Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Hioba

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Nieskazitelne postępowanie Hioba i jego bogactwo (1-5)

  • Szatan kwestionuje pobudki Hioba (6-12)

  • Hiob traci swój majątek i dzieci (13-19)

  • Hiob nie obwinia Boga (20-22)

 • 2

  • Szatan jeszcze raz kwestionuje pobudki Hioba (1-5)

  • Szatan otrzymuje pozwolenie, żeby odebrać Hiobowi zdrowie (6-8)

  • Żona Hioba: „Przeklnij Boga i umrzyj!” (9, 10)

  • Przybywają trzej znajomi Hioba (11-13)

 • 3

  • Hiob ubolewa, że się urodził (1-26)

   • Pyta, dlaczego cierpi (20, 21)

 • 4

  • Pierwsza mowa Elifaza (1-21)

   • Elifaz wyśmiewa nieskazitelność Hioba (7, 8)

   • Opowiada, co usłyszał od ducha (12-17)

   • „Bóg nie ufa swoim sługom” (18)

 • 5

  • Pierwsza mowa Elifaza (ciąg dalszy) (1-27)

   • „Bóg sprawia, że mądrych gubi ich własna przebiegłość” (13)

   • Hiob ‛nie powinien odrzucać Bożego karcenia’ (17)

 • 6

  • Odpowiedź Hioba (1-30)

   • Hiob twierdzi, że ma prawo się żalić (2-6)

   • Jego „pocieszyciele” są zdradliwi (15-18)

   • „Szczere słowa nie są bolesne!” (25)

 • 7

  • Odpowiedź Hioba (ciąg dalszy) (1-21)

   • Życie jest jak praca przymusowa (1, 2)

   • „Czemu obrałeś mnie sobie za cel?” (20)

 • 8

  • Pierwsza mowa Bildada (1-22)

   • Bildad sugeruje, że synowie Hioba zgrzeszyli (4)

   • ‛Gdybyś był czysty, Bóg by cię chronił’ (6)

   •  Sugeruje, że Hiob jest człowiekiem bezbożnym (13)

 • 9

  • Odpowiedź Hioba (1-35)

   • Śmiertelnik nie jest w stanie spierać się z Bogiem (2-4)

   • ‛Bóg czyni rzeczy niezbadane’ (10)

   • Człowiek nie zdoła znaleźć argumentów przeciwko Bogu (32)

 • 10

  • Odpowiedź Hioba (ciąg dalszy) (1-22)

   • ‛Czemu Bóg ze mną walczy?’ (2)

   • Bóg przeciwstawiony śmiertelnemu Hiobowi (4-12)

   • ‛Obym zaznał choć trochę ulgi’ (20)

 • 11

  • Pierwsza mowa Cofara (1-20)

   • Cofar wytyka Hiobowi, że jego słowa to pusta gadanina (2, 3)

   • Radzi Hiobowi odrzucić zło (14)

 • 12

  • Odpowiedź Hioba (1-25)

   • „Nie jestem gorszy od was” (3)

   • „Stałem się pośmiewiskiem” (4)

   • ‛Mądrość jest u Boga’ (13)

   • Bóg przewyższa sędziów i królów (17, 18)

 • 13

  • Odpowiedź Hioba (ciąg dalszy) (1-28)

   • ‛Wolałbym rozmawiać z Bogiem’ (3)

   • „Jesteście nic niewartymi lekarzami” (4)

   • „Wiem, że mam rację” (18)

   • Hiob pyta, dlaczego Bóg uważa go za wroga (24)

 • 14

  • Odpowiedź Hioba (ciąg dalszy) (1-22)

   • Człowiek żyje krótko i zmaga się z trudnościami (1)

   • „Nawet dla drzewa istnieje nadzieja” (7)

   • „Proszę, ukryj mnie w grobie!” (13)

   • „Czy człowiek, który umrze, może znowu żyć?” (14)

   • Bóg zatęskni za dziełem swoich rąk (15)

 • 15

  • Druga mowa Elifaza (1-35)

   • Elifaz twierdzi, że Hiob nie boi się Boga (4)

   • Zarzuca Hiobowi arogancję (7-9)

   • „Bóg nie wierzy swoim aniołom” (15)

   • ‛Ten, kto cierpi, jest niegodziwy’ (20-24)

 • 16

  • Odpowiedź Hioba (1-22)

   • „Jesteście uciążliwymi pocieszycielami!” (2)

   • Hiob twierdzi, że Bóg obrał go sobie za cel (12)

 • 17

  • Odpowiedź Hioba (ciąg dalszy) (1-16)

   • „Otaczają mnie szydercy” (2)

   • „Bóg uczynił mnie przedmiotem pogardy” (6)

   • „Moim domem stanie się grób” (13)

 • 18

  • Druga mowa Bildada (1-21)

   • Bildad opisuje los grzeszników (5-20)

   • Sugeruje, że Hiob nie zna Boga (21)

 • 19

  • Odpowiedź Hioba (1-29)

   • Hiob nie zgadza się z naganą ze strony „przyjaciół” (1-6)

   • Mówi, że jest opuszczony (13-19)

   • „Mój wykupiciel żyje” (25)

 • 20

  • Druga mowa Cofara (1-29)

   • Cofar czuje się urażony przez Hioba (2, 3)

   • Sugeruje, że Hiob jest niegodziwy (5)

   • Twierdzi, że Hiob rozsmakował się w grzechu (12, 13)

 • 21

  • Odpowiedź Hioba (1-34)

   • ‛Dlaczego niegodziwym dobrze się powodzi?’ (7-13)

   • Hiob obnaża prawdziwe oblicze swoich „pocieszycieli” (27-34)

 • 22

  • Trzecia mowa Elifaza (1-30)

   • „Czy człowiek może być przydatny Bogu?” (2, 3)

   • Elifaz zarzuca Hiobowi chciwość i niesprawiedliwość (6-9)

   • ‛Wróć do Boga, a będzie ci się dobrze wiodło’ (23)

 • 23

  • Odpowiedź Hioba (1-17)

   • Hiob chce przedstawić swoją sprawę Bogu (1-7)

   • Mówi, że nie może znaleźć Boga (8, 9)

   • „Trzymam się Jego drogi i z niej nie zbaczam” (11)

 • 24

  • Odpowiedź Hioba (ciąg dalszy) (1-25)

   • ‛Czemu Bóg nie wyznacza czasu?’ (1)

   • Hiob mówi, że Bóg pozwala istnieć niegodziwości (12)

   • Grzesznicy kochają ciemność (13-17)

 • 25

  • Trzecia mowa Bildada (1-6)

   • ‛Jak człowiek może być niewinny w oczach Boga?’ (4)

   • Bildad twierdzi, że człowiek na próżno zachowuje nieskazitelność (5, 6)

 •  26

  • Odpowiedź Hioba (1-14)

   • „Ale dopomogłeś bezsilnemu!” (1-4)

   • ‛Bóg zawiesza ziemię na niczym’ (7)

   • ‛To tylko obrzeża Bożych dróg’ (14)

 • 27

  • Hiob jest zdecydowany zachować nieskazitelność (1-23)

   • „Nie wyrzeknę się swojej nieskazitelności” (5)

   • Bezbożny nie ma nadziei (8)

   • „Czemu wasze słowa są takie puste?” (12)

   • Marny los niegodziwych (13-23)

 • 28

  • Hiob ziemskie skarby przeciwstawia mądrości (1-28)

   • Działalność górnicza człowieka (1-11)

   • Mądrość warta więcej niż perły (18)

   • Bojaźń przed Jehową to prawdziwa mądrość (28)

 • 29

  • Hiob wspomina szczęśliwe dni sprzed okresu prób (1-25)

   • Był poważany w bramie miejskiej (7-10)

   • Stał na straży sprawiedliwości (11-17)

   • Każdy słuchał jego rad (21-23)

 • 30

  • Hiob opisuje, jak zmieniła się jego sytuacja (1-31)

   • Jest wyśmiewany przez ludzi nic niewartych (1-15)

   • Wydaje się, że Bóg mu nie pomaga (20, 21)

   • „Moja skóra sczerniała” (30)

 • 31

  • Hiob broni swojej nieskazitelności (1-40)

   • „Zawarłem umowę ze swoimi oczami” (1)

   • Hiob prosi, żeby Bóg go zważył (6)

   • Nie dopuścił się niewierności małżeńskiej (9-12)

   • Nie kochał pieniędzy (24, 25)

   • Nie dopuścił się bałwochwalstwa (26-28)

 • 32

  • Do rozmowy dołącza młody Elihu (1-22)

   • Oburza się na Hioba i jego znajomych (2, 3)

   • Z szacunkiem czekał na swoją kolej (6, 7)

   • Sam wiek nie sprawia, że ktoś staje się mądry (9)

   • Elihu chce przemówić (18-20)

 • 33

  • Elihu napomina Hioba za jego przekonanie o własnej prawości (1-33)

   • Znaleziony okup (24)

   • Przywrócenie młodzieńczego wigoru (25)

 • 34

  • Elihu wykazuje, że Bóg jest sprawiedliwy i postępuje właściwie (1-37)

   • Hiob powiedział, że Bóg odmówił mu sprawiedliwości (5)

   • Prawdziwy Bóg nigdy nie postępuje niegodziwie (10)

   • Hiobowi brakuje wiedzy (35)

 • 35

  • Elihu wykazuje błędy w rozumowaniu Hioba (1-16)

   • Hiob zasugerował, że jest bardziej prawy niż Bóg (2)

   • Bóg jest tak wysoko, że czyjś grzech nie wyrządza mu szkody (5, 6)

   • Hiob powinien czekać na Boga (14)

 • 36

  • Elihu wychwala niezgłębioną wielkość Boga (1-33)

   • Posłuszni cieszą się dobrobytem; bezbożni są odrzucani (11-13)

   • ‛Który nauczyciel może się równać z Bogiem?’ (22)

   • Hiob powinien sławić Boga (24)

   • „Bóg jest wspanialszy, niż możemy pojąć” (26)

   • Bóg ma władzę nad deszczem i błyskawicami (27-33)

 • 37

  • Siły natury ukazują potęgę Boga (1-24)

   • Bóg potrafi powstrzymać działania człowieka (7)

   • „Rozważ zdumiewające dzieła Boże” (14)

   • Ludzie nie są w stanie zrozumieć Boga (23)

   • Żaden człowiek nie powinien uważać się za mądrego (24)

 • 38

  • Jehowa ukazuje znikomość człowieka (1-41)

   • ‛Gdzie byłeś, gdy stwarzałem ziemię?’ (4-6)

   • Synowie Boży wykrzykiwali z uznaniem (7)

   • Pytania dotyczące zjawisk natury (8-32)

   • „Prawa rządzące niebem” (33)

 • 39

  • Niewiedza człowieka ukazana na przykładzie zwierząt (1-30)

 • 40

  • Jehowa dalej zadaje pytania (1-24)

   • Hiob przyznaje, że nie ma nic do powiedzenia (3-5)

   • „Czy zakwestionujesz moją sprawiedliwość?” (8)

   • Bóg opisuje siłę Behemota (15-24)

 • 41

  • Bóg opisuje zdumiewające cechy Lewiatana (1-34)

 • 42

  • Hiob odpowiada Jehowie (1-6)

  • Trzej znajomi Hioba zostają potępieni (7-9)

  • Jehowa odwraca sytuację Hioba (10-17)

   • Synowie i córki Hioba (13-15)