Jozuego 18:1-28

  • Pozostała część ziemi podzielona w Szilo (1-10)

  • Dziedzictwo Beniaminitów (11-28)

18  Potem cały lud Izraela zgromadził się w Szilo+ i ustawił tam namiot spotkania+, bo Izrael podbił tę ziemię+.  Ale siedem jego plemion nadal nie otrzymało dziedzictwa.  Jozue rzekł więc do Izraelitów: „Jak długo jeszcze będziecie zwlekać? Kiedy weźmiecie na własność ziemię, którą dał wam Jehowa, Bóg waszych przodków?+  Wybierzcie po trzech mężczyzn z każdego plemienia. Wyślę ich, żeby przeszli tę ziemię i ją opisali, tak by można było dokonać podziału na poszczególne dziedzictwa. Następnie niech do mnie wrócą.  Mają rozdzielić ziemię między siebie na siedem części+. Potomkowie Judy pozostaną na swoim terytorium na południu+, a potomkowie Józefa — na swoim terytorium na północy+.  Gdy już sporządzicie opis tej ziemi z podziałem na siedem części, przynieście go do mnie, a ja rzucę dla was losy+ przed naszym Bogiem, Jehową.  Lewici jednak nie otrzymają wśród was działu+, bo ich dziedzictwem jest kapłaństwo Jehowy+. A Gadyci i Rubenici oraz połowa plemienia Manassesa+ otrzymali już swoje dziedzictwo po wschodniej stronie Jordanu, przydzielone im przez sługę Jehowy Mojżesza”.  Kiedy wybrani mężczyźni byli gotowi wyruszyć w drogę, Jozue im nakazał: „Idźcie, przejdźcie tę ziemię i sporządźcie jej opis. Potem do mnie wróćcie, a ja tu, w Szilo, rzucę dla was losy przed Jehową”+.  Wyruszyli więc, przeszli tę ziemię, sporządzili w zwoju jej opis, dzieląc ją na siedem części, i spisali miasta, które tam były. Potem wrócili do Jozuego do obozu w Szilo, 10  a on rzucił tam dla nich losy przed Jehową+. I rozdzielił ziemię między Izraelitów. Każde plemię otrzymało swój dział+. 11  Najpierw wylosowano część dla Beniaminitów, według ich rodzin. Wylosowane dla nich terytorium znajdowało się między terytorium potomków Judy+ a terytorium potomków Józefa+. 12  Północna granica zaczynała się przy Jordanie, wznosiła się do północnego stoku Jerycha+, po czym pięła się przez góry w kierunku zachodnim aż do pustkowia w pobliżu Bet-Awen+. 13  Stamtąd biegła przez południowy stok Luz, czyli Betel+, i schodziła do Atarot-Addar+, które leżało na górze wznoszącej się na południe od Bet-Choron Dolnego+. 14  Od góry na południe od Bet-Choron zaczynała się granica zachodnia i biegła w kierunku południowym, a jej końcem było Kiriat-Baal, czyli Kiriat-Jearim+, miasto Judejczyków. Taka była strona zachodnia. 15  Południowa granica zaczynała się od krańca Kiriat-Jearim i biegła na zachód. Ciągnęła się do źródła Neftoach+. 16  Następnie schodziła na skraj góry znajdującej się naprzeciw Doliny Syna Hinnoma+, na północy doliny* Refaim+, potem ku Dolinie Hinnoma, do stoku Jebusyty+ na południu, i dalej — do En-Rogel+. 17  Potem skręcała na północ, dochodziła do En-Szemesz i do Gelilot, które znajduje się naprzeciw stoku Adummim+, a następnie biegła w dół do kamienia+ Bohana+, syna Rubena, 18  i dalej ku północnemu stokowi naprzeciw Araby, po czym schodziła do Araby. 19  Jeszcze dalej ciągnęła się w kierunku północnego stoku Bet-Chogli+, a jej końcem była północna zatoka Morza Słonego*+, niedaleko południowego krańca Jordanu. Tak przebiegała granica południowa. 20  Z kolei Jordan stanowił granicę od strony wschodniej. W takich granicach zamykało się dziedzictwo potomków Beniamina, według ich rodzin. 21  A miastami plemienia Beniamina, według rodzin tego plemienia, były: Jerycho, Bet-Chogla, Emek-Kecic, 22  Bet-Araba+, Cemaraim, Betel+, 23  Awwim, Para, Ofra, 24  Kefar-Ammoni, Ofni i Geba+ — 12 miast oraz przyległe osady. 25  Gibeon+, Rama, Beerot, 26  Micpe, Kefira, Moca, 27  Rekem, Jirpeel, Tarala, 28  Cela+, Ha-Elef, Jebus, czyli Jerozolima+, Gibea+ i Kiriat — 14 miast oraz przyległe osady. Takie było dziedzictwo potomków Beniamina, według ich rodzin.

Przypisy

Lub „niziny”.
Czyli Morza Martwego.