Liczb 33:1-56

  • Etapy wędrówki Izraelitów po pustkowiu (1-49)

  • Wskazówki w sprawie zajęcia Kanaanu (50-56)

33  Oto etapy wędrówki Izraelitów, którzy wyszli z ziemi egipskiej+ według swoich oddziałów*+ pod przewodnictwem Mojżesza i Aarona+.  Mojżesz spisywał na rozkaz Jehowy miejsca, z których kolejno wyruszali w dalszą drogę, a to są poszczególne etapy ich wędrówki z jednego miejsca do drugiego+:  W 15 dniu miesiąca pierwszego+, nazajutrz po Passze+, wyruszyli z Rameses+. Wyszli z podniesioną głową* na oczach wszystkich Egipcjan.  W tym czasie Egipcjanie chowali wszystkich swoich pierworodnych, których Jehowa uśmiercił+. Bo Jehowa osądził ich bogów+.  Izraelici wyruszyli więc z Rameses i rozbili obóz w Sukkot+.  Potem wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etamie+, na skraju pustkowia.  Następnie wyruszyli z Etamu i zawrócili ku Pi-Hachirot, naprzeciw Baal-Cefon+, i rozbili obóz przed Migdolem+.  Później wyruszyli z Pi-Hachirot, przeprawili się środkiem morza+ na pustkowie+, trzy dni maszerowali przez pustkowie Etam+ i rozbili obóz w Marze+.  Potem wyruszyli z Mary i przybyli do Elim. W Elim było 12 źródeł wody i 70 palm, dlatego rozbili tam obóz+. 10  Następnie wyruszyli z Elim i rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. 11  Później wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozbili obóz na pustkowiu Sin+. 12  Potem wyruszyli z pustkowia Sin i rozbili obóz w Dofce. 13  Następnie wyruszyli z Dofki i rozbili obóz w Aluszu. 14  Później wyruszyli z Aluszu i rozbili obóz w Refidim+, gdzie nie było dla ludu wody do picia. 15  Potem wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustkowiu Synaj+. 16  Następnie wyruszyli z pustkowia Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawie+. 17  Później wyruszyli z Kibrot-Hattaawy i rozbili obóz w Chacerot+. 18  Potem wyruszyli z Chacerot i rozbili obóz w Ritmie. 19  Następnie wyruszyli z Ritmy i rozbili obóz w Rimmon-Perec. 20  Później wyruszyli z Rimmon-Perec i rozbili obóz w Libnie. 21  Potem wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissie. 22  Następnie wyruszyli z Rissy i rozbili obóz w Kehelacie. 23  Później wyruszyli z Kehelaty i rozbili obóz przy górze Szefer. 24  Potem wyruszyli od góry Szefer i rozbili obóz w Charadzie. 25  Następnie wyruszyli z Charady i rozbili obóz w Makhelot. 26  Później wyruszyli+ z Makhelot i rozbili obóz w Tachacie. 27  Potem wyruszyli z Tachatu i rozbili obóz w Terachu. 28  Następnie wyruszyli z Terachu i rozbili obóz w Mitce. 29  Później wyruszyli z Mitki i rozbili obóz w Chaszmonie. 30  Potem wyruszyli z Chaszmony i rozbili obóz w Moserot. 31  Następnie wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan+. 32  Później wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad. 33  Potem wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbacie+. 34  Następnie wyruszyli z Jotbaty i rozbili obóz w Abronie. 35  Później wyruszyli z Abrony i rozbili obóz w Ecjon-Geber+. 36  Potem wyruszyli z Ecjon-Geber i rozbili obóz w Kadeszu na pustkowiu Cin+. 37  Następnie wyruszyli z Kadeszu i rozbili obóz przy górze Hor+, na granicy ziemi edomskiej. 38  A kapłan Aaron na rozkaz Jehowy poszedł na górę Hor i tam umarł. Było to w 40 roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w pierwszym dniu miesiąca piątego+. 39  Gdy Aaron umarł na górze Hor, miał 123 lata. 40  Wtedy to kananejski król Aradu+, który mieszkał w Negebie w ziemi Kanaan, usłyszał, że nadchodzą Izraelici. 41  Po pewnym czasie wyruszyli oni spod góry Hor+ i rozbili obóz w Calmonie. 42  Później wyruszyli z Calmony i rozbili obóz w Punonie. 43  Następnie wyruszyli z Punonu i rozbili obóz w Obot+. 44  Potem wyruszyli z Obot i rozbili obóz w Ijje-Abarim, na granicy Moabu+. 45  Później wyruszyli z Ijjim* i rozbili obóz w Dibon-Gad+. 46  Następnie wyruszyli z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. 47  Potem wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz w górach Abarim+ naprzeciw Nebo+. 48  W końcu wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na pustynnych równinach moabskich, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha+. 49  I obozowali nad Jordanem na pustynnych równinach moabskich od Bet-Jeszimot aż do Abel-Szittim+. 50  Jehowa tak przemówił do Mojżesza na pustynnych równinach moabskich, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha: 51  „Powiedz Izraelitom: ‚Przeprawiacie się przez Jordan do ziemi Kanaan+. 52  Macie wypędzić wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczyć wszystkie ich posągi z kamienia+, wszystkie ich posągi z metalu+ i wszystkie ich święte wzniesienia+. 53  I weźmiecie tę ziemię na własność, i będziecie w niej mieszkać, bo ja z całą pewnością wam ją dam+. 54  Podzielicie ją przez losowanie+ między swoje rodziny. Liczniejsza grupa otrzyma większe dziedzictwo, a mniej liczna mniejsze+. Każdemu przypadnie ono tam, gdzie wskaże los. Otrzymacie swój przydział według poszczególnych plemion+. 55  „‚Jeśli jednak nie wypędzicie mieszkańców tej ziemi+, to ci, którym pozwolicie pozostać, będą jak kolec w waszym oku i cierń w waszym ciele*. Nie zaznacie od nich spokoju w ziemi, w której będziecie mieszkać+. 56  Jak zamierzałem postąpić z nimi, tak postąpię z wami’”+.

Przypisy

Dosł. „wojsk”.
Dosł. „ręką”.
Najwyraźniej skrócona forma nazwy Ijje-Abarim.
Dosł. „w waszych bokach”.