2 Kronik 1:1-17

  • Salomon prosi o mądrość (1-12)

  • Bogactwo Salomona (13-17)

1  Władza królewska Salomona, syna Dawida, coraz bardziej się umacniała. Jehowa, jego Bóg, był z nim i niezwykle go wywyższył+.  Salomon wezwał całego Izraela, dowódców tysięcy i setek, sędziów oraz wszystkich naczelników Izraela, głowy rodów.  Następnie razem z całym zborem udał się na wzniesienie w Gibeonie+, bo tam znajdował się namiot spotkania prawdziwego Boga — namiot wykonany na pustkowiu przez Mojżesza, sługę Jehowy.  Wcześniej Arkę prawdziwego Boga Dawid przeniósł z Kiriat-Jearim+ do Jerozolimy i postawił ją w namiocie, który dla niej przygotował+.  Ale miedziany ołtarz+, który wykonał Becalel+, syn Uriego, syna Chura, stał przed przybytkiem Jehowy. Salomon oraz zbór przychodzili, żeby modlić się przed tym ołtarzem*.  I teraz Salomon na tym miedzianym ołtarzu przed namiotem spotkania złożył Jehowie 1000 ofiar całopalnych+.  Tej nocy Bóg ukazał się Salomonowi i przemówił do niego: „Powiedz, co byś chciał ode mnie otrzymać”+.  Na to Salomon rzekł do Boga: „Okazywałeś wielką lojalną miłość mojemu ojcu, Dawidowi+, i ustanowiłeś mnie królem w jego miejsce+.  Teraz, Jehowo Boże, niech spełni się obietnica, którą złożyłeś Dawidowi, mojemu ojcu+. Uczyniłeś mnie królem ludu tak licznego jak drobinki ziemi+. 10  Daj mi więc mądrość i wiedzę+, żebym umiał prowadzić ten lud*. Bo czy bez tego będę w stanie sądzić Twój lud, który jest tak wielki?”+. 11  Wtedy Bóg powiedział do Salomona: „Ponieważ właśnie tego zapragnąłeś z całego serca i ponieważ nie poprosiłeś o majątek, bogactwo i zaszczyty ani o śmierć* tych, którzy cię nienawidzą, ani o długie życie*, ale poprosiłeś o mądrość i wiedzę, żeby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem+, 12  to dam ci mądrość i wiedzę. A oprócz tego dam ci majątek, bogactwo i zaszczyty, jakich nie miał żaden król przed tobą i nie będzie miał nikt po tobie”+. 13  Salomon zszedł ze wzniesienia w Gibeonie+, gdzie znajdował się namiot spotkania, wrócił do Jerozolimy i dalej panował nad Izraelem. 14  Gromadził coraz więcej rydwanów i koni*. Miał 1400 rydwanów oraz 12 000 koni*+. Trzymał je w miastach rydwanów+, jak również blisko siebie, w Jerozolimie+. 15  Król sprawił, że w Jerozolimie było tyle srebra i złota, co kamieni+, a drewna cedrowego tak dużo, jak sykomor w Szefeli+. 16  Konie Salomona sprowadzano z Egiptu+, a kupcy królewscy nabywali stada koni* za ustaloną cenę+. 17  Każdy rydwan sprowadzony z Egiptu kosztował 600 srebrników, a koń — 150. Kupcy królewscy sprzedawali je potem wszystkim królom hetyckim i syryjskim.

Przypisy

Lub „żeby tam się Go radzić”.
Dosł. „wychodzić przed ten lud i wchodzić”.
Lub „dusze”.
Dosł. „wiele dni”.
Lub „jeźdźców”.
Lub „jeźdźców”.
Możliwe też „sprowadzano z Egiptu i z Kue, a kupcy królewscy nabywali je w Kue”. Może chodzić o Cylicję.