Wyjścia 38:1-31

  • Ołtarz całopalny (1-7)

  • Miedziany basen (8)

  • Dziedziniec (9-20)

  • Spis materiałów użytych do budowy przybytku (21-31)

38  Wykonał z drewna akacjowego kwadratowy ołtarz całopalny, długi na 5 łokci*, szeroki na 5 łokci i wysoki na 3 łokcie+.  Na czterech narożnikach ołtarza wykonał rogi, które stanowiły z nim jedną całość. Następnie pokrył go miedzią+.  Potem wykonał wszystkie przybory związane ze służbą przy ołtarzu: kubły, szufelki, misy, widełki oraz pojemniki na rozżarzone węgle. Wszystkie te przybory zrobił z miedzi.  Wykonał też do ołtarza kratę — miedzianą siatkę, którą umieścił poniżej listwy okalającej ołtarz, w połowie jego wysokości.  Następnie odlał cztery pierścienie, które przytwierdził na czterech narożnikach ołtarza, blisko miedzianej kraty, żeby służyły jako uchwyty do drążków.  Drążki wykonał z drewna akacjowego i pokrył miedzią.  Włożył te drążki w pierścienie po bokach ołtarza, żeby można go było przenosić. Ołtarz został wykonany z desek i w środku był pusty.  Potem wykonał z miedzi basen+ i jego podstawę, na co zużył lustra* kobiet, które pełniły służbę przy wejściu do namiotu spotkania.  Następnie wydzielił dziedziniec+. Ogrodził go zasłonami zrobionymi ze skręcanego lnu wysokiej jakości. Południowy bok dziedzińca miał długość 100 łokci+. 10  Do jego wykonania wykorzystano 20 miedzianych słupów i 20 miedzianych podstaw z gniazdem. Haki na tych słupach i mocowania* były ze srebra. 11  Od strony północnej ogrodzenie również miało długość 100 łokci. Składało się z 20 miedzianych słupów oraz 20 miedzianych podstaw z gniazdem. Haki na słupach i mocowania* były ze srebra. 12  Ale od strony zachodniej ogrodzenie z zasłon miało długość 50 łokci. Składało się z 10 słupów i 10 podstaw z gniazdem. Haki na słupach i mocowania* były ze srebra. 13  Długość wschodniego boku dziedzińca wynosiła 50 łokci. 14  Po jednej stronie bramy dziedzińca ogrodzenie z zasłon miało długość 15 łokci. Składało się z trzech słupów i trzech podstaw z gniazdem. 15  Po drugiej stronie bramy dziedzińca ogrodzenie z zasłon też miało długość 15 łokci i składało się z trzech słupów i trzech podstaw z gniazdem. 16  Wszystkie zasłony dookoła dziedzińca były ze skręcanego lnu wysokiej jakości. 17  Podstawy z gniazdem, na których stały słupy, były z miedzi, a haki na słupach i mocowania* były ze srebra. Wierzchołki słupów zostały pokryte srebrem i wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne zaczepy+. 18  Kotara wisząca w bramie dziedzińca została utkana z niebieskiej nici, purpurowej wełny, szkarłatu i skręcanego lnu wysokiej jakości. Miała długość 20 łokci, a wysokość 5 łokci, taką samą jak zasłony ogradzające dziedziniec+. 19  Wisiała na czterech słupach z czterema podstawami z gniazdem. Słupy i ich podstawy wykonano z miedzi. Haki i mocowania* były ze srebra, a wierzchołki słupów zostały pokryte srebrem. 20  Wszystkie paliki namiotowe przybytku i ogrodzenia dziedzińca były z miedzi+. 21  Mojżesz polecił spisać materiały użyte do budowy przybytku, Przybytku Świadectwa+. Spisu dokonali Lewici+ pod kierownictwem Itamara+, syna kapłana Aarona. 22  Becalel+, syn Uriego, syna Chura z plemienia Judy, zrobił wszystko, co Jehowa nakazał Mojżeszowi. 23  Pomagał mu Oholiab+, syn Achisamacha z plemienia Dana, znakomity rzemieślnik — hafciarz i tkacz używający niebieskiej nici, purpurowej wełny, szkarłatu oraz lnu wysokiej jakości. 24  Do prac związanych ze świętym miejscem* użyto 29 talentów* i 730 syklów* złota według wagi świętego sykla*. Było to złoto, które przyniesiono na ofiarę kołysaną+. 25  A srebra zebranego od mężczyzn objętych spisem było 100 talentów i 1775 syklów według wagi świętego sykla*. 26  Każdy objęty spisem od 20 lat wzwyż — ogółem 603 550 mężczyzn+ — przyniósł pół sykla według wagi świętego sykla*+. 27  Na odlanie podstaw z gniazdem wykorzystanych w świętym miejscu oraz podstaw z gniazdem umieszczonych przy zasłonie zużyto 100 talentów srebra, czyli po talencie na każdą podstawę z gniazdem; 100 podstaw z gniazdem stanowiło równowartość 100 talentów+. 28  Aby wykonać haki na słupy, pokryć ich wierzchołki i je połączyć, użyto 1775 syklów. 29  A miedzi, którą przyniesiono w darze*, było 70 talentów i 2400 syklów. 30  Wykonano z niej podstawy z gniazdem pod słupy przy wejściu do namiotu spotkania, jak również miedziany ołtarz, miedzianą kratę i wszystkie przybory związane ze służbą przy ołtarzu, 31  a także podstawy z gniazdem pod słupy wokół dziedzińca i podstawy z gniazdem pod słupy bramy dziedzińca oraz wszystkie paliki namiotowe przybytku i ogrodzenia dziedzińca+.

Przypisy

Łokieć odpowiadał 44,5 cm. Zob. Dodatek B14.
Chodzi o lustra z polerowanego metalu.
Lub „pierścienie; pętle; taśmy”. Chodzi o elementy łączące konstrukcję.
Lub „pierścienie; pętle; taśmy”. Chodzi o elementy łączące konstrukcję.
Lub „pierścienie; pętle; taśmy”. Chodzi o elementy łączące konstrukcję.
Lub „pierścienie; pętle; taśmy”. Chodzi o elementy łączące konstrukcję.
Lub „pierścienie; pętle; taśmy”. Chodzi o elementy łączące konstrukcję.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Lub „na ofiarę kołysaną”.