Liczb 29:1-40

  • Procedury dotyczące różnych ofiar (1-40)

    • Ofiary w dniu dęcia w trąby (1-6)

    • Ofiary w Dniu Przebłagania (7-11)

    • Ofiary podczas Święta Szałasów (12-38)

29  „‚W pierwszym dniu miesiąca siódmego macie urządzić święte zgromadzenie. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy+. W tym dniu macie dąć w trąby+.  Na ofiarę całopalną o przyjemnej* woni dla Jehowy złożycie jednego młodego byka, jednego barana i siedem rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe.  Razem z nią złożycie ofiarę zbożową* z najlepszej mąki wymieszanej z oliwą — z trzech dziesiątych efy na jednego byka, z dwóch dziesiątych efy na jednego barana  i z jednej dziesiątej efy na każdego z siedmiu baranków —  a także koziołka na ofiarę za grzech w celu dokonania za was przebłagania.  Macie to złożyć oprócz comiesięcznej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej+ i oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej+ i ofiar płynnych+ — według ustalonego sposobu postępowania. Będzie to ofiara o przyjemnej woni spalana w ogniu dla Jehowy.  „‚W 10 dniu miesiąca siódmego urządzicie święte zgromadzenie+ i będziecie odczuwać żal*. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej pracy+.  Na ofiarę całopalną o przyjemnej woni dla Jehowy złożycie jednego młodego byka, jednego barana i siedem rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+.  Razem z nią złożycie ofiarę zbożową z najlepszej mąki wymieszanej z oliwą — z trzech dziesiątych efy na jednego byka, z dwóch dziesiątych efy na jednego barana 10  i z jednej dziesiątej efy na każdego z siedmiu baranków — 11  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz ofiary przebłagalnej za grzech+ i stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiar płynnych. 12  „‚W 15 dniu miesiąca siódmego urządzicie święte zgromadzenie. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Przez siedem dni będziecie obchodzić święto dla Jehowy+. 13  Na ofiarę całopalną+, ofiarę spalaną w ogniu, której woń będzie przyjemna dla Jehowy, złożycie 13 młodych byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 14  Razem z nią złożycie ofiarę zbożową z najlepszej mąki wymieszanej z oliwą — z trzech dziesiątych efy na każdego z 13 byków, z dwóch dziesiątych efy na każdego z dwóch baranów 15  i z jednej dziesiątej efy na każdego z 14 baranków — 16  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiary płynnej+. 17  „‚W drugim dniu złożycie 12 młodych byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 18  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 19  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiar płynnych+. 20  „‚W trzecim dniu złożycie 11 byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 21  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 22  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiar płynnych+. 23  „‚W czwartym dniu złożycie 10 byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 24  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 25  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiary płynnej+. 26  „‚W piątym dniu złożycie dziewięć byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 27  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 28  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiary płynnej+. 29  „‚W szóstym dniu złożycie osiem byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 30  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 31  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiar płynnych+. 32  „‚W siódmym dniu złożycie siedem byków, dwa barany i 14 rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 33  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 34  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiary płynnej+. 35  „‚Ósmego dnia macie urządzić uroczyste zgromadzenie. Nie wolno wam wtedy wykonywać żadnej ciężkiej pracy+. 36  Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną w ogniu, której woń będzie przyjemna dla Jehowy, złożycie jednego byka, jednego barana i siedem rocznych baranków. Wszystkie mają być zdrowe+. 37  Razem z nimi złożycie ofiarę zbożową i ofiary płynne stosownie do liczby byków, baranów i baranków — według ustalonego sposobu postępowania — 38  a także koziołka na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej oraz towarzyszącej jej ofiary zbożowej i ofiary płynnej+. 39  „‚Takie ofiary będziecie składać Jehowie podczas swoich okresowych świąt+ oprócz ofiar związanych ze ślubami+ i innych dobrowolnych ofiar+. Będą to wasze ofiary całopalne+, ofiary zbożowe+, ofiary płynne+ i ofiary współuczestnictwa*’”+. 40  Mojżesz powiedział Izraelitom wszystko, co mu Jehowa nakazał.

Przypisy

Dosł. „kojącej”. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.
Lub „trapić swoje dusze”. Może chodzić o różne formy wyrzeczeń, w tym post.