Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Jozuego

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Jehowa udziela zachęt Jozuemu (1-9)

   • Czytaj Prawo uważnie (8)

  • Przygotowania do przeprawy przez Jordan (10-18)

 • 2

  • Jozue wysyła dwóch zwiadowców do Jerycha (1-3)

  • Rachab ukrywa zwiadowców (4-7)

  • Obietnica złożona Rachab (8-21a)

   • Szkarłatny sznur jako znak (18)

  • Zwiadowcy wracają do Jozuego (21b-24)

 • 3

  • Izrael przeprawia się przez Jordan (1-17)

 • 4

  • Kamienie upamiętniające przejście przez Jordan (1-24)

 • 5

  • Obrzezanie w Gilgal (1-9)

  • Obchody Paschy; manna przestaje się pojawiać (10-12)

  • Książę wojska Jehowy (13-15)

 • 6

  • Mur Jerycha upada (1-21)

  • Rachab i jej rodzina pozostają przy życiu (22-27)

 • 7

  • Izraelici pokonani pod Aj (1-5)

  • Modlitwa Jozuego (6-9)

  • Grzech przyczyną klęski Izraelitów (10-15)

  • Achan zdemaskowany i ukamienowany (16-26)

 • 8

  • Jozue szykuje zasadzkę przeciwko Aj (1-13)

  • Aj zostaje zdobyte (14-29)

  • Czytanie Prawa u stóp góry Ebal (30-35)

 • 9

  • Gibeonici wykazują się sprytem i zabiegają o pokój (1-15)

  • Podstęp Gibeonitów wychodzi na jaw (16-21)

  • Gibeonici mają zbierać drewno i czerpać wodę (22-27)

 • 10

  • Izraelici stają w obronie Gibeonitów (1-7)

  • Jehowa walczy za Izraela (8-15)

   • Bryły gradu spadają na uciekających wrogów (11)

   • Słońce się zatrzymuje (12-14)

  • Stracenie pięciu wrogich królów (16-28)

  • Zdobycie miast na południu (29-43)

 • 11

  • Zdobycie miast na północy (1-15)

  • Podsumowanie podboju dokonanego przez Jozuego (16-23)

 • 12

  • Królowie pokonani po wschodniej stronie Jordanu (1-6)

  • Królowie pokonani po zachodniej stronie Jordanu (7-24)

 • 13

  • Tereny jeszcze niepodbite (1-7)

  • Podział ziemi po wschodniej stronie Jordanu (8-14)

  • Dziedzictwo Rubenitów (15-23)

  • Dziedzictwo Gadytów (24-28)

  • Dziedzictwo Manassesytów na wschodzie (29-32)

  • Jehowa dziedzictwem Lewitów (33)

 • 14

  • Podział ziemi po zachodniej stronie Jordanu (1-5)

  • Dziedzictwem Kaleba staje się Hebron (6-15)

 • 15

  • Dziedzictwo Judejczyków (1-12)

  • Córka Kaleba otrzymuje ziemię (13-19)

  • Miasta Judy (20-63)

 • 16

  • Dziedzictwo potomków Józefa (1-4)

  • Dziedzictwo Efraimitów (5-10)

 • 17

  • Dziedzictwo Manassesytów na zachodzie (1-13)

  • Dodatkowa ziemia dla potomków Józefa (14-18)

 • 18

  • Pozostała część ziemi podzielona w Szilo (1-10)

  • Dziedzictwo Beniaminitów (11-28)

 • 19

  • Dziedzictwo Symeonitów (1-9)

  • Dziedzictwo Zebulonitów (10-16)

  • Dziedzictwo Issacharytów (17-23)

  • Dziedzictwo Aszerytów (24-31)

  • Dziedzictwo Naftalitów (32-39)

  • Dziedzictwo Danitów (40-48)

  • Dziedzictwo Jozuego (49-51)

 • 20

  • Miasta schronienia (1-9)

 • 21

  • Miasta dla Lewitów (1-42)

   • Dla potomków Aarona (9-19)

   • Dla pozostałych Kehatytów (20-26)

   • Dla Gerszonitów (27-33)

   • Dla Merarytów (34-40)

  • Jehowa spełnił swoje obietnice (43-45)

 • 22

  • Plemiona zamieszkałe na wschodzie wracają do swojej ziemi (1-8)

  • Ołtarz zbudowany nad Jordanem (9-12)

  • Wyjaśnienie celu wzniesienia ołtarza (13-29)

  • Konflikt zażegnany (30-34)

 • 23

  • Pożegnalna mowa Jozuego do izraelskich zwierzchników (1-16)

   • Nie zawiodło ani jedno słowo Jehowy (14)

 • 24

  • Jozue wspomina historię Izraela (1-13)

  • Zachęta do służenia Jehowie (14-24)

   • „Ja i mój dom będziemy służyć Jehowie” (15)

  • Przymierze Jozuego z Izraelem (25-28)

  • Śmierć i pochowanie Jozuego (29-31)

  • Kości Józefa pochowane w Szechem (32)

  • Śmierć i pochowanie Eleazara (33)