Ezdrasza 1:1-11

  • Dekret króla Cyrusa o odbudowie świątyni (1-4)

  • Przygotowania do powrotu z niewoli babilońskiej (5-11)

1  W pierwszym roku Cyrusa+, króla Persji — żeby się spełniła zapowiedź Jehowy przekazana przez Jeremiasza+ — Jehowa skłonił* Cyrusa do ogłoszenia po całym królestwie słów, które ten utrwalił na piśmie+:  „Tak mówi Cyrus, król Persji: ‚Jehowa, Bóg niebios, dał mi wszystkie królestwa ziemi+ i polecił zbudować dla Niego dom w Jerozolimie+, która jest w Judzie.  Ktokolwiek z was należy do Jego ludu, niech Bóg będzie z nim. Niech wyrusza do Jerozolimy w Judzie i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela. On jest prawdziwym Bogiem, którego dom był* w Jerozolimie.  Każdy Żyd, gdziekolwiek mieszka jako cudzoziemiec+, ma otrzymać wsparcie od swoich sąsiadów*. Niech dadzą mu srebro, złoto, różne przedmioty, zwierzęta, a także dobrowolne ofiary na dom prawdziwego Boga+, który znajdował się w Jerozolimie’”.  Wtedy głowy rodów z plemienia Judy i Beniamina oraz kapłani i Lewici — każdy, kogo* pobudził do tego prawdziwy Bóg — przygotowali się, żeby pójść i odbudować dom Jehowy, który znajdował się w Jerozolimie.  Wszyscy sąsiedzi wsparli ich, dając im sprzęty* ze srebra i złota, różne przedmioty, zwierzęta i kosztowne rzeczy, nie licząc dobrowolnych ofiar na dom Boga.  Ponadto król Cyrus zwrócił sprzęty z domu Jehowy, które kiedyś Nabuchodonozor* zabrał z Jerozolimy i umieścił w domu swojego boga+.  Cyrus, król Persji, kazał wynieść te sprzęty pod nadzorem skarbnika Mitredata, który sporządził ich listę i przekazał je Szeszbaccarowi*+, naczelnikowi Judy.  To jest ich lista: 30 złotych naczyń w kształcie koszyka, 1000 srebrnych naczyń w kształcie koszyka, 29 zapasowych naczyń, 10  30 czarek ze złota, 410 czarek ze srebra i 1000 innych przedmiotów. 11  Wszystkich przedmiotów ze złota i srebra było 5400. Szeszbaccar zabrał to wszystko, gdy wyprowadzał wygnańców+ z Babilonu do Jerozolimy.

Przypisy

Dosł. „pobudził ducha”.
Możliwe też „Bogiem, który jest”.
Dosł. „ludzi jego miejsca”.
Dosł. „którego ducha”.
Dosł. „wzmocnili ich ręce sprzętami”.
Lub „Nebukadneccar”.
Może chodzić o Zerubbabela z Ezd 2:2 i 3:8.