Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Ewangelia według Jana

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zarys treści

 • 1

  • Słowo stał się ciałem (1-18)

  • Świadectwo Jana Chrzciciela (19-28)

  • Jezus Barankiem Bożym (29-34)

  • Pierwsi uczniowie Jezusa (35-42)

  • Filip i Natanael (43-51)

 • 2

  • Wesele w Kanie; zamiana wody w wino (1-12)

  • Jezus oczyszcza świątynię (13-22)

  • Jezus wie, co jest w sercu człowieka (23-25)

 • 3

  • Jezus i Nikodem (1-21)

   • Ponowne narodzenie (3-8)

   • Bóg kocha ludzi (16)

  • Jan po raz ostatni składa świadectwo o Jezusie (22-30)

  • Ten, który przychodzi z góry (31-36)

 • 4

  • Jezus i Samarytanka (1-38)

   • Oddawanie czci Bogu „duchem i prawdą” (23, 24)

  • Wielu Samarytan zaczyna wierzyć w Jezusa (39-42)

  • Jezus uzdrawia syna urzędnika królewskiego (43-54)

 • 5

  • Uzdrowienie chorego przy sadzawce Betzata (1-18)

  • Jezus ma władzę od Ojca (19-24)

  • Umarli usłyszą głos Jezusa (25-30)

  • Świadectwa o Jezusie (31-47)

 • 6

  • Jezus karmi 5000 (1-15)

  • Jezus chodzi po wodzie (16-21)

  • Jezus „chlebem życia” (22-59)

  • Wielu gorszy się słowami Jezusa (60-71)

 • 7

  • Jezus idzie na Święto Namiotów (1-13)

  • Jezus naucza podczas święta (14-24)

  • Różne poglądy na temat Chrystusa (25-52)

 • 8

  • Ojciec świadczy o Jezusie (12-30)

   • Jezus „światłem świata” (12)

  • Dzieci Abrahama (31-41)

   • „Dzięki prawdzie staniecie się wolni” (32)

  • Dzieci Diabła (42-47)

  • Jezus a Abraham (48-59)

 • 9

  • Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia (1-12)

  • Uzdrowiony mężczyzna wypytywany przez faryzeuszy (13-34)

  • Ślepota faryzeuszy (35-41)

 • 10

  • Pasterz i owczarnie (1-21)

   • Jezus jest wspaniałym pasterzem (11-15)

   • „Mam też drugie owce” (16)

  • Żydzi podchodzą do Jezusa podczas Święta Poświęcenia (22-39)

   • Wielu Żydów nie chce uwierzyć (24-26)

   • „Moje owce słuchają mojego głosu” (27)

   • Syn pozostaje w jedności z Ojcem (30, 38)

  • Wiele ludzi za Jordanem zaczyna wierzyć (40-42)

 • 11

  • Śmierć Łazarza (1-16)

  • Jezus pociesza Martę i Marię (17-37)

  • Jezus wskrzesza Łazarza (38-44)

  • Spisek w celu zabicia Jezusa (45-57)

 • 12

  • Maria wylewa olejek na stopy Jezusa (1-11)

  • Tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy (12-19)

  • Jezus zapowiada swoją śmierć (20-37)

  • Brak wiary Żydów spełnieniem proroctwa (38-43)

  • Jezus przyszedł wybawić świat (44-50)

 • 13

  • Jezus myje uczniom nogi (1-20)

  • Jezus wskazuje, że Judasz jest zdrajcą (21-30)

  • Nowe przykazanie (31-35)

   • Miłość znakiem rozpoznawczym (35)

  • Zapowiedź zaparcia się Piotra (36-38)

 • 14

  • Jezus jedyną drogą prowadzącą do Ojca (1-14)

   • „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (6)

  • Jezus obiecuje ducha świętego (15-31)

   • „Ojciec jest większy niż ja” (28)

 • 15

  • Prawdziwa winorośl (1-10)

  • Przykazanie co do naśladowania miłości Chrystusa (11-17)

   • „Nie ma miłości większej niż ta” (13)

  • Świat nienawidzi uczniów Jezusa (18-27)

 • 16

  • Uczniowie Jezusa mogą stanąć w obliczu śmierci (1-4a)

  •  Działanie ducha świętego (4b-16)

  • Ból uczniów zamieni się w radość (17-24)

  • Jezus zwycięża świat (25-33)

 • 17

  • Ostatnia modlitwa Jezusa z apostołami (1-26)

   • Żeby móc żyć wiecznie, trzeba poznać Boga (3)

   • Chrześcijanie nie są częścią świata (14-16)

   • „Twoje słowo jest prawdą” (17)

   • „Dałem im poznać Twoje imię” (26)

 • 18

  • Judasz zdradza Jezusa (1-9)

  • Piotr wyciąga miecz (10, 11)

  • Jezus zaprowadzony do Annasza (12-14)

  • Piotr pierwszy raz zapiera się Jezusa (15-18)

  • Jezus przed Annaszem (19-24)

  • Piotr drugi i trzeci raz zapiera się Jezusa (25-27)

  • Jezus przed Piłatem (28-40)

   • „Moje Królestwo nie jest częścią tego świata” (36)

 • 19

  • Jezus ubiczowany i wyśmiany (1-7)

  • Piłat ponownie przesłuchuje Jezusa (8-16a)

  • Jezus przybity do pala na Golgocie (16b-24)

  • Jezus zapewnia opiekę swojej matce (25-27)

  • Śmierć Jezusa (28-37)

  • Pochowanie Jezusa (38-42)

 • 20

  • Pusty grobowiec (1-10)

  • Jezus ukazuje się Marii Magdalenie (11-18)

  • Jezus ukazuje się uczniom (19-23)

  • Tomasz wątpi, ale potem daje się przekonać (24-29)

  • Cel spisania tego zwoju (30, 31)

 • 21

  • Jezus ukazuje się uczniom (1-14)

  • Piotr zapewnia Jezusa, że go kocha (15-19)

   • „Karm moje owieczki” (17)

  • Przyszłość ucznia, którego Jezus szczególnie kochał (20-23)

  • Podsumowanie (24, 25)