Ezechiela 30:1-26

  • Proroctwo przeciw Egiptowi (1-19)

    • Zapowiedź ataku Nabuchodonozora (10)

  • Złamanie potęgi faraona (20-26)

30  Jehowa znów do mnie przemówił:  „Synu człowieczy, prorokuj: ‚Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: „Lamentujcie: ‚Biada nam! Ten dzień już nadchodzi!’.   Bo ten dzień jest bliski, bliski jest dzień Jehowy+. Będzie to dzień chmur+, wyznaczony czas sądu nad narodami+.   Na Egipt spadnie miecz. Gdy padną w nim zabici, Etiopię ogarnie panika. Jego bogactwa zostaną zabrane, a jego fundamenty zburzone+.   Etiopia+, Put+, Lud, ludzie z różnych narodów,również Kub i synowie kraju związanego przymierzem* —wszyscy padną od miecza”’.   Jehowa mówi: ‚Ci, którzy wspierają Egipt, też zginą. I zniknie jego pycha i siła’+. „‚Będą w nim padać od miecza od Migdolu+ po Syene’+. Takie jest oświadczenie Wszechwładnego Pana, Jehowy.  ‚Zostanie spustoszony najbardziej ze wszystkich krajów, a jego miasta najbardziej ze wszystkich miast+.  Sprowadzę na niego ogień, również wszyscy jego sprzymierzeńcy zostaną zniszczeni. I przekonają się, że ja jestem Jehowa.  W tym dniu wyślę statkami posłańców, żeby pewna siebie Etiopia zaczęła drżeć ze strachu. W dniu, w którym spotka to Egipt — a spotka go na pewno — ogarnie ją panika’. 10  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Wytracę hordy egipskie, wydając je w ręce Nabuchodonozora*, króla Babilonu+. 11  On i jego wojska, ludzie z najokrutniejszych narodów+, przybędą, żeby zniszczyć Egipt. Wyciągną przeciw niemu miecz i sprawią, że kraj napełni się zabitymi+. 12  A kanały Nilu+ wysuszę. Wydam ten kraj w ręce niegodziwców, rękami cudzoziemców zniszczę jego i wszystko, co w nim jest+. Ja, Jehowa, to powiedziałem’. 13  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Zniszczę też odrażające bożki*, usunę bezwartościowe bożki z Nof*+. I nie będzie już żadnego księcia* z ziemi egipskiej. Wywołam w Egipcie strach+. 14  Spustoszę Patros+, sprowadzę ogień na Coan i wykonam wyrok na No*+. 15  Dam upust wielkiej złości na Sin, twierdzę egipską, i wytracę mieszkańców No. 16  Sprowadzę na Egipt ogień i Sin wpadnie w przerażenie, No zostanie zdobyte przez wyłomy w murze, a Nof* wrogowie zaatakują w biały dzień. 17  Młodzi mężczyźni z On* oraz Pibesetu padną od miecza i mieszkańcy tych miast pójdą do niewoli. 18  A w Techafneches — gdy połamię tam drążki egipskiego jarzma — za dnia będzie ciemno+. I zniknie pycha i siła Egiptu+. Zakryją go chmury. A jego mieszkańcy pójdą do niewoli+. 19  Wykonam na Egipcie wyrok. I przekonają się, że ja jestem Jehowa’”. 20  W roku 11*, siódmego dnia miesiąca pierwszego, Jehowa znów do mnie przemówił: 21  „Synu człowieczy, złamałem ramię faraona, króla Egiptu. I nikt go nie przewiąże, żeby zostało wyleczone, ani nikt nie owinie go bandażem, żeby je wzmocnić i żeby mogło chwycić za miecz”. 22  „Tak mówi Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Wystąpię przeciw faraonowi, królowi Egiptu+, i połamię mu ramiona — to silne i to złamane+ — i sprawię, że miecz wypadnie mu z ręki+. 23  I rozproszę Egipcjan między narodami, rozrzucę ich po krajach+. 24  Umocnię ramiona* króla Babilonu+ i dam mu do ręki swój miecz+, a ramiona faraona połamię, tak iż będzie on przed nim głośno jęczał, jak jęczy umierający. 25  Ramiona faraona staną się bezwładne, a ramiona króla Babilonu umocnię. Gdy włożę w jego rękę swój miecz i on go wyciągnie przeciw ziemi egipskiej, przekonają się, że ja jestem Jehowa+. 26  Rozproszę Egipcjan między narodami, rozrzucę ich po krajach+. I przekonają się, że ja jestem Jehowa’”.

Przypisy

Może chodzić o Izraelitów, którzy weszli w przymierze z Egiptem.
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Hebr. termin przetłumaczony tu na „odrażające bożki” może być spokrewniony ze słowem oznaczającym „gnój”. Używa się go w celu wyrażenia pogardy.
Lub „Memfis”.
Lub „naczelnika”.
Czyli Teby.
Lub „Memfis”.
Czyli Heliopolis.
Chodzi o 11 rok pobytu króla Jehojachina, Ezechiela i innych Żydów na wygnaniu (zob. Eze 1:2).
Lub „zwiększę siłę”.