Liczb 34:1-29

  • Granice Kanaanu (1-15)

  • Mężczyźni wyznaczeni do podziału ziemi (16-29)

34  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza:  „Przekaż Izraelitom takie słowa: ‚Kiedy wejdziecie do ziemi Kanaan+, stanie się ona waszym dziedzictwem w określonych granicach+.  „‚Wasza południowa granica będzie się ciągnąć od pustkowia Cin wzdłuż Edomu, a na wschodzie pobiegnie od krańca Morza Słonego*+.  Skieruje się na południe od stoku Akrabbim+ i dalej do Cin, aż dojdzie na południe od Kadesz-Barnei+. Następnie będzie się ciągnąć do Chacar-Addar+ i dalej do Acmonu.  W Acmonie zmieni kierunek ku Dolinie Potoku Egipskiego*, a jej końcem będzie morze*+.  „‚Waszą zachodnią granicą będzie wybrzeże Morza Wielkiego*. To będzie wasza zachodnia granica+.  „‚Wasza północna granica będzie się ciągnąć od Morza Wielkiego aż po górę Hor.  Od góry Hor będzie biec do Lebo-Chamat*+ i dojdzie aż do Cedadu+.  Potem będzie się ciągnąć do Zifronu i dalej aż do Chacar-Enan+. To będzie wasza północna granica. 10  „‚Wasza wschodnia granica będzie biec od Chacar-Enan do Szefamu. 11  Od Szefamu będzie się ciągnąć do Ribli na wschód od Ain, a dalej będzie schodzić do wschodniego brzegu jeziora Kinneret*+. 12  Potem będzie biec do Jordanu i dojdzie aż do Morza Słonego+. W obrębie tych granic będzie wasza ziemia’”+. 13  Mojżesz powiedział więc Izraelitom: „Oto ziemia, która stanie się waszą własnością. Podzielicie ją przez losowanie+ między dziewięć i pół plemienia, tak jak nakazał Jehowa. 14  Bo plemię Rubenitów i plemię Gadytów już wzięło swoje dziedzictwo według rodów swoich ojców, podobnie połowa plemienia Manassesa+. 15  Te dwa i pół plemienia otrzymało dziedzictwo rozciągające się za Jordanem, na wschód od Jerycha”+. 16  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza: 17  „Oto imiona tych, którzy podzielą tę ziemię, żebyście mogli wziąć ją na własność: kapłan Eleazar+ i Jozue+, syn Nuna. 18  Z każdego plemienia weźmiecie też jednego naczelnika, żeby podzielili tę ziemię, wasze dziedzictwo+. 19  To są imiona tych mężczyzn: Z plemienia Judy+ Kaleb+, syn Jefunnego; 20  z plemienia Symeona+ Szemuel, syn Ammihuda; 21  z plemienia Beniamina+ Elidad, syn Kislona; 22  z plemienia Dana+ naczelnik Bukki, syn Jogliego; 23  z plemienia Józefa+ — to znaczy z plemienia Manassesa+ — naczelnik Channiel, syn Efoda; 24  z plemienia Efraima+ naczelnik Kemuel, syn Sziftana; 25  z plemienia Zebulona+ naczelnik Elicafan, syn Parnacha; 26  z plemienia Issachara+ naczelnik Paltiel, syn Azzana; 27  z plemienia Aszera+ naczelnik Achihud, syn Szelomiego; 28  z plemienia Naftalego+ naczelnik Pedahel, syn Ammihuda”. 29  To są ci, którym Jehowa nakazał rozdzielić ziemię Kanaan i dać Izraelitom+.

Przypisy

Czyli Morza Martwego.
Lub „Wadi Egiptu”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Chodzi o Morze Wielkie (Śródziemne).
Czyli Morza Śródziemnego.
Lub „wejścia do Chamatu”.
Chodzi o jezioro Genezaret, czyli Jezioro Galilejskie.