Ezechiela 40:1-49

 • Ezechiel przeniesiony w wizji do ziemi Izraela (1, 2)

 • Ezechiel ogląda wizję świątyni (3, 4)

 • Dziedzińce i bramy (5-47)

  • Zewnętrzna brama wschodnia (6-16)

  • Dziedziniec zewnętrzny i pozostałe bramy (17-26)

  • Dziedziniec wewnętrzny i bramy (27-37)

  • Jadalnie (38-46)

  • Ołtarz (47)

 • Portyk świątyni (48, 49)

40  W 25 roku naszego wygnania+, na początku roku, 10 dnia miesiąca pierwszego, w 14 roku po tym, jak miasto zostało zdobyte+, właśnie tego dnia zaczęła na mnie oddziaływać moc* Jehowy i zabrał mnie On do miasta+.  W wizji od Boga zostałem przeniesiony do ziemi Izraela i postawiony na bardzo wysokiej górze+, na której po stronie południowej było coś na kształt miasta.  Kiedy się tam znalazłem, zobaczyłem jakiegoś człowieka. Lśnił on niczym miedź+, a w ręce miał lniany sznur i trzcinę mierniczą*+. Stał w bramie.  Odezwał się do mnie: „Synu człowieczy, dobrze się przyjrzyj, uważnie posłuchaj, zwróć uwagę* na wszystko, co ci pokażę, bo po to zostałeś tu sprowadzony. Powiedz domowi Izraela o wszystkim, co zobaczyłeś”+.  Dookoła świątyni* zobaczyłem mur. Trzcina miernicza w ręce tego człowieka miała 6 łokci długości (przy czym każdy łokieć był powiększony o szerokość dłoni)*. I zaczął mierzyć mur. Był on szeroki na trzcinę i wysoki na trzcinę.  Potem przyszedł do bramy zwróconej na wschód+, wspiął się po schodach i zmierzył próg bramy. Był on szeroki na trzcinę. Również drugi próg był szeroki na trzcinę.  Każda wartownia miała trzcinę długości i trzcinę szerokości, a odległość między wartowniami wynosiła 5 łokci+. Próg przy portyku bramy — umiejscowionym od strony wnętrza — wynosił trzcinę.  Zmierzył portyk bramy od strony wnętrza i wynosił on trzcinę.  Następnie zmierzył portyk bramy i miał on 8 łokci, a jego pilastry — 2 łokcie. Portyk bramy był umiejscowiony od strony wnętrza. 10  Z obu stron bramy zwróconej na wschód były po trzy wartownie. Wszystkie trzy miały takie same wymiary. Również pilastry po obu stronach miały takie same wymiary. 11  Potem zmierzył szerokość wejścia do bramy. Wynosiła ona 10 łokci. A szerokość od strony zewnętrznej wynosiła 13 łokci. 12  Ogrodzona przestrzeń przed wartowniami po obu stronach wynosiła łokieć. Wartownie po obu stronach miały po 6 łokci. 13  Następnie zmierzył szerokość bramy od dachu jednej wartowni do dachu drugiej* i wynosiła ona 25 łokci. Wejście do jednej wartowni było naprzeciw wejścia do drugiej+. 14  Potem zmierzył pilastry i miały one 60 łokci wysokości, podobnie jak pilastry we wszystkich bramach dookoła dziedzińca. 15  Od frontu bramy do frontu portyku — umiejscowionego od strony wnętrza — było 50 łokci. 16  W wartowniach i ich pilastrach po obu stronach bramy były okna ze zwężającymi się wnękami okiennymi*+. Również w portyku z każdej strony były okna. Na pilastrach były wizerunki palm+. 17  Następnie wprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny. Na posadzce dookoła dziedzińca zobaczyłem jadalnie*+. Było ich 30. 18  Szerokość tej posadzki — wyłożonej po bokach bram — odpowiadała długości bram. Była to posadzka dolna. 19  Potem zmierzył odległość* od bramy dolnej do bramy prowadzącej na dziedziniec wewnętrzny i wyniosła ona 100 łokci. Odległość od bramy wschodniej była taka sama jak od bramy północnej. 20  Jeśli chodzi o bramę na dziedzińcu zewnętrznym zwróconą na północ, zmierzył jej długość i szerokość. 21  Z obu jej stron były trzy wartownie. Jej pilastry i jej portyk miały takie same wymiary jak w pierwszej bramie. Była ona długa na 50 łokci i szeroka na 25 łokci. 22  Jej okna, portyk i wizerunki palm+ miały takie same wymiary jak w bramie wschodniej. Można było do niej wejść po siedmiu stopniach, naprzeciw których był jej portyk. 23  Naprzeciw bramy północnej była brama na dziedzińcu wewnętrznym, podobnie naprzeciw bramy wschodniej. I zmierzył odległość od bramy do bramy, i wyniosła ona 100 łokci. 24  Następnie poprowadził mnie w kierunku południowym. Zobaczyłem tam bramę zwróconą na południe+. Zmierzył jej pilastry i portyk i miały one takie same wymiary jak w innych bramach. 25  Po obu jej stronach i w jej portyku były okna takie jak w innych bramach. Była ona długa na 50 łokci i szeroka na 25 łokci. 26  Można było do niej wejść po siedmiu stopniach+, naprzeciw których był jej portyk. Na pilastrach — z jednej i z drugiej strony — były wizerunki palm. 27  Na dziedzińcu wewnętrznym też była brama zwrócona na południe. I zmierzył odległość od bramy do bramy po stronie południowej, i wyniosła ona 100 łokci. 28  Następnie wprowadził mnie przez bramę południową na dziedziniec wewnętrzny. Gdy zmierzył bramę południową, okazało się, że ma ona takie same wymiary jak inne bramy. 29  Jej wartownie, pilastry i portyk miały takie same wymiary jak w innych bramach. Po obu jej stronach i w jej portyku były okna takie jak w innych bramach. Była ona długa na 50 łokci i szeroka na 25 łokci+. 30  Portyki były we wszystkich bramach. Ich długość wynosiła 25 łokci, a szerokość 5 łokci. 31  Portyk tej bramy wychodził na dziedziniec zewnętrzny. Na pilastrach były wizerunki palm+. Wchodziło się do niej po ośmiu stopniach+. 32  Kiedy wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny od strony wschodniej i zmierzył bramę, okazało się, że ma ona takie same wymiary jak inne bramy. 33  Jej wartownie, pilastry i portyk miały takie same wymiary jak w innych bramach. Po obu jej stronach i w jej portyku były okna. Była ona długa na 50 łokci i szeroka na 25 łokci. 34  Jej portyk wychodził na dziedziniec zewnętrzny. Na pilastrach po obu stronach portyku były wizerunki palm. Wchodziło się do niej po ośmiu stopniach. 35  Następnie zaprowadził mnie do bramy północnej+ i ją zmierzył. Miała takie same wymiary jak inne bramy. 36  Jej wartownie, pilastry i portyk miały takie same wymiary jak w innych bramach. Po obu jej stronach były okna. Była ona długa na 50 łokci i szeroka na 25 łokci. 37  Pilastry jej portyku były zwrócone na dziedziniec zewnętrzny, a na nich po obu stronach były wizerunki palm. Wchodziło się do niej po ośmiu stopniach. 38  Przy pilastrach bramy, gdzie myto zwierzęta przeznaczone na ofiary całopalne+, była jadalnia z osobnym wejściem. 39  W portyku bramy z jednej i z drugiej strony były po dwa stoły, na których zarzynano zwierzęta przeznaczone na ofiary całopalne+, na ofiary za grzech+ i ofiary za przewinienie+. 40  Na zewnątrz, przy wejściu do bramy północnej, były dwa stoły. Również z drugiej strony portyku bramy były dwa stoły. 41  Z obu stron bramy były po cztery stoły, na których zarzynano zwierzęta. W sumie było więc osiem stołów. 42  Cztery stoły na całopalenia były z kamienia ciosanego. Miały one półtora łokcia długości, półtora łokcia szerokości i łokieć wysokości. Trzymano na nich narzędzia, którymi zarzynano zwierzęta przeznaczone na całopalenia i inne ofiary. 43  Wokół wewnętrznych ścian były przytwierdzone półki o szerokości dłoni*. Na stołach kładziono mięso darów ofiarnych. 44  Na dziedzińcu wewnętrznym, przed bramą wewnętrzną, bramą północną, były jadalnie dla śpiewaków+ z wejściami zwróconymi na południe. Przy bramie wschodniej była inna jadalnia, której wejście było zwrócone na północ. 45  Człowiek ten rzekł do mnie: „Jadalnia z wejściem zwróconym na południe jest dla kapłanów odpowiedzialnych za służbę w świątyni+. 46  Jadalnia z wejściem zwróconym na północ jest dla kapłanów odpowiedzialnych za służbę przy ołtarzu+. Są to synowie Cadoka+ — ci z Lewitów, których wyznaczono do usługiwania przed Jehową”+. 47  Następnie zmierzył dziedziniec wewnętrzny. Był on długi na 100 łokci i szeroki na 100 łokci — miał kształt kwadratu. Przed świątynią stał ołtarz. 48  Potem wprowadził mnie do portyku świątyni+ i zmierzył pilastry portyku. Każdy z nich miał 5 łokci szerokości. Boczne ściany wejścia były szerokie na 3 łokcie. 49  Portyk miał 20 łokci długości i 11* łokci szerokości. Wchodziło się do niego po schodach. Przy pilastrach stały kolumny — jedna z jednej strony i jedna z drugiej+.

Przypisy

Dosł. „spoczęła na mnie ręka”.
Dosł. „serce”.
Dosł. „domu”. W rozdziałach 40-48 słowo „dom”, oddawane jako „świątynia”, odnosi się do całego kompleksu świątynnego lub tylko do budynku świątyni.
Dosł. „trzcina miernicza sześciu łokci, łokieć i szerokość dłoni”. Chodzi o długie łokcie. Zob. Dodatek B14.
Może chodzić o górną część ścian wartowni.
Lub „ukośne okna; okna mające glify”.
Lub „sale”.
Dosł. „szerokość”.
Szerokość dłoni odpowiadała 7,4 cm. Zob. Dodatek B14.
Możliwe też „12”.