Liczb 7:1-89

  • Dary związane z oddaniem do użytku przybytku (1-89)

7  W dniu, w którym Mojżesz skończył stawiać przybytek+, namaścił go+ i uświęcił razem z całym wyposażeniem, ołtarzem i wszystkimi przyborami+. Kiedy namaścił i uświęcił te rzeczy+,  naczelnicy Izraela+, głowy rodów, naczelnicy plemion, którzy nadzorowali spis, złożyli dary.  Przyprowadzili przed Jehowę sześć krytych wozów i 12 byków, po jednym wozie na dwóch naczelników i po jednym byku na każdego. Zostawili je przed przybytkiem.  Wtedy Jehowa rzekł do Mojżesza:  „Przyjmij od nich te dary, bo będą używane do służby związanej z namiotem spotkania. Dasz je Lewitom stosownie do wyznaczonych im obowiązków”.  Mojżesz przyjął więc wozy oraz byki i dał Lewitom.  Synom Gerszona stosownie do wyznaczonych im obowiązków dał dwa wozy i cztery byki+.  Synom Merariego stosownie do obowiązków, które pełnili pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona, dał cztery wozy i osiem byków+.  Ale synom Kehata nie dał nic, bo do ich obowiązków należała służba związana ze świętymi rzeczami stojącymi w świętym miejscu*+, które przenosili na ramionach+. 10  Naczelnicy przynieśli też swoje dary w związku z oddaniem do użytku+ ołtarza, po tym jak go namaszczono. Kiedy przynieśli je przed ołtarz, 11  Jehowa rzekł do Mojżesza: „Jeden naczelnik jednego dnia — tak będą składać swoje dary w związku z oddaniem do użytku ołtarza”. 12  W pierwszym dniu swój dar złożył Nachszon+, syn Amminadaba, z plemienia Judy. 13  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów* i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla*+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową*+; 14  złoty kielich* ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 15  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 16  koziołek na ofiarę za grzech+; 17  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa*+. Był to dar Nachszona, syna Amminadaba+. 18  W drugim dniu złożył dar Netanel+, syn Cuara, naczelnik plemienia Issachara. 19  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 20  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 21  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 22  koziołek na ofiarę za grzech+; 23  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Netanela, syna Cuara. 24  W trzecim dniu złożył dar Eliab+, syn Chelona, naczelnik plemienia Zebulona. 25  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 26  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 27  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 28  koziołek na ofiarę za grzech+; 29  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Eliaba+, syna Chelona. 30  W czwartym dniu złożył dar Elicur+, syn Szedeura, naczelnik plemienia Rubena. 31  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 32  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 33  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 34  koziołek na ofiarę za grzech+; 35  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Elicura+, syna Szedeura. 36  W piątym dniu złożył dar Szelumiel+, syn Curiszaddaja, naczelnik plemienia Symeona. 37  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 38  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 39  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 40  koziołek na ofiarę za grzech+; 41  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Szelumiela+, syna Curiszaddaja. 42  W szóstym dniu złożył dar Eliasaf+, syn Deuela, naczelnik plemienia Gada. 43  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 44  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 45  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 46  koziołek na ofiarę za grzech+; 47  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Eliasafa+, syna Deuela. 48  W siódmym dniu złożył dar Eliszama+, syn Ammihuda, naczelnik plemienia Efraima. 49  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 50  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 51  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 52  koziołek na ofiarę za grzech+; 53  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Eliszamy+, syna Ammihuda. 54  W ósmym dniu złożył dar Gamaliel+, syn Pedahcura, naczelnik plemienia Manassesa. 55  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 56  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 57  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 58  koziołek na ofiarę za grzech+; 59  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Gamaliela+, syna Pedahcura. 60  W dziewiątym dniu złożył dar Abidan+, syn Gideoniego, naczelnik+ plemienia Beniamina. 61  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 62  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 63  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 64  koziołek na ofiarę za grzech+; 65  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Abidana+, syna Gideoniego. 66  W 10 dniu złożył dar Achiezer+, syn Ammiszaddaja, naczelnik plemienia Dana. 67  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 68  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 69  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 70  koziołek na ofiarę za grzech+; 71  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Achiezera+, syna Ammiszaddaja. 72  W 11 dniu złożył dar Pagiel+, syn Ochrana, naczelnik plemienia Aszera. 73  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 74  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 75  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 76  koziołek na ofiarę za grzech+; 77  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Pagiela+, syna Ochrana. 78  W 12 dniu złożył dar Achira+, syn Enana, naczelnik plemienia Naftalego. 79  Na ten dar składały się: srebrna misa ważąca 130 syklów i srebrna czasza ważąca 70 syklów według wagi świętego sykla+, obie pełne najlepszej mąki wymieszanej z oliwą, przeznaczonej na ofiarę zbożową+; 80  złoty kielich ważący 10 syklów, pełen kadzidła; 81  młody byk, baran i roczny baranek na całopalenie+; 82  koziołek na ofiarę za grzech+; 83  dwa byki, pięć baranów, pięć kozłów i pięć rocznych baranków na ofiarę współuczestnictwa+. Był to dar Achiry+, syna Enana. 84  Oto dar od naczelników Izraela w związku z oddaniem do użytku+ ołtarza, po tym jak go namaszczono: 12 srebrnych mis, 12 srebrnych czasz, 12 złotych kielichów+ 85  (każda srebrna misa ważyła 130 syklów, a każda srebrna czasza 70 syklów — w sumie wszystkie te naczynia ważyły 2400 syklów według wagi świętego sykla+; 86  każdy z 12 złotych kielichów pełnych kadzidła ważył 10 syklów według wagi świętego sykla — w sumie wszystkie te kielichy ważyły 120 syklów). 87  Na całopalenie złożono w sumie 12 byków, 12 baranów, 12 rocznych baranków wraz z ofiarami zbożowymi, a na ofiarę za grzech 12 koziołków. 88  Na ofiarę współuczestnictwa złożono w sumie 24 byki, 60 baranów, 60 kozłów i 60 rocznych baranków. Był to dar złożony w związku z oddaniem do użytku+ ołtarza, po tym jak go namaszczono+. 89  Ilekroć Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, żeby rozmawiać z Bogiem+, słyszał głos dobiegający znad pokrywy+ Arki Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów+. Bóg mówił tam do niego.

Przypisy

Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Lub „czarka”.