2 Kronik 15:1-19

  • Reformy Asy (1-19)

15  Na Azariasza, syna Odeda, zaczął oddziaływać duch Boży.  Azariasz wyszedł na spotkanie Asie i powiedział: „Posłuchaj mnie, Aso oraz cała Judo i Beniaminie! Jehowa jest z wami, dopóki wy jesteście z Nim+. Jeśli będziecie Go szukać, da się wam znaleźć+, ale jeśli Go opuścicie, On opuści was+.  Izraelici przez długi czas* byli bez prawdziwego Boga, bez kapłana, który by ich pouczał, i bez prawa+.  Kiedy jednak w trudnej sytuacji wrócili do Jehowy, Boga Izraela, i szukali Go, On dał im się znaleźć+.  W tamtym okresie nikt nie mógł bezpiecznie podróżować*, gdyż wśród wszystkich mieszkańców tych ziem dochodziło do ciągłych zamieszek.  Naród* walczył przeciwko narodowi* i miasto przeciwko miastu, ponieważ Bóg wywoływał wśród nich niepokój, sprowadzając na nich najrozmaitsze trudności+.  Ale wy bądźcie silni i nie zniechęcajcie się*+, bo wasze działania zostaną nagrodzone”.  Gdy tylko Asa usłyszał te słowa Azariasza i proroctwo proroka Odeda, nabrał odwagi i usunął odrażające bożki z całej ziemi Judy+ i Beniamina oraz z miast, które zdobył w górzystym regionie Efraima. Odnowił też ołtarz Jehowy, znajdujący się przed portykiem domu Jehowy+.  Zebrał wszystkich ludzi z plemienia Judy i Beniamina, a także cudzoziemców z terytoriów Efraima, Manassesa i Symeona+, którzy zbiegli do niego z Izraela w wielkiej liczbie, bo widzieli, że Jehowa, jego Bóg, jest z nim. 10  Zgromadzili się więc w Jerozolimie w miesiącu trzecim 15 roku panowania Asy. 11  Tego dnia z łupu, który zdobyli, złożyli Jehowie w ofierze 700 sztuk bydła i 7000 owiec. 12  Ponadto zawarli przymierze, zobowiązując się, że będą szukać Jehowy, Boga swoich przodków, całym sercem i całą duszą*+. 13  Każdy, kto by nie szukał Jehowy, Boga Izraela — mały czy wielki, mężczyzna czy kobieta — miał zostać uśmiercony+. 14  Głośno złożyli więc Jehowie przysięgę, radośnie wołając przy dźwiękach trąb i rogów. 15  Wszyscy mieszkańcy Judy cieszyli się z tej przysięgi, bo złożyli ją z całego serca, i gorliwie szukali Boga, a On dał im się znaleźć+. I Jehowa zapewniał im wytchnienie ze wszystkich stron+. 16  Król Asa nawet swoją babkę Maakę+ pozbawił tytułu królowej matki*, bo wykonała ohydnego bożka używanego do oddawania czci świętemu palowi*+. Asa ściął tego ohydnego bożka, starł go na proch i spalił w Dolinie Kidronu+. 17  Choć święte wzniesienia nie zostały usunięte+ z Izraela+, serce Asy przez całe jego życie* było w pełni oddane Bogu*+. 18  Asa złożył w domu prawdziwego Boga to, co ofiarował* on i jego ojciec — srebro, złoto i różne przedmioty+. 19  I aż do 35 roku panowania Asy nie było wojny+.

Przypisy

Dosł. „wiele dni”.
Dosł. „nie było pokoju dla wychodzącego ani dla wchodzącego”.
Lub „lud”.
Lub „ludowi”.
Dosł. „i niech nie opadają wasze ręce”.
Lub „tytułu pani”.
Dosł. „wszystkie jego dni”.
Lub „było niepodzielne”.
Dosł. „uświęcił”.