Jeremiasza 35:1-19

  • Rechabici okazują przykładne posłuszeństwo (1-19)

35  Za dni judzkiego króla Jehojakima+, syna Jozjasza, Jehowa tak przemówił do Jeremiasza:  „Idź do Rechabitów+, porozmawiaj z nimi i przyprowadź ich do domu Jehowy, do jednej z jadalni*, a potem zaproponuj im do picia wino”.  Wziąłem więc Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Chabacciniasza, oraz jego braci, wszystkich jego synów i pozostałych Rechabitów  do domu Jehowy. Przyprowadziłem ich do jadalni synów Chanana, syna Jigdaliasza, sługi Bożego, która była obok jadalni książąt znajdującej się nad jadalnią Maasejasza, syna odźwiernego Szalluma.  Potem postawiłem przed Rechabitami kielichy i puchary napełnione winem i powiedziałem im: „Napijcie się wina”.  Ale oni powiedzieli: „Nie będziemy pić wina, bo nasz przodek Jehonadab*+, syn Rechaba, polecił nam: ‚Ani wam, ani waszym synom nie wolno pić wina.  I nie wolno wam budować sobie domów, siać ziarna ani sadzić czy nabywać winnic. Ale zawsze macie mieszkać w namiotach, żebyście długo żyli w ziemi, w której przebywacie jako cudzoziemcy’.  Dlatego cały czas jesteśmy posłuszni wszystkiemu, co nam nakazał Jehonadab, syn naszego przodka Rechaba, i nigdy nie pijemy wina — ani my, ani nasze żony, nasi synowie czy nasze córki.  Ponadto nie budujemy sobie domów, nie mamy winnic ani pól, niczego też nie obsiewamy. 10  Mieszkamy w namiotach i jesteśmy posłuszni wszystkiemu, co nam nakazał nasz przodek Jehonadab*. 11  Ale gdy przeciwko tej ziemi wyruszył babiloński król Nabuchodonozor*+, powiedzieliśmy: ‚Chodźcie, schrońmy się w Jerozolimie przed wojskiem Chaldejczyków i Syryjczyków’. I teraz mieszkamy w Jerozolimie”. 12  Potem Jehowa przemówił do Jeremiasza: 13  „Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Idź i powiedz mieszkańcom Judy i Jerozolimy: „‚Czy nie zachęcałem was stale, żebyście byli posłuszni moim słowom?’+ — oświadcza Jehowa. 14  ‚Jehonadab, syn Rechaba, nakazał swoim potomkom nie pić wina i oni stosują się do jego słów aż po dziś dzień — nie piją wina, bo są posłuszni nakazowi swojego przodka+. Natomiast wy mnie nie słuchacie, chociaż mówiłem do was wielokrotnie*+. 15  I wielokrotnie* do was posyłałem wszystkich proroków, którzy mi służyli+, i mówiłem: „Proszę, niech każdy z was zawróci ze swoich złych dróg+ i robi to, co słuszne! Nie chodźcie za innymi bogami i im nie służcie. Wtedy dalej będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem wam i waszym przodkom”+. Ale wy nie nadstawiliście ucha ani mnie nie słuchaliście. 16  Potomkowie Jehonadaba, syna Rechaba, stosują się do nakazu swojego przodka+, ale ten lud mnie nie słucha’”’”. 17  „Dlatego tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Sprowadzam na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy całe to nieszczęście, przed którym ich ostrzegłem+, ponieważ mówiłem do nich, ale nie słuchali, i wołałem do nich, ale nie odpowiadali’”+. 18  A Rechabitom Jeremiasz powiedział: „Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Ponieważ byliście posłuszni nakazowi swojego przodka Jehonadaba i nadal przestrzegacie wszystkich jego nakazów, robiąc dokładnie to, co wam nakazał, 19  więc tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: „Nigdy nie zabraknie potomka Jehonadaba*, syna Rechaba, który by mi służył”’”.

Przypisy

Lub „sal”.
Dosł. „Jonadab”, skrócona forma imienia Jehonadab.
Dosł. „Jonadab”, skrócona forma imienia Jehonadab.
Lub „Nebukadneccar”. Dosł. „Nebukadreccar” (inny wariant tego imienia).
Dosł. „wstając wcześnie i mówiąc”.
Dosł. „wstając wcześnie i posyłając”.
Dosł. „Jonadaba”, skrócona forma imienia Jehonadab.