Rodzaju 10:1-32

  • Pochodzenie narodów (1-32)

    • Potomkowie Jafeta (2-5)

    • Potomkowie Chama (6-20)

      • Nimrod przeciwstawia się Jehowie (8-12)

    • Potomkowie Sema (21-31)

10  Oto dzieje synów Noego: Sema+, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im synowie+.  Synami Jafeta byli: Gomer+, Magog+, Madaj, Jawan, Tubal+, Meszech+ i Tiras+.  Synami Gomera byli: Aszkenaz+, Rifat i Togarma+.  Synami Jawana byli: Elisza+, Tarszisz+, Kittim+ i Dodanim.  Od nich wywodzą się mieszkańcy wysp, którzy osiedlili się w swoich krainach — według języków, jakimi się posługiwali, według rodzin i według narodów, do których należeli.  Synami Chama byli: Kusz, Micraim+, Put+ i Kanaan+.  Synami Kusza byli: Seba+, Chawila, Sabta, Rama+ i Sabtecha. Synami Ramy byli: Szeba i Dedan.  Kusz został też ojcem Nimroda. Nimrod był pierwszym człowiekiem na ziemi, który zdobył wielką władzę.  Stał się potężnym łowcą przeciwstawiającym się Jehowie. Stąd się wzięło powiedzenie: „On jest jak Nimrod, potężny łowca przeciwstawiający się Jehowie”. 10  Pierwszymi miastami jego królestwa były*: Babel+, Erech+, Akkad i Kalne, w ziemi Szinear+. 11  Z ziemi tej Nimrod udał się do Asyrii+ i zbudował Niniwę+, Rechobot-Ir, Kalach 12  i Resen między Niniwą a Kalachem. Jest to wielkie miasto*. 13  Micraimowi urodzili się: Ludim+, Anamim, Lehabim, Naftuchim+, 14  Patrusim+, Kasluchim (od którego wywodzą się Filistyni)+ i Kaftorim*+. 15  Kanaan został ojcem Sydona+, swego pierworodnego, i Heta+, 16  jak również Jebusytów+, Amorytów+, Girgaszytów, 17  Chiwwitów+, Arkitów, Synitów, 18  Arwadytów+, Cemarytów i Chamatytów+. Z czasem rodziny Kananejczyków rozeszły się w różne strony. 19  Granica terytorium Kananejczyków biegła od Sydonu aż po Gerar+ blisko Gazy+, aż po Sodomę, Gomorę+, Admę i Ceboim+, blisko Laszy. 20  To byli synowie Chama. Wymieniono ich według rodzin oraz według języków, jakimi się posługiwali, według krain, w których mieszkali, i według narodów, do których należeli. 21  Dzieci urodziły się również Semowi, który był praojcem wszystkich synów Ebera+ i bratem Jafeta, najstarszego*. 22  Synami Sema byli: Elam+, Aszszur+, Arpachszad+, Lud i Aram+. 23  Synami Arama byli: Uc, Chul, Geter i Masz. 24  Arpachszad został ojcem Szelacha+, a Szelach — ojcem Ebera. 25  Eberowi urodziło się dwóch synów. Jeden miał na imię Peleg*+, bo za jego życia ziemia* została podzielona. A jego brat miał na imię Joktan+. 26  Joktan został ojcem Almodada, Szelefa, Chacarmaweta, Jaracha+, 27  Hadorama, Uzala, Dikli, 28  Obala, Abimaela, Szeby, 29  Ofira+, Chawili i Jobaba. Wszyscy oni byli synami Joktana. 30  Terytorium, na którym mieszkali, ciągnęło się od Meszy aż po Sefar, górzysty region na Wschodzie*. 31  To byli synowie Sema. Wymieniono ich według rodzin oraz według języków, jakimi się posługiwali, według krain, w których mieszkali, i według narodów, do których należeli+. 32  To były rodziny synów Noego wymienione według ich pochodzenia i według narodów, do których należały. Od nich wywodzą się narody, które rozprzestrzeniły się na ziemi po potopie+.

Przypisy

Lub „początkiem jego królestwa stały się”.
Możliwe też „tworzyły one wielkie miasto”.
Może chodzić o nazwy plemion lub ludów, które pochodziły od Micraima.
Możliwe też „starszym bratem Jafeta”.
Imię to znaczy „podział”.
Lub „ludność ziemi”.
Czyli w ziemi leżącej na wschód od Kanaanu.