Jozuego 21:1-45

  • Miasta dla Lewitów (1-42)

    • Dla potomków Aarona (9-19)

    • Dla pozostałych Kehatytów (20-26)

    • Dla Gerszonitów (27-33)

    • Dla Merarytów (34-40)

  • Jehowa spełnił swoje obietnice (43-45)

21  Wtedy do kapłana Eleazara+ i do Jozuego, syna Nuna, oraz do głów rodów plemion izraelskich podeszli mężczyźni będący głowami rodów lewickich.  Było to w Szilo+ w ziemi Kanaan. Mężczyźni ci powiedzieli: „Jehowa polecił przez Mojżesza, żeby dano nam miasta do zamieszkania oraz ich pastwiska dla naszych zwierząt”+.  Izraelici więc na polecenie Jehowy dali Lewitom te miasta+ oraz ich pastwiska ze swojego dziedzictwa+.  Najpierw wylosowano część dla rodzin Kehatytów+. Lewitom będącym potomkami kapłana Aarona wyznaczono przez losowanie* 13 miast — od plemienia Judy+, plemienia Symeona+ i plemienia Beniamina+.  Pozostałym Kehatytom przydzielono* 10 miast — od rodzin z plemienia Efraima+, plemienia Dana oraz połowy plemienia Manassesa+.  Gerszonitom+ przydzielono 13 miast — od rodzin z plemienia Issachara, plemienia Aszera, plemienia Naftalego i połowy plemienia Manassesa w Baszanie+.  Merarytom+, według ich rodzin, przypadło 12 miast — od plemienia Rubena, plemienia Gada i plemienia Zebulona+.  Izraelici dali Lewitom przez losowanie te miasta oraz ich pastwiska zgodnie z poleceniem Jehowy przekazanym przez Mojżesza+.  Z plemienia Judy i plemienia Symeona wydzielono następujące miasta+, 10  które przypadły potomkom Aarona — należącym do lewickich rodzin Kehatytów — bo oni otrzymali pierwszy los. 11  Dano im Kiriat-Arbę+, czyli Hebron+, w górzystym regionie Judy, jak również okoliczne pastwiska (Arba był ojcem Anaka). 12  Z kolei ziemie wokół miasta oraz jego osady już wcześniej dano na własność Kalebowi, synowi Jefunnego+. 13  Potomkowie kapłana Aarona otrzymali więc Hebron+ — miasto schronienia dla zabójcy+ — oraz jego pastwiska, a poza tym Libnę+ i jej pastwiska, 14  Jattir+ i jego pastwiska, Esztemoę+ i jej pastwiska, 15  Cholon+ i jego pastwiska, Debir+ i jego pastwiska, 16  Ain+ i jego pastwiska, Juttę+ i jej pastwiska oraz Bet-Szemesz i jego pastwiska — dziewięć miast od tych dwóch plemion. 17  Od plemienia Beniamina otrzymali Gibeon+ i jego pastwiska, Gebę i jej pastwiska+, 18  Anatot+ i jego pastwiska oraz Almon i jego pastwiska — cztery miasta. 19  Tak więc potomkom Aarona, kapłanom, przydzielono w sumie 13 miast razem z ich pastwiskami+. 20  Pozostałe lewickie rodziny Kehatytów otrzymały w losowaniu następujące miasta od plemienia Efraima: 21  Szechem+ — miasto schronienia dla zabójcy+, które było w górzystym regionie Efraima — oraz jego pastwiska, Gezer+ i jego pastwiska, 22  Kibcaim i jego pastwiska oraz Bet-Choron+ i jego pastwiska — cztery miasta. 23  Od plemienia Dana otrzymały Elteke i jego pastwiska, Gibbeton i jego pastwiska, 24  Ajjalon+ i jego pastwiska oraz Gat-Rimmon i jego pastwiska — cztery miasta. 25  Od połowy plemienia Manassesa otrzymały Taanach+ i jego pastwiska oraz Gat-Rimmon i jego pastwiska — dwa miasta. 26  Tak więc pozostałym rodzinom Kehatytów przydzielono w sumie 10 miast razem z ich pastwiskami. 27  Lewickie rodziny Gerszonitów+ otrzymały od połowy plemienia Manassesa Golan+ w Baszanie — miasto schronienia dla zabójcy — oraz jego pastwiska, a także Beeszterę i jej pastwiska — dwa miasta. 28  Od plemienia Issachara+ otrzymały Kiszion i jego pastwiska, Daberat+ i jego pastwiska, 29  Jarmut i jego pastwiska oraz En-Gannim i jego pastwiska — cztery miasta. 30  Od plemienia Aszera+ otrzymały Miszal i jego pastwiska, Abdon i jego pastwiska, 31  Chelkat+ i jego pastwiska oraz Rechob+ i jego pastwiska — cztery miasta. 32  Od plemienia Naftalego otrzymały Kedesz+ w Galilei — miasto schronienia+ dla zabójcy — oraz jego pastwiska, Chammot-Dor i jego pastwiska oraz Kartan i jego pastwiska — trzy miasta. 33  Tak więc Gerszonitom, według ich rodzin, przydzielono w sumie 13 miast razem z ich pastwiskami. 34  Rodziny Merarytów+ — czyli pozostali Lewici — otrzymały od plemienia Zebulona+ Jokneam+ i jego pastwiska, Kartę i jej pastwiska, 35  Dimnę i jej pastwiska oraz Nahalal+ i jego pastwiska — cztery miasta. 36  Od plemienia Rubena otrzymały Becer+ i jego pastwiska, Jahac i jego pastwiska+, 37  Kedemot i jego pastwiska oraz Mefaat i jego pastwiska — cztery miasta. 38  Od plemienia Gada+ otrzymały Ramot w Gileadzie+ — miasto schronienia dla zabójcy — oraz jego pastwiska, Machanaim+ i jego pastwiska, 39  Cheszbon+ i jego pastwiska oraz Jazer+ i jego pastwiska — razem cztery miasta. 40  Tak więc Merarytom, według ich rodzin — pozostałym rodzinom lewickim — przydzielono w sumie 12 miast. 41  Lewici otrzymali ogółem 48 miast razem z ich pastwiskami. Były to miasta wydzielone spośród własności Izraelitów+. 42  Każde z nich było otoczone pastwiskami. 43  Jehowa dał więc Izraelitom całą tę ziemię, tak jak przysiągł ich praojcom+. Wzięli ją na własność i w niej zamieszkali+. 44  Ponadto Jehowa zapewnił im wytchnienie ze wszystkich stron, zgodnie z tym, co przysiągł ich praojcom+. Żaden z ich wrogów nie zdołał im się przeciwstawić+. Jehowa wydał ich wszystkich w ręce Izraelitów+. 45  Nie zawiodła ani jedna dobra obietnica*, którą Jehowa złożył Izraelowi. Wszystkie się spełniły+.

Przypisy

Lub „przydzielono”.
Lub „wyznaczono przez losowanie”.
Lub „słowo”.