2 Kronik 29:1-36

  • Ezechiasz królem Judy (1, 2)

  • Reformy Ezechiasza (3-11)

  • Oczyszczenie świątyni (12-19)

  • Wznowienie służby w świątyni (20-36)

29  Ezechiasz+ objął władzę, gdy miał 25 lat, i panował w Jerozolimie 29 lat. Jego matką była Abija, córka Zachariasza+.  Ezechiasz robił to, co słuszne w oczach Jehowy+, tak jak Dawid, jego przodek+.  W pierwszym roku swojego panowania, w miesiącu pierwszym, otworzył drzwi domu Jehowy i je naprawił+.  Potem sprowadził kapłanów i Lewitów i zebrał ich na placu po stronie wschodniej.  Przemówił do nich: „Posłuchajcie mnie, Lewici. Uświęćcie teraz siebie+ i dom Jehowy, Boga swoich przodków, i usuńcie ze świętego miejsca* wszystko, co nieczyste+.  Nasi ojcowie byli niewierni i robili to, co złe w oczach Jehowy, naszego Boga+. Porzucili Go, wzgardzili przybytkiem Jehowy i odwrócili się do Niego plecami+.  Zamknęli też drzwi portyku+ i pogasili lampy+. Przestali palić kadzidło+ i składać w świętym miejscu ofiary całopalne+ dla Boga Izraela.  Z tego powodu Jehowa oburzył się na Judę i Jerozolimę+ i jak widzicie to na własne oczy, sprawił, że budzą one grozę i zdziwienie, że stały się pośmiewiskiem*+.  Nasi przodkowie zginęli od miecza+, a nasi synowie, córki i żony dostali się do niewoli+. 10  Z całego serca pragnę więc zawrzeć przymierze z Jehową, Bogiem Izraela+, żeby przestał płonąć na nas gniewem. 11  Moi synowie, nie czas się teraz ociągać*, bo Jehowa wybrał was, żebyście pełnili przed Nim służbę+ i spalali dla Niego ofiary”+. 12  Wtedy wystąpili Lewici: z Kehatytów+ — Machat, syn Amasaja, i Joel, syn Azariasza; z Merarytów+ — Kisz, syn Abdiego, i Azariasz, syn Jehallelela; z Gerszonitów+ — Joach, syn Zimmy, i Eden, syn Joacha; 13  z rodu Elicafana — Szimri i Jeuel; z rodu Asafa+ — Zachariasz i Mattaniasz; 14  z rodu Hemana+ — Jechiel i Szimej; z rodu Jedutuna+ — Szemajasz i Uzziel. 15  Potem zebrali swoich braci, uświęcili się i poszli oczyszczać dom Jehowy, tak jak rozkazał król zgodnie ze słowami Jehowy+. 16  Kapłani weszli do domu Jehowy, żeby go oczyścić, i wynieśli na dziedziniec+ domu Jehowy wszystkie nieczyste przedmioty, które znaleźli w świątyni Jehowy. Lewici wzięli je i zanieśli do Doliny Kidronu+. 17  Zaczęli uświęcanie pierwszego dnia miesiąca pierwszego, a ósmego dnia tego miesiąca doszli do portyku domu Jehowy+. Uświęcali dom Jehowy osiem dni i skończyli 16 dnia miesiąca pierwszego. 18  Następnie przyszli do króla Ezechiasza i powiedzieli: „Oczyściliśmy cały dom Jehowy, ołtarz całopalny+ i wszystkie jego przybory+ oraz stół na chleby pokładne+ ze wszystkimi naczyniami. 19  Przygotowaliśmy też i uświęciliśmy wszystkie sprzęty+, które niewierny król Achaz powyrzucał podczas swojego panowania+. Teraz są one przed ołtarzem Jehowy”. 20  Król Ezechiasz wstał wcześnie rano i zebrał książąt miasta, z którymi udał się do domu Jehowy. 21  Przyprowadzili siedem byków, siedem baranów, siedem baranków i siedem kozłów na ofiarę za grzech za dom królewski, za sanktuarium oraz za Judę+. Ezechiasz polecił kapłanom, potomkom Aarona, złożyć je na ołtarzu Jehowy. 22  Zarżnęli więc byki+, po czym kapłani wzięli ich krew i pokropili nią ołtarz+. Następnie zarżnęli barany i pokropili ołtarz krwią, zarżnęli baranki i też pokropili ołtarz krwią. 23  Potem przyprowadzili przed króla oraz zbór kozły na ofiarę za grzech i położyli na nich ręce. 24  Kapłani zarżnęli je i z ich krwi złożyli na ołtarzu ofiarę za grzech, żeby dokonać przebłagania za całego Izraela, ponieważ — tak jak polecił król — całopalenie i ofiarę za grzech należało złożyć za całego Izraela. 25  Lewitom król polecił ustawić się w domu Jehowy z czynelami, harfami* i lirami*+ — zgodnie z nakazem Dawida+ oraz Gada+, wizjonera królewskiego, i proroka Natana+, gdyż nakaz ten dał Jehowa za pośrednictwem swoich proroków. 26  Lewici stali więc z instrumentami Dawida, a kapłani — z trąbami+. 27  Wtedy Ezechiasz rozkazał złożyć na ołtarzu ofiarę całopalną+. Kiedy ją składano, zaczęto śpiewać pieśń dla Jehowy przy akompaniamencie instrumentów Dawida, króla Izraela, którym wtórowały trąby. 28  Śpiewano pieśń i grano na trąbach, a cały zbór oddawał pokłony, dopóki nie zakończono składania ofiary całopalnej. 29  Gdy skończono ją składać, król oraz wszyscy towarzyszący mu ludzie padli na kolana i pokłonili się do ziemi. 30  Król Ezechiasz i książęta polecili Lewitom wysławiać Jehowę psalmami Dawida+ oraz wizjonera Asafa+. Zaczęli więc wysławiać Go z wielką radością, padli na kolana i pokłonili się do ziemi. 31  Ezechiasz powiedział: „Teraz, kiedy zostaliście oddzieleni* dla Jehowy, przyjdźcie i przynieście do domu Jehowy ofiary dziękczynne i inne ofiary”. I zbór zaczął je przynosić, a każdy, kogo pobudzało do tego serce, składał też ofiary całopalne+. 32  Zbór przyprowadził na ofiary całopalne dla Jehowy: 70 byków, 100 baranów i 200 baranków+, 33  a na inne święte ofiary: 600 byków i 3000 owiec. 34  Kapłanów było jednak za mało, żeby ściągnąć skórę ze wszystkich zwierząt na całopalenie. Dlatego pomagali im Lewici, ich bracia+, aż cała praca została zakończona i aż kapłani się uświęcili+. Lewici podeszli do uświęcenia się z większą sumiennością* niż kapłani. 35  Złożono wiele ofiar całopalnych+, a także tłuszcz ofiar współuczestnictwa*+ i ofiary płynne składane razem z całopaleniami+. W ten sposób wznowiono* służbę w domu Jehowy. 36  Ezechiasz i cały lud cieszyli się z tego, co przygotował dla nich prawdziwy Bóg+, bo wszystko to wydarzyło się tak nagle.

Przypisy

Lub „powodem do gwizdania”.
Lub „odpoczywać”.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Dosł. „napełniliście swoją rękę”.
Dosł. „prostolinijnością serca”.
Lub „przygotowano”.