Kapłańska 5:1-19

  • Różne grzechy i wymagane ofiary (1-6)

    • Powiadamianie o cudzych grzechach (1)

  • Ofiary dostosowane do możliwości biednych (7-13)

  • Ofiara za przewinienie składana w razie nieumyślnego grzechu (14-19)

5  „‚Jeżeli ktoś* zgrzeszy przez to, że usłyszał publiczne wezwanie do złożenia świadectwa*+, a nie zareagował na nie, chociaż był świadkiem jakiegoś zdarzenia, widział je albo się o nim dowiedział, to odpowie za swój grzech.  „‚Jeżeli ktoś* dotknie czegoś nieczystego — czy to padliny nieczystego dzikiego zwierzęcia, czy padliny nieczystego zwierzęcia domowego, czy też padliny jednego z nieczystych małych stworzeń, od których roi się na ziemi+ — to choćby nie był tego świadomy, jest nieczysty i ściągnął na siebie winę.  Albo jeśli ktoś nieświadomie dotknie nieczystego człowieka lub nieczystej rzeczy+ — jakiejkolwiek nieczystości, przez którą może się stać nieczysty — to choćby dowiedział się o tym dopiero później, ściąga na siebie winę.  „‚Jeżeli ktoś* pochopnie przysięga, że coś zrobi — coś dobrego lub złego — cokolwiek by to było, i nie jest świadomy, że przysiągł pochopnie, a dopiero potem to sobie uświadamia, to ściąga na siebie winę*+.  „‚Gdy ktoś ściągnie na siebie winę przez którąś z tych rzeczy, to wyjawi+, w jaki sposób zgrzeszył,  i za swoje przewinienie przyniesie Jehowie na ofiarę+ samicę z trzody, owieczkę lub kózkę. Jest to ofiara za grzech. Następnie kapłan dokona przebłagania za jego grzech.  „‚Jeśli jednak kogoś nie stać na owcę, to za swoje przewinienie przyniesie Jehowie dwie turkawki lub dwa młode gołębie domowe+ — jednego ptaka na ofiarę za grzech i jednego na całopalenie+.  Przyniesie je do kapłana, który złoży najpierw jednego ptaka jako ofiarę za grzech. Naderwie mu głowę przy szyi, nie odrywając jej całkowicie.  Niewielką ilością krwi ptaka opryska ścianę ołtarza, a resztę krwi wyciśnie przy podstawie ołtarza+. Jest to ofiara za grzech. 10  Drugiego ptaka przygotuje na całopalenie według ustalonego sposobu postępowania+. I dokona przebłagania za grzech tej osoby, i zostanie jej on przebaczony+. 11  „‚A jeśli kogoś nie stać na dwie turkawki lub na dwa młode gołębie domowe, to na ofiarę za grzech przyniesie dziesiątą część efy*+ najlepszej mąki. Nie może dodawać do niej oliwy ani kłaść na nią kadzidła*, bo jest to ofiara za grzech. 12  Przyniesie ją do kapłana, a kapłan weźmie z niej pełną garść i spali ją na ołtarzu jako wyobrażenie całej ofiary* razem z ofiarami dla Jehowy spalanymi w ogniu. Jest to ofiara za grzech. 13  I dokona przebłagania za grzech, którego dopuściła się ta osoba — za którykolwiek z wymienionych grzechów — i zostanie jej on przebaczony+. Reszta ofiary przypadnie kapłanowi+, tak samo jak ofiara zbożowa*’”+. 14  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza: 15  „Jeśli ktoś* postąpi niewiernie przez to, że nieumyślnie zgrzeszy przeciw świętym rzeczom Jehowy+, to na ofiarę za przewinienie przyniesie Jehowie zdrowego barana+, którego wartość została wyceniona w srebrnych syklach* według wagi świętego sykla*+. 16  I da zadośćuczynienie za grzech przeciw świętemu miejscu*, i doda do tego jedną piątą wartości danej rzeczy+. Przyniesie to do kapłana, żeby ten mógł dokonać za niego przebłagania+ baranem stanowiącym ofiarę za przewinienie. I grzech zostanie mu przebaczony+. 17  „Jeżeli ktoś* zgrzeszy przez to, że zrobi coś, czego Jehowa zakazał, to nawet jeśli nie jest tego świadomy, ściągnął na siebie winę i odpowie za swój grzech+. 18  Na ofiarę za przewinienie przyprowadzi do kapłana zdrowego barana o odpowiedniej, oszacowanej wartości+. Wtedy kapłan dokona przebłagania za jego nieumyślny grzech, którego nie był świadomy, i zostanie mu on przebaczony. 19  Jest to ofiara za przewinienie. Ktoś taki naprawdę ściągnął na siebie winę, grzesząc przeciw Jehowie”.

Przypisy

Lub „jakaś dusza”.
Dosł. „usłyszał brzmienie przekleństwa; usłyszał brzmienie przysięgi”. Prawdopodobnie chodzi o wezwanie związane z jakimś złym czynem, obejmujące przekleństwo wypowiedziane przeciw winowajcy albo przeciw świadkowi tego czynu, który nie złożył o nim świadectwa.
Lub „jakaś dusza”.
Lub „jakaś dusza”.
Wydaje się, że chodzi o sytuację, gdy ktoś nie dotrzymał złożonego ślubu.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Chodzi o olibanum, gumożywicę z kadzidłowca.
Lub „jako część ofiary mającą być przypomnieniem dla Boga”.
Lub „jakaś dusza”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Lub „według sykla ze świętego miejsca”.
Lub „jakaś dusza”.