Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Ezdrasza

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zarys treści

 • 1

  • Dekret króla Cyrusa o odbudowie świątyni (1-4)

  • Przygotowania do powrotu z niewoli babilońskiej (5-11)

 • 2

  • Lista powracających wygnańców (1-67)

   • Słudzy świątynni (43-54)

   • Synowie sług Salomona (55-57)

  • Dobrowolne ofiary na świątynię (68-70)

 • 3

  • Odbudowa ołtarza i składanie ofiar (1-7)

  • Rozpoczęcie odbudowy świątyni (8, 9)

  • Położenie fundamentu świątyni (10-13)

 • 4

  • Sprzeciw wobec odbudowy świątyni (1-6)

  • Wrogowie wysyłają skargę do króla Artakserksesa (7-16)

  • Odpowiedź Artakserksesa (17-22)

  • Odbudowa świątyni wstrzymana (23, 24)

 • 5

  • Żydzi wznawiają odbudowę świątyni (1-5)

  • List Tattenaja do króla Dariusza (6-17)

 • 6

  • Dariusz bada sprawę i wydaje rozkazy (1-12)

  • Ukończenie odbudowy świątyni i oddanie jej do użytku (13-18)

  • Obchody Paschy (19-22)

 • 7

  • Ezdrasz przybywa do Jerozolimy (1-10)

  • List Artakserksesa do Ezdrasza (11-26)

  • Ezdrasz wysławia Jehowę (27, 28)

 • 8

  • Lista tych, którzy wrócili z Ezdraszem (1-14)

  • Przygotowania do podróży (15-30)

  • Wyjście z Babilonu i przybycie do Jerozolimy (31-36)

 • 9

  • Małżeństwa Izraelitów z cudzoziemkami (1-4)

  • Modlitwa Ezdrasza (5-15)

 • 10

  • Przymierze dotyczące odprawienia cudzoziemskich żon (1-14)

  • Odprawienie cudzoziemskich żon (15-44)