Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Trzeci List Jana

Rozdziały

1

Zarys treści

  • Przywitanie i wzmianka o modlitwie (1-4)

  • Pochwała dla Gajusa (5-8)

  • Ambitny Diotrefes (9, 10)

  • Dobra opinia o Demetriuszu (11, 12)

  • Plany co do wizyty i pozdrowienia (13, 14)