Sędziów 8:1-35

  • Efraimici robią wyrzuty Gedeonowi (1-3)

  • Pościg za midianickimi królami i zabicie ich (4-21)

  • Gedeon nie chce być królem (22-27)

  • Podsumowanie życia Gedeona (28-35)

8  Potem Efraimici zapytali Gedeona: „Co nam zrobiłeś? Czemu nie zawołałeś nas wtedy, gdy ruszałeś do walki z Midianitami?”+. I robili mu ostre wyrzuty+.  Ale on odparł: „Czego takiego dokonałem w porównaniu z wami? Czy resztki winogron* zebrane przez Efraima+ nie są lepsze niż całe winobranie Abiezera?+  To w wasze ręce Bóg wydał midianickich książąt — Oreba i Zeeba+. A czego takiego ja zdołałem dokonać w porównaniu z wami?”. Po tych słowach Gedeona Efraimici się uspokoili*.  Następnie Gedeon i 300 wojowników przybyli nad Jordan i się przez niego przeprawili. Byli zmęczeni, ale nie przerywali pościgu.  Gdy więc dotarli do Sukkot, Gedeon powiedział jego mieszkańcom: „Proszę, dajcie chleba moim ludziom, bo są zmęczeni. Ścigamy midianickich królów Zebacha i Calmunnę”.  Ale książęta z Sukkot odrzekli: „Czy już złapałeś Zebacha i Calmunnę, żebyśmy mieli dać chleba twojemu wojsku?”.  Na to Gedeon odparł: „Skoro tak, to gdy Jehowa wyda Zebacha i Calmunnę w moje ręce, wymłócę was pustynnymi cierniami i ostami”+.  Stamtąd udał się do Penuelu i o to samo poprosił jego mieszkańców. Ci jednak odpowiedzieli mu tak jak mieszkańcy Sukkot.  Rzekł więc mieszkańcom Penuelu: „Gdy wrócę jako zwycięzca*, zburzę waszą wieżę”+. 10  Zebach i Calmunna akurat byli w Karkorze, a z nimi ich wojownicy — jakieś 15 000. Właśnie tylu pozostało z całego wojska mieszkańców Wschodu+, bo już zginęło 120 000 mężczyzn uzbrojonych w miecze. 11  Gedeon posuwał się w górę drogą nomadów na wschód od Nobachu i Jogbohy+ i zaatakował obóz, który nie był strzeżony. 12  Kiedy midianiccy królowie Zebach i Calmunna rzucili się do ucieczki, ruszył za nimi i pojmał ich obu, co w całym obozie wywołało panikę. 13  Potem Gedeon, syn Joasza, wracał z wyprawy wojennej drogą przez przełęcz wznoszącą się ku Cheresowi. 14  Po drodze pojmał młodego mieszkańca Sukkot i zaczął go wypytywać. Wtedy on wypisał mu imiona 77 książąt i starszych miasta. 15  Następnie Gedeon udał się do mieszkańców Sukkot i rzekł: „Przyprowadziłem Zebacha i Calmunnę, w związku z którymi szyderczo mnie pytaliście: ‚Czy już złapałeś Zebacha i Calmunnę, żebyśmy mieli dać chleba twoim wyczerpanym ludziom?’”+. 16  Potem wziął pustynne ciernie i osty i dał nimi nauczkę starszym Sukkot+. 17  Ponadto zburzył wieżę w Penuelu+ i pozabijał jego mieszkańców. 18  Następnie zapytał Zebacha i Calmunnę: „Jak wyglądali ci, których zabiliście na górze Tabor?”. Odrzekli: „Byli jak ty, każdy wyglądał na syna królewskiego”. 19  Wtedy rzekł: „Byli moimi rodzonymi braćmi. Gdybyście darowali im życie, to Jehowa mi świadkiem*, że nie musiałbym was zabić”. 20  Potem powiedział do swojego pierworodnego, Jetera: „Wstań, zabij ich”. Ale Jeter nie wyciągnął miecza, bo był jeszcze młody i się bał. 21  Wtedy Zebach i Calmunna powiedzieli: „Sam wstań i nas zabij, bo o mężczyźnie świadczy jego potęga*”. Gedeon więc wstał i zabił Zebacha i Calmunnę+, a ich wielbłądom zabrał z szyi ozdoby w kształcie półksiężyca. 22  Później Izraelici powiedzieli do Gedeona: „Panuj nad nami — ty i twój syn, i twój wnuk — bo ty nas wybawiłeś z rąk Midianitów”+. 23  Ale Gedeon odrzekł: „Ani ja nie będę nad wami panował, ani mój syn. To Jehowa będzie nad wami panował”+. 24  I dodał: „Mam do was tylko jedną prośbę: Niech każdy da mi ze swojego łupu kolczyk do nosa”. (Bo pokonani byli Ismaelitami i mieli w nosach złote kolczyki)+. 25  Odpowiedzieli: „Dobrze, damy”. Potem rozłożyli szatę i każdy rzucił na nią kolczyk do nosa ze swojego łupu. 26  Złote kolczyki do nosa, o które poprosił Gedeon, ważyły w sumie 1700 syklów*. Oprócz tego były ozdoby w kształcie półksiężyca, wisiorki, szaty z purpurowej wełny, które nosili midianiccy królowie, i naszyjniki zdobiące wielbłądy+. 27  Z tego złota Gedeon zrobił efod*+, po czym wystawił go w swoim mieście, Ofrze+. Cały Izrael zaczął temu efodowi oddawać cześć*+ i stało się to sidłem dla Gedeona i jego domowników+. 28  Tak Izraelici pokonali Midianitów+ i ci już nigdy przeciw nim nie powstali*. Za życia Gedeona panował w tej ziemi pokój przez 40 lat+. 29  Jerubbaal*+, syn Joasza, wrócił do swojego domu i dalej tam mieszkał. 30  Gedeon został ojcem 70 synów*, bo miał wiele żon. 31  Syna urodziła mu też jego nałożnica* w Szechem. Nadał mu imię Abimelech+. 32  W końcu Gedeon, syn Joasza, umarł w późnej starości i został pochowany w grobowcu swojego ojca, Joasza, w Ofrze Abiezerytów+. 33  Gdy tylko Gedeon umarł, Izraelici znowu zaczęli oddawać cześć* Baalom+ i obrali sobie za boga Baal-Berita+. 34  Nie pamiętali o swoim Bogu, Jehowie+, który ich wyratował z rąk wszystkich okolicznych wrogów+, 35  ani nie okazywali lojalnej miłości domowi Jerubbaala, czyli Gedeona, za całe dobro, które wyświadczył Izraelowi+.

Przypisy

Lub „pokłosie”. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „ich duch uspokoił się wobec niego”.
Dosł. „w pokoju”.
Dosł. „jako żyje Jehowa”.
Lub „bo jaki mężczyzna, taka jego siła”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „uprawiać z tym efodem duchową prostytucję”.
Dosł. „nie podnieśli głowy”.
Czyli Gedeon. Zob. Sdz 6:32.
Dosł. „miał 70 synów, którzy wyszli z jego bioder”.
Lub „uprawiać duchową prostytucję”.