Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pierwsza Księga Samuela

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Elkana i jego żony (1-8)

  • Bezdzietna Anna modli się o syna (9-18)

  • Samuel przychodzi na świat i zostaje oddany Jehowie (19-28)

 • 2

  • Modlitwa Anny (1-11)

  • Grzechy dwóch synów Helego (12-26)

  • Jehowa osądza ród Helego (27-36)

 • 3

  • Samuel zostaje prorokiem (1-21)

 • 4

  • Filistyni zabierają Arkę (1-11)

  • Śmierć Helego i jego synów (12-22)

 • 5

  • Arka na terytorium Filistynów (1-12)

   • Dagon upokorzony (1-5)

   • Jehowa karze Filistynów (6-12)

 • 6

  • Filistyni zwracają Arkę Izraelitom (1-21)

 • 7

  • Arka w Kiriat-Jearim (1)

  • Samuel nawołuje: ‛Służcie tylko Jehowie’ (2-6)

  • Zwycięstwo Izraelitów pod Micpą (7-14)

  • Samuel sędzią Izraelitów (15-17)

 • 8

  • Izrael domaga się króla (1-9)

  • Samuel ostrzega lud (10-18)

  • Jehowa zgadza się na ustanowienie króla (19-22)

 • 9

  • Samuel spotyka się z Saulem (1-27)

 • 10

  • Saul namaszczony na króla (1-16)

  • Saul zostaje przedstawiony ludowi (17-27)

 • 11

  • Saul pokonuje Ammonitów (1-11)

  • Saul ponownie obwołany królem (12-15)

 • 12

  • Pożegnalna przemowa Samuela (1-25)

   • ‛Nie idźcie za fałszywymi bożkami’ (21)

   • Jehowa nie porzuci swojego ludu (22)

 •  13

  • Saul zbiera wojsko (1-4)

  • Zuchwałe postępowanie Saula (5-9)

  • Samuel upomina Saula (10-14)

  • W Izraelu brakuje broni (15-23)

 • 14

  • Śmiały wyczyn Jonatana w Michmaszu (1-14)

  • Wrogowie Izraela rozgromieni przez Boga (15-23)

  • Lekkomyślna przysięga Saula (24-46)

   • Żołnierze jedzą mięso z krwią (32-34)

  • Wojny Saula; rodzina Saula (47-52)

 • 15

  • Saul oszczędza Agaga (1-9)

  • Samuel gani Saula (10-23)

   • „Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara” (22)

  • Saul odrzucony jako król (24-29)

  • Samuel zabija Agaga (30-35)

 • 16

  • Samuel namaszcza Dawida na króla (1-13)

   • „Jehowa patrzy na serce” (7)

  • Duch Boży opuszcza Saula (14-17)

  • Dawid gra Saulowi na lirze (18-23)

 • 17

  • Dawid pokonuje Goliata (1-58)

   • Goliat rzuca wyzwanie Izraelitom (8-10)

   • Dawid przyjmuje wyzwanie (32-37)

   • Dawid idzie do walki „z imieniem Jehowy” (45-47)

 • 18

  • Przyjaźń Dawida i Jonatana (1-4)

  • Saul zazdrosny o zwycięstwa Dawida (5-9)

  • Saul usiłuje zabić Dawida (10-19)

  • Dawid żeni się z Michal, córką Saula (20-30)

 • 19

  • Saul dalej nienawidzi Dawida (1-13)

  • Dawid ucieka przed Saulem (14-24)

 • 20

  • Lojalność Jonatana wobec Dawida (1-42)

 • 21

  • Dawid je chleb pokładny w Nob (1-9)

  • Dawid udaje w Gat obłąkanego (10-15)

 • 22

  • Dawid w jaskini Adullam i w Micpe (1-5)

  • Saul każe zabić kapłanów z Nob (6-19)

  • Abiatar ucieka (20-23)

 • 23

  • Dawid ratuje mieszkańców Keili (1-12)

  • Saul ściga Dawida (13-15)

  • Jonatan dodaje sił Dawidowi (16-18)

  • Dawidowi ledwie udaje się uciec przed Saulem (19-29)

 • 24

  • Dawid oszczędza Saula (1-22)

   • Okazuje szacunek pomazańcowi Jehowy (6)

 • 25

  • Śmierć Samuela (1)

  • Nabal odprawia posłańców Dawida (2-13)

  • Mądre działanie Abigail (14-35)

   • „Woreczek życia u Jehowy” (29)

  • Podły Nabal uśmiercony przez Jehowę (36-38)

  • Abigail zostaje żoną Dawida (39-44)

 • 26

  • Dawid znowu oszczędza Saula (1-25)

   • Okazuje szacunek pomazańcowi Jehowy (11)

 • 27

  • Dawid otrzymuje od Filistynów Ciklag (1-12)

 • 28

  • Saul udaje się do medium spirytystycznego w En-Dor (1-25)

 • 29

  • Filistyni nie ufają Dawidowi (1-11)

 • 30

  • Amalekici najeżdżają Ciklag (1-6)

   • Dawid wzmacnia się dzięki Bogu (6)

  • Dawid pokonuje Amalekitów (7-31)

   • Uwalnia uprowadzonych (18, 19)

   • Przepis dotyczący podziału łupów (23, 24)

 • 31

  • Śmierć Saula i jego trzech synów (1-13)