Ezechiela 45:1-25

  • Święty dar i miasto (1-6)

  • Przydział naczelnika (7, 8)

  • Naczelnicy mają być uczciwi (9-12)

  • Dary ofiarne ludu i naczelnika (13-25)

45  „‚Gdy będziecie rozdzielać ziemię jako dziedzictwo+, macie złożyć jako dar dla Jehowy świętą część+ — obszar długi na 25 000 łokci* i szeroki na 10 000 łokci+. Cały ten teren będzie stanowić świętą część.  W jego obrębie na święte miejsce* zostanie wydzielony kwadrat o wymiarach 500 łokci na 500*+, wokół którego z każdej strony będzie pastwisko o szerokości 50 łokci+.  Odmierzycie więc teren długi na 25 000 i szeroki na 10 000, w którego obrębie będzie sanktuarium, coś szczególnie świętego.  Będzie to święta część dla kapłanów+, pełniących służbę w sanktuarium — dla tych, którzy zbliżają się do Jehowy, żeby Mu usługiwać+. Będzie to miejsce na ich domy i święte miejsce na sanktuarium.  „‚Lewitom, pełniącym służbę w świątyni, przypadnie teren długi na 25 000 łokci i szeroki na 10 000 łokci+. Otrzymają też na własność 20 jadalni*+.  „‚Na własność miasta przeznaczycie teren długi na 25 000 łokci (tak samo jak święty dar) i szeroki na 5000 łokci+. Przypadnie to całemu domowi Izraela.  „‚A naczelnikowi przypadnie ziemia po obu stronach świętego daru oraz terenu przydzielonego miastu, zaraz za świętym darem i własnością miasta — po stronie zachodniej i po stronie wschodniej. Jej długość od granicy zachodniej do granicy wschodniej będzie taka sama jak długość terytoriów sąsiadujących z nią plemion+.  Ziemia ta stanie się w Izraelu jego własnością. I moi naczelnicy nie będą już gnębić mojego ludu+. Dadzą Izraelitom* ziemię z uwzględnieniem ich plemion’+.  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Dosyć tego, naczelnicy Izraela!’. „‚Zaprzestańcie przemocy i ucisku i róbcie to, co sprawiedliwe i prawe+. Przestańcie zagrabiać własność mojego ludu’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 10  ‚Macie używać dokładnej wagi, dokładnej efy* i dokładnego bata*+. 11  Dla efy i dla bata należy ustalić jednakową objętość. Wzorcem do ustalenia tej miary ma być chomer. Zarówno bat, jak i efa ma odpowiadać dziesiątej części chomera*. 12  Sykl*+ ma odpowiadać 20 gerom*. A 20 syklów plus 25 syklów plus 15 syklów ma być miarą mane*’. 13  „‚Macie składać takie dary: szóstą część efy z każdego chomera pszenicy oraz szóstą część efy z każdego chomera jęczmienia. 14  Jeśli chodzi o oliwę, należy ją odmierzać w batach. Bat to dziesiąta część kora*, a 10 batów to chomer, bo 10 batów jest równe chomerowi. 15  Spośród żywego inwentarza Izraela należy składać jedną owcę z każdych 200 sztuk. Wszystko to ma być przeznaczane na ofiary zbożowe*+, na całopalenia+ i na ofiary współuczestnictwa*+, żeby można było dokonać za lud przebłagania’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 16  „‚Cały lud tej ziemi będzie przynosić te dary+ naczelnikowi Izraela. 17  Ale to naczelnik będzie odpowiedzialny za całopalenia+, ofiary zbożowe+ i ofiary płynne składane podczas świąt+ — w każdy nów i szabat+ — i podczas wszystkich okresów świątecznych domu Izraela+. To on będzie zapewniał ofiary za grzech, ofiary zbożowe, całopalenia i ofiary współuczestnictwa, żeby można było dokonać przebłagania za dom Izraela’. 18  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚W pierwszym dniu miesiąca pierwszego masz wziąć zdrowego młodego byka ze stada i oczyścić z grzechu sanktuarium+. 19  Kapłan weźmie nieco krwi ofiary za grzech i posmaruje nią węgar świątyni+, cztery narożniki dużego elementu ołtarza i węgar bramy na dziedzińcu wewnętrznym. 20  To samo zrobisz siódmego dnia miesiąca za każdego, kto zgrzeszył przez pomyłkę lub z niewiedzy+. I dokonacie przebłagania za świątynię+. 21  „‚W 14 dniu miesiąca pierwszego będziecie obchodzić święto Paschy+. Przez siedem dni macie jeść przaśny chleb+. 22  Tego dnia naczelnik dostarczy za samego siebie i za cały lud tej ziemi młodego byka na ofiarę za grzech+. 23  A codziennie przez siedem dni święta będzie dostarczał na całopalenie dla Jehowy siedem zdrowych młodych byków i siedem zdrowych baranów+, a na ofiarę za grzech — kozła. 24  Na ofiarę zbożową ma dostarczyć po efie mąki na każdego młodego byka i po efie mąki na każdego barana, a na każdą efę mąki hin* oliwy. 25  „‚W 15 dniu miesiąca siódmego ma dostarczyć taką samą ofiarę za grzech, ofiarę całopalną, ofiarę zbożową i oliwę. Ma to robić przez siedem dni święta’”+.

Przypisy

Chodzi o długie łokcie. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „500 na 500”.
Lub „sal”.
Dosł. „domowi Izraela”.
Lub „miną”. Zob. Dodatek B14.
Kor odpowiadał 220 l. Zob. Dodatek B14.