Ezechiela 48:1-35

  • Podział ziemi (1-29)

  • 12 bram miasta (30-35)

    • Miasto „Jest tam Jehowa” (35)

48  „Oto terytoria plemion — wymienionych według nazw — począwszy od północnego krańca: Przydział Dana+ rozciąga się wzdłuż drogi prowadzącej do Chetlonu, do Lebo-Chamat*+ i Chacar-Enan, wzdłuż terytorium Damaszku, na północ od niego, w pobliżu Chamatu+. Rozciąga się od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Dana graniczy przydział Aszera+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Aszera graniczy przydział Naftalego+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Naftalego graniczy przydział Manassesa+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Manassesa graniczy przydział Efraima+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Efraima graniczy przydział Rubena+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Rubena graniczy przydział Judy+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy.  Z terytorium Judy — od wschodu do zachodu — ma graniczyć ziemia, którą wydzielicie jako dar. Ma być szeroka na 25 000 łokci*+ i długa jak terytoria sąsiadujących z nią plemion, rozciągające się od wschodniej do zachodniej granicy. Pośrodku tej ziemi będzie sanktuarium.  „Obszar, który przeznaczycie jako dar dla Jehowy, będzie długi na 25 000 łokci i szeroki na 10 000 łokci. 10  Będzie to święty dar dla kapłanów+. Od północy będzie mieć 25 000 łokci, od zachodu 10 000, od wschodu 10 000 i 25 000 od południa. A pośrodku niego będzie sanktuarium Jehowy. 11  Przypadnie on uświęconym kapłanom spośród synów Cadoka+, tym, którzy wypełniali obowiązki wobec mnie i którzy ode mnie nie odeszli, gdy to zrobili Izraelici i Lewici+. 12  Otrzymają go — jako coś szczególnie świętego — spośród ziemi wydzielonej jako dar. Obszar ten będzie graniczyć z przydziałem Lewitów. 13  „Przydział Lewitów — tuż obok terenu przydzielonego kapłanom — będzie długi na 25 000 łokci i szeroki na 10 000 łokci (całkowita długość będzie wynosić 25 000, a szerokość 10 000). 14  Nic z tej najwyborniejszej części ziemi nie mogą sprzedać, zamienić ani oddać komuś innemu, bo jest ona dla Jehowy czymś świętym. 15  „Pozostały teren, szeroki na 5000 łokci i rozciągający się wzdłuż granicy na 25 000 łokci, będzie przeznaczony do powszechnego użytku, przypadnie miastu+ i będzie służyć za teren mieszkalny i pastwiska. Miasto będzie pośrodku niego+. 16  Wymiary miasta będą następujące: Północna granica będzie mieć 4500 łokci, południowa 4500, wschodnia 4500 i zachodnia 4500. 17  Pastwiska należące do miasta będą mieć 250 łokci na północy, 250 na południu, 250 na wschodzie i 250 na zachodzie. 18  „Długość tego pozostałego terenu będzie odpowiadać długości świętego daru+, będzie taka sama jak granica świętego daru: 10 000 łokci na wschód i 10 000 na zachód. Z płodów tej ziemi będą korzystać osoby świadczące usługi dla miasta. 19  Uprawiać ją będą świadczący usługi dla miasta ze wszystkich plemion Izraela+. 20  „Cały dar, który wydzielicie, będzie mieć 25 000 łokci na 25 000 łokci. W jego skład będzie wchodził święty dar razem z własnością miasta. 21  „Ziemia po obu stronach świętego daru i własności miasta będzie należeć do naczelnika+. Wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy świętego daru będzie się rozciągać na 25 000 łokci, a jej długość będzie taka jak długość terytoriów sąsiadujących z nią plemion. Ziemia ta przypadnie naczelnikowi. Święty dar i sanktuarium świątyni będzie pośrodku niej. 22  „Między ziemią należącą do naczelnika będzie też własność Lewitów oraz własność miasta. Ziemia naczelnika będzie graniczyć z terytorium Judy+ i terytorium Beniamina. 23  „Jeśli chodzi o pozostałe plemiona, przydział Beniamina rozciąga się od wschodniej do zachodniej granicy+. 24  Z terytorium Beniamina graniczy przydział Symeona+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy. 25  Z terytorium Symeona graniczy przydział Issachara+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy. 26  Z terytorium Issachara graniczy przydział Zebulona+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy+. 27  Z terytorium Zebulona graniczy przydział Gada+. Rozciąga się on od wschodniej do zachodniej granicy. 28  Południowa granica będzie biec wzdłuż terytorium Gada — od Tamaru+ do wód Meribat-Kadesz+, do wadi*+ i do Morza Wielkiego*. 29  „Taka jest ziemia, którą przydzielicie jako dziedzictwo plemionom Izraela+. Takie będą ich terytoria”+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 30  „A oto miasto i jego wyjścia: Północna granica będzie mieć 4500 łokci+. 31  „Bramy miasta będą nazwane od plemion Izraela. Po stronie północnej będą trzy bramy: brama Rubena, brama Judy i brama Lewiego. 32  „Wschodnia granica będzie mieć 4500 łokci. Będą tam trzy bramy: brama Józefa, brama Beniamina i brama Dana. 33  „Południowa granica będzie mieć 4500 łokci. Będą tam trzy bramy: brama Symeona, brama Issachara i brama Zebulona. 34  „Zachodnia granica będzie mieć 4500 łokci. Będą tam trzy bramy: brama Gada, brama Aszera i brama Naftalego. 35  „Obwód miasta będzie wynosić 18 000 łokci. A jego nazwa od tego dnia będzie brzmieć: ‚Jest tam Jehowa’”+.

Przypisy

Lub „wejścia do Chamatu”.
Chodzi o długie łokcie. Zob. Dodatek B14.
Chodzi o Dolinę Potoku Egipskiego, czyli „Wadi Egiptu”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Wadi”.
Czyli Morza Śródziemnego.