona przez Beniaminitów w Gibei (1-30)

 • 20

  • Wojna z Beniaminitami (1-48)

 • 21

  • Plemię Beniamina ocalone przed całkowitym wyginięciem (1-25)