1 Kronik 8:1-40

  • Potomkowie Beniamina (1-40)

    • Linia rodowa Saula (33-40)

8  Synami Beniamina+ byli: pierworodny — Bela+, drugi syn — Aszbel+, trzeci — Achrach,  czwarty — Nocha, piąty — Rafa.  Synami Beli byli: Addar, Gera+, Abihud,  Abiszua, Naaman, Achoach,  Gera, Szefufan i Churam.  To są synowie Echuda, głowy rodów mieszkańców Geby+, którzy zostali uprowadzeni na wygnanie do Manachatu:  Naaman, Achijasz i Gera, który ich poprowadził na wygnanie. Został on ojcem Uzzy i Achichuda.  Szacharaimowi urodziły się dzieci na terytorium* Moabitów — już po tym, jak ich stamtąd wypędził. Jego żony miały na imię Chuszim i Baara*.  Jego żona Chodesz urodziła mu Jobaba, Cibię, Meszę, Malkama, 10  Jeuca, Sachiasza i Mirmę. To są jego synowie, głowy rodów. 11  Chuszim urodziła mu Abituba i Elpaala. 12  Synami Elpaala byli: Eber, Miszam, Szemed (który zbudował Ono+ i Lod+ oraz okoliczne* miejscowości), 13  Beria i Szema. Byli oni głowami rodów mieszkańców Ajjalonu+. To oni wypędzili mieszkańców Gat. 14  Achio, Szaszak, Jeremot, 15  Zebadiasz, Arad, Eder, 16  Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Berii. 17  Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, 18  Jiszmeraj, Jizlia i Jobab byli synami Elpaala. 19  Jakim, Zikri, Zabdi, 20  Elienaj, Cilletaj, Eliel, 21  Adajasz, Berajasz i Szimrat byli synami Szimeja. 22  Jiszpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zikri, Chanan, 24  Chananiasz, Elam, Antotiasz, 25  Jifdejasz i Penuel byli synami Szaszaka. 26  Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, 27  Jaaresziasz, Eliasz i Zikri byli synami Jerochama. 28  Zgodnie z rodowodem byli oni głowami rodów. Naczelnicy ci mieszkali w Jerozolimie. 29  Jejel mieszkał w Gibeonie+, był ojcem Gibeonu. Jego żona miała na imię Maaka+. 30  Jego pierworodnym był Abdon, a potem urodzili mu się: Cur, Kisz, Baal, Nadab, 31  Gedor, Achio i Zacher. 32  Miklot został ojcem Szymei. Wszyscy oni mieszkali razem ze swoimi braćmi w Jerozolimie, niedaleko innych braci. 33  Ner+ został ojcem Kisza, Kisz — ojcem Saula+, Saul — ojcem Jonatana+, Malki-Szuy+, Abinadaba+ i Eszbaala*+. 34  Synem Jonatana był Merib-Baal*+, który został ojcem Micheasza+. 35  Synami Micheasza byli: Piton, Melech, Tarea i Achaz. 36  Achaz został ojcem Jehoaddy, Jehoadda — ojcem Alemeta, Azmaweta i Zimriego. Zimri został ojcem Mocy. 37  Moca został ojcem Binei, Binea — ojcem Rafy, Rafa — ojcem Eleasy, Eleasa — ojcem Acela. 38  Acel miał sześciu synów. To są ich imiona: Azrikam, Bocheru, Ismael, Szeariasz, Abdiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Acela. 39  Synami jego brata Eszeka byli: pierworodny — Ulam, drugi syn — Jeusz, trzeci — Elifelet. 40  Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, którzy sprawnie posługiwali się łukiem*. Mieli oni wielu synów i wnuków — w sumie 150. Wszyscy byli potomkami Beniamina.

Przypisy

Dosł. „polu”.
Możliwe też „już po tym, jak wypędził swoje żony, Chuszim i Baarę”.
Lub „zależne od niego”.
Nazywanego też Isz-Boszetem.
Nazywany też Mefiboszetem.
Dosł. „którzy napinali łuk”.