Jozuego 16:1-10

  • Dziedzictwo potomków Józefa (1-4)

  • Dziedzictwo Efraimitów (5-10)

16  A terytorium wyznaczone przez losowanie*+ potomkom Józefa+ rozciągało się od Jordanu na wysokości Jerycha do wód po wschodniej stronie Jerycha i dalej przez pustkowie wznoszące się przy Jerychu aż po górskie okolice Betel+.  Od Betel należącego do Luz ciągnęło się do Atarot, granicy terytorium Arkijczyków.  Następnie schodziło na zachód ku granicy terytorium Jafletytów aż do granicy Bet-Choron Dolnego+ i do Gezeru+, a jego krańcem było morze.  Potomkowie Józefa+ — Manassesyci i Efraimici — wzięli więc przydzieloną im ziemię na własność+.  Tak wyglądało terytorium potomków Efraima, według ich rodzin: Granicą ich dziedzictwa na wschodzie było Atarot-Addar+. Stamtąd ciągnęła się ona aż po Bet-Choron Górne+,  a dalej — ku morzu. Na północy był Michmetat+, skąd granica biegła okrężnie na wschód ku Taanat-Szilo, a na wschodzie do Janoachu.  Od Janoachu schodziła do Atarot i Naary, sięgała Jerycha+ i ciągnęła się aż do Jordanu.  Od Tappuachu+ biegła na zachód ku Dolinie Kany*, a jej końcem było morze+. Takie było dziedzictwo plemienia Efraima, według rodzin tego plemienia.  Potomkowie Efraima mieli też miasta-enklawy pośród dziedzictwa Manassesytów+ wraz z przyległymi osadami. 10  Efraimici nie wypędzili jednak Kananejczyków mieszkających w Gezerze+, dlatego po dziś dzień mieszkają oni pośród Efraimitów+ i zostali obarczeni pracą przymusową+.

Przypisy

Lub „przydzielone”.
Lub „Wadi Kana”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.