Ezechiela 44:1-31

  • Brama wschodnia pozostanie zamknięta (1-3)

  • Przepisy dotyczące cudzoziemców (4-9)

  • Przepisy dotyczące kapłanów i Lewitów (10-31)

44  I poprowadził mnie z powrotem do zewnętrznej bramy sanktuarium zwróconej na wschód+, ale była ona zamknięta+.  Wtedy Jehowa powiedział do mnie: „Ta brama pozostanie zamknięta. Nie będzie się jej otwierać i nie wejdzie przez nią żaden człowiek, bo wszedł przez nią Jehowa, Bóg Izraela+, i musi pozostać zamknięta.  Ale naczelnik — ponieważ jest naczelnikiem — będzie w niej siedział i jadł chleb przed Jehową+. Będzie wchodził przez portyk bramy i przez niego będzie wychodził”+.  Potem przyprowadził mnie przez bramę północną przed wejście do świątyni. Gdy zobaczyłem, że świątynię Jehowy napełniła chwała Jehowy+, padłem twarzą do ziemi+.  Wtedy Jehowa rzekł do mnie: „Synu człowieczy, zwróć uwagę*, dobrze się przyjrzyj i uważnie posłuchaj wszystkiego, co ci powiem, o zarządzeniach i prawach dotyczących świątyni Jehowy. Dobrze się przypatrz wejściu do świątyni i wszystkim wyjściom z sanktuarium+.  I przemów do buntowniczego domu Izraela: ‚Oto co mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Dosyć już waszych obrzydliwych praktyk, domu Izraela.  Wprowadzacie do mojego sanktuarium cudzoziemców o nieobrzezanym sercu i ciele i profanują moją świątynię. Składacie mi ofiary, mój pokarm* — tłuszcz i krew — a w tym samym czasie łamiecie moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwymi praktykami.  Nie troszczycie się o moje święte rzeczy+, lecz wyznaczyliście innych do wypełniania obowiązków w moim sanktuarium”’.  „‚Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Żaden cudzoziemiec o nieobrzezanym sercu i ciele — żyjący w Izraelu — nie może wejść do mojego sanktuarium”’. 10  „‚Lewici, którzy daleko ode mnie odeszli+, kiedy Izrael oddalił się ode mnie, żeby służyć swoim odrażającym bożkom*, poniosą konsekwencje swojego grzechu. 11  A potem będą usługiwać w moim sanktuarium, będą sprawować pieczę nad bramami świątyni+ i pełnić służbę przy świątyni. Będą w imieniu ludu zarzynać zwierzęta na całopalenia i inne ofiary. Będą stać przed ludem, żeby mu usługiwać. 12  Ponieważ usługiwali przed odrażającymi bożkami domu Izraela i przyczynili się do jego upadku, do jego grzechu+, podnoszę rękę w przysiędze’, oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa, ‚że poniosą konsekwencje swojego grzechu. 13  Nie będą się do mnie zbliżać, żeby mi służyć jako kapłani, nie będą się zbliżać do żadnej z moich świętych ani szczególnie świętych rzeczy. I będą znosić wstyd z powodu obrzydliwych praktyk, których się dopuszczali. 14  Ale potem powierzę im obowiązki w świątyni, żeby troszczyli się o związaną z nią służbę, o wszystko, co należy w niej robić’+. 15  „‚A kapłani lewiccy, synowie Cadoka+, którzy dbali o moje sanktuarium, gdy Izraelici ode mnie odeszli+, będą się do mnie zbliżać, żeby mi usługiwać, będą stać przede mną i składać mi tłuszcz+ oraz krew’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 16  ‚To oni będą wchodzić do mojego sanktuarium i zbliżać się do mojego stołu, żeby mi usługiwać+, będą wypełniać swoje obowiązki wobec mnie+. 17  „‚Wchodząc do bram na dziedzińcu wewnętrznym, powinni być ubrani w lniane szaty+. Gdy usługują w bramach na dziedzińcu wewnętrznym i na całym jego terenie, nie mogą mieć na sobie nic wełnianego. 18  Na głowie powinni mieć lniany zawój, a na biodrach lnianą bieliznę, żeby zakrywała ich ciało+. Niech nie noszą niczego, co wywołuje pot. 19  A zanim wyjdą na dziedziniec zewnętrzny — tam, gdzie przebywa lud — mają zdjąć szaty, w których usługiwali+, i zostawić je w świętych jadalniach*+. Mają włożyć inne ubranie, żeby swoimi szatami nie przenosić świętości* na lud. 20  Nie mogą golić sobie głowy+, ale też nie mogą zapuszczać włosów. Koniecznie mają je sobie przystrzygać. 21  Gdy udają się na dziedziniec wewnętrzny, nie mogą pić wina+. 22  I nie mogą wziąć sobie za żonę wdowy ani rozwódki+. Mogą się ożenić z dziewicą izraelską albo z wdową po kapłanie’+. 23  „‚Mają uczyć mój lud odróżniać to, co święte, od tego, co pospolite, pokazywać różnicę między tym, co nieczyste, a tym, co czyste+. 24  Mają występować jako sędziowie, prowadzić sprawy sądowe+ i rozsądzać je zgodnie z moimi rozporządzeniami+. Mają trzymać się moich praw i moich ustaw związanych ze wszystkimi moimi świętami+ oraz uświęcać moje szabaty. 25  Nie mogą się zbliżać do zmarłej osoby, bo staliby się nieczyści. Jednak z powodu ojca, matki, syna, córki, brata lub niezamężnej siostry mogą się stać nieczyści+. 26  Gdy kapłan zostanie oczyszczony, należy odliczyć jeszcze siedem dni, 27  a w dniu, w którym wejdzie on do świętego miejsca*, na dziedziniec wewnętrzny, żeby usługiwać w świętym miejscu, powinien złożyć swoją ofiarę za grzech’+ — oświadcza Wszechwładny Pan, Jehowa. 28  „‚Jeśli chodzi o ich dziedzictwo, to ja jestem ich dziedzictwem+. Nie mogą otrzymać w Izraelu żadnej posiadłości, bo ja jestem ich posiadłością. 29  To oni będą jeść ofiary zbożowe*+, ofiary za grzech i ofiary za przewinienie+. I to im przypadnie każda rzecz poświęcona Bogu przez Izraelitów+. 30  Będą do nich należeć najlepsze ze wszystkich pierwszych dojrzałych plonów i najlepsze z każdego rodzaju waszych darów ofiarnych+. Macie im też dawać mąkę razową ze swoich pierwszych zbiorów+. Dzięki temu wasze rodziny zaznają błogosławieństwa+. 31  Kapłani nie mogą jeść żadnego padłego czy rozszarpanego ptaka ani zwierzęcia’+.

Przypisy

Dosł. „serce”.
Dosł. „chleb”.
Hebr. termin przetłumaczony tu na „odrażające bożki” może być spokrewniony ze słowem oznaczającym „gnój”. Używa się go w celu wyrażenia pogardy.
Lub „salach”.
Dosł. „nie uświęcać”.