2 Tesaloniczan 2:1-17

  • Człowiek bezprawia (1-12)

  • Usilna zachęta do niezachwianego trwania (13-17)

2  Jeśli chodzi, bracia, o obecność naszego Pana, Jezusa Chrystusa+, i o czas, gdy będziemy zebrani, by być razem z nim+, prosimy was,  żebyście nie utracili szybko trzeźwego osądu i nie dali się przestraszyć żadnej natchnionej wypowiedzi*+, żadnym słowom czy listowi napisanemu rzekomo przez nas, że niby już nastał dzień Jehowy*+.  Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie*, bo ten dzień nie nastanie, dopóki nie nadejdzie odstępstwo+ i nie ujawni się człowiek bezprawia+, syn zagłady+.  Przeciwstawia się on każdemu, kto jest uważany za boga, lub każdemu obiektowi kultu i się nad niego wynosi. Zasiada też w świątyni Bożej, publicznie podając się za boga.  Czy nie pamiętacie, że mówiłem wam o tym, gdy jeszcze z wami byłem?  I jak wiecie, jest coś, co go powstrzymuje — tak by ujawnił się dopiero w stosownym czasie.  Wprawdzie bezprawie tego człowieka już oddziałuje+, ale pozostanie tajemnicą, dopóki ten, który teraz go powstrzymuje, nie zejdzie z drogi.  Wtedy to człowiek bezprawia się ujawni, a Pan Jezus — ujawniając swoją obecność+ — zgładzi go duchem swoich ust+, unicestwi go.  A obecności tego człowieka bezprawia, działającego za sprawą Szatana+, będą towarzyszyć wszelkie potężne dzieła, fałszywe znaki i cuda*+, 10  wszelkie nieprawe metody zwodzenia+ tych, którzy idą drogą do zagłady — będącej zapłatą za to, że nie przyjęli i nie pokochali prawdy prowadzącej do wybawienia. 11  Właśnie dlatego Bóg pozwoli, żeby zostali wprowadzeni w błąd i uwierzyli kłamstwu+, 12  a w rezultacie żeby wszyscy oni zostali osądzeni, ponieważ nie uwierzyli prawdzie, lecz znajdowali przyjemność w nieprawości. 13  Ale za was, bracia, których Jehowa* pokochał, zawsze powinniśmy dziękować Bogu, ponieważ On już na początku was wybrał+, żebyście zostali wybawieni. Uświęcił was+ swoim duchem, bo uwierzyliście w prawdę. 14  Właśnie do tego was powołał dzięki dobrej nowinie, którą głosimy — żebyście dostąpili chwały jak nasz Pan, Jezus Chrystus+. 15  Dlatego, bracia, trwajcie niezachwianie+ i dalej trzymajcie się tego*, czego was uczono+ — zarówno tego, co przekazano wam ustnie, jak i przez list od nas. 16  A sam nasz Pan, Jezus Chrystus, oraz Bóg, nasz Ojciec, który nas pokochał+ i w swojej niezasłużonej życzliwości zapewnił nam nieprzemijające pocieszenie i niezawodną nadzieję+, 17  niech pocieszą wasze serca i was umocnią*, żebyście zawsze robili i mówili to, co dobre.

Przypisy

Dosł. „duchowi”. Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Duch”.
Lub „nie omami”.
Lub „prorocze znaki”.
Lub „tradycji”.
Lub „utwierdzą”.