Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Liczb

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Spis mężczyzn zdolnych do służby wojskowej (1-46)

  • Lewici zwolnieni ze służby wojskowej (47-51)

  • Rozmieszczenie namiotów w obozie (52-54)

 • 2

  • Obóz izraelski zorganizowany w trójplemienne grupy (1-34)

   • Obóz Judy na wschodzie (3-9)

   • Obóz Rubena na południu (10-16)

   • Obóz Lewitów w środku (17)

   • Obóz Efraima na zachodzie (18-24)

   • Obóz Dana na północy (25-31)

   • Ogólna liczba spisanych mężczyzn (32-34)

 • 3

  • Synowie Aarona (1-4)

  • Lewici wyznaczeni do służby (5-39)

  • Wykupienie pierworodnych (40-51)

 • 4

  • Służba Kehatytów (1-20)

  • Służba Gerszonitów (21-28)

  • Służba Merarytów (29-33)

  • Liczba spisanych (34-49)

 • 5

  • Osoby nieczyste muszą być poza obozem (1-4)

  • Wyznanie grzechu i rekompensata szkód (5-10)

  • Próba wody związana z podejrzeniem o niewierność (11-31)

 • 6

  • Ślub nazireatu (1-21)

  • Kapłańskie błogosławieństwo (22-27)

 • 7

  • Dary związane z oddaniem do użytku przybytku (1-89)

 • 8

  • Aaron zapala siedem lamp (1-4)

  • Lewici zostają oczyszczeni i zaczynają pełnić służbę (5-22)

  • Służba Lewitów do określonego wieku (23-26)

 • 9

  • Obchodzenie Paschy w późniejszym czasie (1-14)

  • Obłok i ogień nad przybytkiem (15-23)

 • 10

  • Srebrne trąby (1-10)

  • Wymarsz spod Synaju (11-13)

  • Porządek wymarszów (14-28)

  • Mojżesz prosi Chobaba, żeby był przewodnikiem dla Izraela (29-34)

  • Modlitwa Mojżesza w związku z wymarszem obozu (35, 36)

 • 11

  • Ogień od Boga karą za narzekanie (1-3)

  • Lud domaga się mięsa (4-9)

  • Mojżesz czuje się bezradny (10-15)

  • Jehowa daje ducha 70 starszym (16-25)

  • Eldad i Medad; Jozue zazdrosny o Mojżesza (26-30)

  • Zesłanie przepiórek; lud ukarany za chciwość (31-35)

 • 12

  • Miriam i Aaron narzekają na Mojżesza (1-3)

   • Mojżesz najpotulniejszy ze wszystkich ludzi (3)

  • Jehowa staje w obronie Mojżesza (4-8)

  • Miriam zostaje dotknięta trądem (9-16)

 • 13

  • 12 zwiadowców wysłanych do Kanaanu (1-24)

  • Złe wieści od 10 zwiadowców (25-33)

 • 14

  • Lud chce wracać do Egiptu (1-10)

   • Jozue i Kaleb przynoszą dobre wieści (6-9)

  • Jehowa wyraża niezadowolenie; Mojżesz wstawia się za ludem (11-19)

  • Kara: 40 lat wędrówki po pustkowiu (20-38)

  • Amalekici pokonują Izraelitów (39-45)

 • 15

  • Prawa dotyczące ofiar (1-21)

   • To samo prawo dla Izraelitów i osiadłych wśród nich cudzoziemców (15, 16)

  • Ofiary za nieumyślne grzechy (22-29)

  • Kara za rozmyślne grzechy (30, 31)

  • Człowiek, który naruszył szabat, ukarany śmiercią (32-36)

  • Frędzle na skraju szat (37-41)

 • 16

  • Bunt Koracha, Datana i Abirama (1-19)

  • Buntownicy ukarani (20-50)

 • 17

  • Laska Aarona zakwita (1-13)

 • 18

  • Obowiązki kapłanów i Lewitów (1-7)

  • Część należna kapłanom (8-19)

   • Przymierze soli (19)

  • Lewici mają dostawać i dawać dziesięciny (20-32)

 • 19

  • Czerwona krowa i woda oczyszczająca (1-22)

 • 20

  • Miriam umiera w Kadeszu (1)

  • Mojżesz uderza w skałę i popełnia grzech (2-13)

  • Edomici odmawiają Izraelowi przejścia przez swój kraj (14-21)

  • Śmierć Aarona (22-29)

 • 21

  • Król Aradu pokonany (1-3)

  • Miedziany wąż (4-9)

  • Izrael okrąża Moab (10-20)

  • Amorycki król Sychon pokonany (21-30)

  • Amorycki król Og pokonany (31-35)

 • 22

  • Balak wynajmuje Balaama (1-21)

  • Oślica Balaama przemawia (22-41)

 • 23

  • Pierwsza wypowiedź Balaama (1-12)

  • Druga wypowiedź Balaama (13-30)

 • 24

  • Trzecia wypowiedź Balaama (1-11)

  • Czwarta wypowiedź Balaama (12-25)

 • 25

  • Izraelici grzeszą z Moabitkami (1-5)

  • Pinechas podejmuje działanie (6-18)

 • 26

  • Drugi spis plemion izraelskich (1-65)

 • 27

  • Córki Celofchada (1-11)

  • Jozue wyznaczony na następcę Mojżesza (12-23)

 • 28

  • Procedury dotyczące różnych ofiar (1-31)

   • Codzienne ofiary (1-8)

   • Ofiary w dniu szabatu (9, 10)

   • Comiesięczne ofiary (11-15)

   • Ofiary związane z Paschą (16-25)

   • Ofiary podczas Święta Tygodni (26-31)

 • 29

  • Procedury dotyczące różnych ofiar (1-40)

   • Ofiary w dniu dęcia w trąby (1-6)

   • Ofiary w Dniu Przebłagania (7-11)

   • Ofiary podczas Święta Szałasów (12-38)

 • 30

  • Śluby składane przez mężczyzn (1, 2)

  • Śluby składane przez córki i inne kobiety (3-16)

 • 31

  • Odwet na Midianitach (1-12)

   • Zabicie Balaama (8)

  • Wskazówki dotyczące łupów wojennych (13-54)

 • 32

  • Miasta na wschód od Jordanu (1-42)

 • 33

  • Etapy wędrówki Izraelitów po pustkowiu (1-49)

  • Wskazówki w sprawie zajęcia Kanaanu (50-56)

 • 34

  • Granice Kanaanu (1-15)

  • Mężczyźni wyznaczeni do podziału ziemi (16-29)

 • 35

  • Miasta Lewitów (1-8)

  • Miasta schronienia (9-34)

 • 36

  • Kogo może poślubić kobieta, która otrzymała dziedzictwo (1-13)