Jeremiasza 43:1-13

  • Lud jest nieposłuszny i idzie do Egiptu (1-7)

  • Jehowa przemawia do Jeremiasza w Egipcie (8-13)

43  Kiedy Jeremiasz skończył mówić do całego ludu wszystkie słowa Jehowy, ich Boga — każde słowo, które Jehowa, ich Bóg, polecił mu im przekazać —  Azariasz, syn Hoszajasza, Jochanan+, syn Kareacha, i wszyscy zuchwali mężczyźni odezwali się do Jeremiasza: „Kłamiesz! Jehowa, nasz Bóg, nie posłał cię, żebyś powiedział: ‚Nie idźcie do Egiptu, żeby tam zamieszkać’.  To Baruch+, syn Neriasza, podburza cię przeciwko nam, żeby nas wydano w ręce Chaldejczyków, którzy nas zabiją albo uprowadzą na wygnanie do Babilonu”+.  W rezultacie Jochanan, syn Kareacha, wszyscy dowódcy wojska i cały lud nie usłuchali Jehowy i nie pozostali w ziemi judzkiej.  Jochanan, syn Kareacha, i wszyscy dowódcy wojska wzięli ze sobą pozostałych z Judy, którzy powrócili, żeby w niej mieszkać, a wcześniej byli rozproszeni wśród narodów+.  Wzięli mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie oraz każdego*, kogo dowódca straży Nebuzaradan+ pozostawił z Gedaliaszem+, synem Achikama+, syna Szafana+, wzięli też proroka Jeremiasza i Barucha, syna Neriasza,  i poszli do Egiptu, bo nie usłuchali Jehowy. I dotarli aż do Tachpanches+.  Potem w Tachpanches Jehowa przemówił do Jeremiasza:  „Weź w ręce duże kamienie i na oczach żydowskich mężczyzn ukryj je na ceglanym tarasie znajdującym się przy wejściu do pałacu faraona w Tachpanches, a następnie przykryj je zaprawą. 10  Potem powiedz tym ludziom: ‚Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: „Posyłam po babilońskiego króla Nabuchodonozora*, swojego sługę+, i postawię jego tron dokładnie nad tymi kamieniami, które ukryłem, a on rozciągnie nad nimi swój królewski namiot+. 11  Nabuchodonozor przyjdzie i zaatakuje Egipt+. Kogo ma dosięgnąć śmiertelna plaga, tego dosięgnie śmiertelna plaga, kogo niewola, tego niewola, a kogo miecz, tego miecz+. 12  Podłożę ogień pod domy* bogów Egiptu+, a Nabuchodonozor je spali i uprowadzi ich do niewoli. Jak pasterz owija się w swoją szatę, tak on owinie się w ziemię egipską i odejdzie w pokoju*. 13  I porozbija kolumny* Bet-Szemesz* w ziemi egipskiej, a domy* bogów Egiptu spali ogniem”’”.

Przypisy

Lub „każdą duszę”.
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Lub „świątynie”.
Lub „bez szkody”.
Lub „obeliski”.
Lub „Domu Słońca; Świątyni Słońca”, czyli Heliopolis.
Lub „świątynie”.