Hebrajczyków 1:1-14

  • Bóg przemawia za pośrednictwem Syna (1-4)

  • Syn przewyższa aniołów (5-14)

1  W przeszłości Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał do naszych przodków za pośrednictwem proroków+.  A teraz, pod koniec tych dni, przemówił do nas za pośrednictwem Syna+, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego+ i przez którego uczynił systemy rzeczy*+.  On jest odbiciem chwały Boga+ i dokładnym odzwierciedleniem Jego osobowości*+, on też podtrzymuje wszystko mocą Jego* słowa. Kiedy oczyścił nas z grzechów+, zasiadł na wysokości po prawej stronie Majestatu+.  Stał się ważniejszy od aniołów+, bo odziedziczył imię wspanialsze od ich imienia+.  Na przykład do którego z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: „Jesteś moim synem, dzisiaj zostałem twoim ojcem”+ albo „Stanę się dla niego ojcem, a on stanie się dla mnie synem”?+  A gdy Bóg ponownie posyła swojego Pierworodnego+ na świat*, mówi: „Niech wszyscy aniołowie Boży złożą mu hołd*”.  Ponadto o aniołach mówi: „Swoich aniołów czyni duchami, swoich sług*+ — płomieniami ognia”+.  Natomiast o Synu mówi: „Bóg jest twoim tronem+ po wieczne czasy, już na zawsze, a berło twojego Królestwa jest berłem sprawiedliwości*.  Pokochałeś prawość, a znienawidziłeś to, co nieprawe. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię+ olejkiem radości bardziej niż innych królów*+ 10  oraz „Ty, Panie, na początku położyłeś fundamenty ziemi i niebo jest dziełem Twoich rąk. 11  One zginą, ale Ty pozostaniesz. Jak szata wszystkie zniszczeją. 12  Zwiniesz je jak okrycie, jak szatę, i zostaną zmienione. Ale Ty jesteś ten sam, a Twoje lata nigdy się nie skończą”+. 13  I o którym z aniołów kiedykolwiek powiedział: „Zasiadaj po mojej prawej stronie, aż położę twoich wrogów jako podnóżek dla twoich nóg”?+ 14  Czy oni wszyscy nie są duchami pełniącymi świętą* służbę+, posyłanymi, żeby usługiwać tym, którzy mają odziedziczyć wybawienie?

Przypisy

Lub „epoki”. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „samej Jego istoty”.
Lub „swojego”.
Lub „zamieszkaną ziemię”.
Lub „pokłon”.
Lub „sług publicznych”.
Lub „prostolinijności”.
Dosł. „niż twoich towarzyszy”.
Lub „publiczną”.