Liczb 10:1-36

  • Srebrne trąby (1-10)

  • Wymarsz spod Synaju (11-13)

  • Porządek wymarszów (14-28)

  • Mojżesz prosi Chobaba, żeby był przewodnikiem dla Izraela (29-34)

  • Modlitwa Mojżesza w związku z wymarszem obozu (35, 36)

10  Potem Jehowa rzekł do Mojżesza:  „Wykuj ze srebra dwie trąby+. Będziesz ich używał do zwoływania ludu i dawania sygnału do zwijania obozów.  Na dźwięk obu trąb ma zbierać się przy tobie przed wejściem do namiotu spotkania cały lud+.  A na dźwięk jednej mają się zbierać tylko naczelnicy, zwierzchnicy* tysięcy Izraela+.  „Kiedy trąby wydadzą zmienny dźwięk, wyruszy obóz po stronie wschodniej+.  Gdy wydadzą zmienny dźwięk po raz drugi, wyruszy obóz po stronie południowej+. Za każdym razem, gdy jeden z obozów będzie miał wyruszyć, trąby wydadzą zmienny dźwięk.  „Kiedy zwoływany będzie zbór, trąby+ nie mogą wydawać zmiennego dźwięku.  Mają w nie dąć synowie Aarona, kapłani+. Będzie to trwałe postanowienie dla wszystkich waszych pokoleń.  „Jeżeli w swoim kraju będziecie wyruszać na wojnę z nieprzyjacielem, który was nęka, zagrajcie na trąbach sygnał wojenny+. Wtedy Jehowa, wasz Bóg, zwróci na was uwagę i wyratuje was z rąk wrogów. 10  „Macie dąć w trąby również z okazji radosnych wydarzeń+ — podczas świąt+ i na początku każdego miesiąca — gdy będziecie składać całopalenia+ i ofiary współuczestnictwa*+. Dźwięk trąb będzie przypominał o was waszemu Bogu. Ja jestem Jehowa, wasz Bóg”+. 11  W roku drugim, 20 dnia miesiąca drugiego+, znad Przybytku Świadectwa uniósł się obłok+. 12  Izraelici wyruszyli więc z pustkowia Synaj zgodnie z ustalonym porządkiem wymarszów+ i szli, aż obłok zatrzymał się na pustkowiu Paran+. 13  Był to pierwszy raz, gdy wyruszyli zgodnie z rozkazem Jehowy danym za pośrednictwem Mojżesza+. 14  Najpierw wyruszył według swoich oddziałów* trójplemienny obóz Judy. Oddziałowi plemienia Judy przewodził Nachszon+, syn Amminadaba. 15  Oddziałowi plemienia Issachara przewodził Netanel+, syn Cuara. 16  Oddziałowi plemienia Zebulona przewodził Eliab+, syn Chelona. 17  Kiedy rozebrano przybytek+, wyruszyli synowie Gerszona+ i synowie Merariego+, którzy mieli za zadanie go przenieść. 18  Następnie wyruszył według swoich oddziałów* trójplemienny obóz Rubena. Oddziałowi plemienia Rubena przewodził Elicur+, syn Szedeura. 19  Oddziałowi plemienia Symeona przewodził Szelumiel+, syn Curiszaddaja. 20  Oddziałowi plemienia Gada przewodził Eliasaf+, syn Deuela. 21  Potem wyruszyli Kehatyci, którzy nieśli wyposażenie sanktuarium+. Zanim dotarli na miejsce, przybytek został już ustawiony. 22  Następnie wyruszył według swoich oddziałów* trójplemienny obóz Efraima. Oddziałowi plemienia Efraima przewodził Eliszama+, syn Ammihuda. 23  Oddziałowi plemienia Manassesa przewodził Gamaliel+, syn Pedahcura. 24  Oddziałowi plemienia Beniamina przewodził Abidan+, syn Gideoniego. 25  W końcu jako tylna straż wszystkich obozów wyruszył według swoich oddziałów* trójplemienny obóz Dana. Oddziałowi plemienia Dana przewodził Achiezer+, syn Ammiszaddaja. 26  Oddziałowi plemienia Aszera przewodził Pagiel+, syn Ochrana. 27  Oddziałowi plemienia Naftalego przewodził Achira+, syn Enana. 28  Taki był porządek wymarszów Izraelitów oraz ich oddziałów+. 29  Potem Mojżesz rzekł do Chobaba, syna Midianity Reuela*+, swojego teścia: „Wyruszamy na miejsce, o którym Jehowa powiedział, że nam je da+. Chodź z nami+, a będzie ci u nas dobrze, bo Jehowa obiecał, że Izraelowi będzie się dobrze wiodło”+. 30  On odrzekł: „Nie pójdę z wami. Wrócę do swojego kraju i do swoich krewnych”. 31  Ale Mojżesz prosił: „Nie opuszczaj nas. Bądź naszym przewodnikiem*, bo znasz to pustkowie i wiesz, gdzie możemy rozbijać obóz. 32  Jeśli pójdziesz z nami+, to cokolwiek dobrego Jehowa zrobi dla nas, my zrobimy dla ciebie”. 33  Wyruszyli więc spod góry Jehowy+ i maszerowali trzy dni, a przed nimi szła Arka+ Przymierza Jehowy, żeby wskazać im miejsce na odpoczynek+. 34  Gdy ruszali w drogę, za dnia był nad nimi obłok Jehowy+. 35  Ilekroć Arka ruszała z miejsca, Mojżesz mówił: „Powstań, Jehowo+. Niech się rozproszą Twoi wrogowie. Niech ci, którzy Cię nienawidzą, uciekną przed Tobą”. 36  A gdy się zatrzymywała, mówił: „Wróć, Jehowo, do niezliczonych* tysięcy Izraela”+.

Przypisy

Dosł. „głowy”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Dosł. „wojsk”.
Czyli Jetra.
Lub „naszymi oczami”.
Lub „miriadów”.