Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

List do Filemona

Rozdziały

1

Zarys treści

  • Przywitanie (1-3)

  • Miłość i wiara Filemona (4-7)

  • Prośba Pawła w sprawie Onezyma (8-22)

  • Końcowe pozdrowienia (23-25)