Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Rodzaju

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Stworzenie nieba i ziemi (1, 2)

  • Sześć dni stwarzania (3-31)

   • Dzień 1: światło; dzień i noc (3-5)

   • Dzień 2: przestworze (6-8)

   • Dzień 3: suchy ląd i roślinność (9-13)

   • Dzień 4: źródła światła (14-19)

   • Dzień 5: ryby i ptaki (20-23)

   • Dzień 6: zwierzęta lądowe i ludzie (24-31)

 • 2

  • Siódmego dnia Bóg odpoczywa (1-3)

  • Jehowa Bóg — Stwórca nieba i ziemi (4)

  • Mężczyzna i kobieta w ogrodzie Eden (5-25)

   • Człowiek ukształtowany z prochu (7)

   • Zakaz jedzenia owoców z drzewa poznania dobra i zła (15-17)

   • Stworzenie kobiety (18-25)

 • 3

  • Grzech pierwszych ludzi (1-13)

   • Pierwsze kłamstwo (4, 5)

  • Jehowa wydaje wyrok na buntowników (14-24)

   • Proroctwo o potomstwie kobiety (15)

   • Wypędzenie ludzi z Edenu (23, 24)

 • 4

  • Kain i Abel (1-16)

  • Potomkowie Kaina (17-24)

  • Set i jego syn Enosz (25, 26)

 • 5

  • Od Adama do Noego (1-32)

   • Adam ojcem synów i córek (4)

   • Henoch chodził z Bogiem (21-24)

 • 6

  • Synowie Boga biorą sobie żony na ziemi (1-3)

  • Rodzą się nefilimowie (4)

  • Niegodziwość ludzi zasmuca Jehowę (5-8)

  • Noe otrzymuje polecenie zbudowania arki (9-16)

  • Bóg ogłasza nadejście potopu (17-22)

 • 7

  • Wejście do arki (1-10)

  • Potop na całej ziemi (11-24)

 • 8

  • Wody potopu opadają (1-14)

   • Wypuszczenie gołębia (8-12)

  • Wyjście z arki (15-19)

  • Obietnica Boża co do ziemi (20-22)

 • 9

  • Przykazania dla całej ludzkości (1-7)

   • Prawo co do krwi (4-6)

  • Przymierze, którego znakiem jest tęcza (8-17)

  • Proroctwa dotyczące potomków Noego (18-29)

 • 10

  • Pochodzenie narodów (1-32)

   • Potomkowie Jafeta (2-5)

   • Potomkowie Chama (6-20)

    • Nimrod przeciwstawia się Jehowie (8-12)

   • Potomkowie Sema (21-31)

 • 11

  • Wieża Babel (1-4)

  • Jehowa miesza ludziom język (5-9)

  • Od Sema do Abrama (10-32)

   • Rodzina Teracha (27)

   • Abram opuszcza Ur (31)

 • 12

  • Abram wyrusza z Charanu do Kanaanu (1-9)

   • Bóg składa Abramowi obietnicę (7)

  • Abram i Saraj w Egipcie (10-20)

 • 13

  • Abram wraca do Kanaanu (1-4)

  • Abram i Lot się rozdzielają (5-13)

  • Bóg powtarza Abramowi swą obietnicę (14-18)

 • 14

  • Abram ratuje Lota (1-16)

  • Melchizedek błogosławi Abrama (17-24)

 • 15

  • Bóg zawiera z Abramem przymierze (1-21)

   • Zapowiedź 400 lat ucisku (13)

   • Bóg powtarza Abramowi swą obietnicę (18-21)

 • 16

  • Hagar i Ismael (1-16)

 • 17

  • Abraham ma zostać ojcem wielu narodów (1-8)

   • Abram otrzymuje imię Abraham (5)

  • Przymierze dotyczące obrzezania (9-14)

  • Saraj otrzymuje imię Sara (15-17)

  • Zapowiedź narodzin Izaaka (18-27)

 • 18

  • Trzech aniołów odwiedza Abrahama (1-8)

  • Sara śmieje się na wiadomość, że urodzi syna (9-15)

  • Abraham rozmawia z Bogiem w sprawie Sodomy (16-33)

 • 19

  • Aniołowie odwiedzają Lota (1-11)

  • Aniołowie ponaglają rodzinę Lota, by opuściła miasto (12-22)

  • Zniszczenie Sodomy i Gomory (23-29)

   • Żona Lota zamienia się w słup soli (26)

  • Lot i jego córki (30-38)

   • Pochodzenie Moabitów i Ammonitów (37, 38)

 • 20

  • Sara uratowana z rąk Abimelecha (1-18)

 • 21

  • Narodziny Izaaka (1-7)

  • Ismael wyśmiewa się z Izaaka (8, 9)

  • Wypędzenie Hagar i Ismaela (10-21)

  • Przymierze Abrahama z Abimelechem (22-34)

 • 22

  • Abraham ma złożyć w ofierze Izaaka (1-19)

   • Błogosławieństwo dzięki potomstwu Abrahama (15-18)

  • Rodzina Rebeki (20-24)

 • 23

  • Śmierć Sary i miejsce jej pochówku (1-20)

 • 24

  • Poszukiwanie żony dla Izaaka (1-58)

  • Rebeka jedzie do Izaaka (59-67)

 • 25

  • Abraham ponownie się żeni (1-6)

  • Śmierć Abrahama (7-11)

  • Synowie Ismaela (12-18)

  • Narodziny Jakuba i Ezawa (19-26)

  • Ezaw sprzedaje prawo pierworodnego (27-34)

 • 26

  • Izaak i Rebeka w Gerarze (1-11)

   • Bóg potwierdza Izaakowi swoją obietnicę (3-5)

  • Spór o studnie (12-25)

  • Przymierze Izaaka z Abimelechem (26-33)

  • Dwie hetyckie żony Ezawa (34, 35)

 • 27

  • Izaak błogosławi Jakuba (1-29)

  • Ezaw zabiega o błogosławieństwo, ale nie okazuje skruchy (30-40)

  • Ezaw wrogo nastawiony do Jakuba (41-46)

 • 28

  • Izaak wysyła Jakuba do Paddan-Aram (1-9)

  • Sen Jakuba w Betel (10-22)

   • Bóg potwierdza Jakubowi swoją obietnicę (13-15)

 • 29

  • Jakub spotyka Rachelę (1-14)

  • Jakub zakochuje się w Racheli (15-20)

  • Jakub żeni się z Leą i Rachelą (21-29)

  • Czterej synowie Jakuba i Lei: Ruben, Symeon, Lewi i Juda (30-35)

 • 30

  • Bilha rodzi Dana i Naftalego (1-8)

  • Zilpa rodzi Gada i Aszera (9-13)

  • Lea rodzi Issachara i Zebulona (14-21)

  • Rachela rodzi Józefa (22-24)

  • Stada Jakuba się powiększają (25-43)

 • 31

  • Jakub potajemnie wyrusza do Kanaanu (1-18)

  • Laban dogania Jakuba (19-35)

  • Przymierze Jakuba z Labanem (36-55)

 • 32

  • Do Jakuba przychodzą aniołowie (1, 2)

  • Jakub przygotowuje się na spotkanie z Ezawem (3-23)

  • Jakub mocuje się z aniołem (24-32)

   • Otrzymuje imię Izrael (28)

 • 33

  • Spotkanie Jakuba z Ezawem (1-16)

  • Jakub idzie do Szechem (17-20)

 • 34

  • Dina zostaje zgwałcona (1-12)

  • Podstęp synów Jakuba (13-31)

 • 35

  • Jakub pozbywa się wizerunków cudzoziemskich bogów (1-4)

  • Jakub wraca do Betel (5-15)

  • Narodziny Beniamina; śmierć Racheli (16-20)

  • 12 synów Izraela (21-26)

  • Śmierć Izaaka (27-29)

 • 36

  • Potomkowie Ezawa (1-30)

  • Królowie i szejkowie Edomu (31-43)

 • 37

  • Sny Józefa (1-11)

  • Zazdrość braci Józefa (12-24)

  • Józef sprzedany do niewoli (25-36)

 • 38

  • Juda i Tamar (1-30)

 • 39

  • Józef w domu Potyfara (1-6)

  • Józef nie daje się uwieść żonie Potyfara (7-20)

  • Józef w więzieniu (21-23)

 • 40

  • Józef wyjaśnia sny współwięźniów (1-19)

   • „Bóg wyjaśnia tajemnice” (8)

  • Przyjęcie urodzinowe faraona (20-23)

 • 41

  • Józef wyjaśnia sny faraona (1-36)

  • Faraon wywyższa Józefa (37-46a)

  • Józef gromadzi i sprzedaje żywność (46b-57)

 • 42

  • Bracia Józefa wybierają się do Egiptu (1-4)

  • Józef poddaje braci próbie (5-25)

  • Bracia Józefa wracają do domu (26-38)

 • 43

  • Bracia Józefa zabierają do Egiptu Beniamina (1-14)

  • Józef znowu spotyka się z braćmi (15-23)

  • Józef zaprasza braci na ucztę (24-34)

 • 44

  • Srebrny kielich Józefa w worku Beniamina (1-17)

  • Juda wstawia się za Beniaminem (18-34)

 • 45

  • Józef wyjawia, kim jest (1-15)

  • Bracia Józefa wracają do Jakuba (16-28)

 • 46

  • Jakub z rodziną przeprowadza się do Egiptu (1-7)

  • Imiona tych, którzy przybyli do Egiptu (8-27)

  • Józef spotyka się z Jakubem w Goszen (28-34)

 • 47

  • Jakub u faraona (1-12)

  • Józef mądrym zarządcą (13-26)

  • Izraelici mieszkają w Goszen (27-31)

 • 48

  • Jakub błogosławi dwóch synów Józefa (1-12)

  • Efraim otrzymuje błogosławieństwo pierworodnego (13-22)

 • 49

  • Proroctwo Jakuba na łożu śmierci (1-28)

   • Szilo będzie pochodzić od Judy (10)

  • Jakub wydaje polecenia dotyczące swojego pogrzebu (29-32)

  • Śmierć Jakuba (33)

 • 50

  • Józef wyrusza do Kanaanu pochować Jakuba (1-14)

  • Józef zapewnia braci, że im wybaczył (15-21)

  • Ostatnie lata życia Józefa (22-26)

   • Józef nakazuje, żeby jego kości zabrano z Egiptu (25)