1 Kronik 5:1-26

  • Potomkowie Rubena (1-10)

  • Potomkowie Gada (11-17)

  • Hagryci zostają pokonani (18-22)

  • Połowa plemienia Manassesa (23-26)

5  Oto synowie Rubena+, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swojego ojca+, jego prawo pierworodnego dano synom Józefa+, syna Izraela. W rodowodzie nie uwzględniono więc jego prawa pierworodnego.  Prawo pierworodnego otrzymał Józef, chociaż Juda+ przewyższał swoich braci i od niego pochodził ten, który miał zostać wodzem+.  Synami Rubena, pierworodnego Izraela, byli: Chanoch, Pallu, Checron i Karmi+.  Synami Joela byli: jego syn Szemajasz, syn Szemajasza — Gog, syn Goga — Szimej,  syn Szimeja — Micheasz, syn Micheasza — Reajasz, syn Reajasza — Baal,  syn Baala — Beera, naczelnik Rubenitów, którego Tilgat-Pilneser+, król Asyrii, uprowadził na wygnanie.  Jego braćmi, spisanymi w rodowodzie według ich rodzin, byli: Jejel jako głowa, Zachariasz  oraz Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela. Ród Beli zamieszkiwał tereny od Aroeru+ aż po Nebo i Baal-Meon+.  Na wschodzie osiedlili się aż do granicy pustkowia nad rzeką Eufrat+, bo w ziemi Gilead ich stada bardzo się rozmnożyły+. 10  Za dni Saula toczyli wojnę z Hagrytami, pokonali ich i zamieszkali w ich namiotach na całym obszarze na wschód od Gileadu. 11  Potomkowie Gada mieszkali obok nich, w ziemi Baszan aż po Salchę+. 12  W Baszanie najważniejszy był Joel, po nim Szafam, a także Janaj i Szafat. 13  Ich braćmi, według ich rodów, byli: Michael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber — w sumie siedmiu. 14  Byli oni synami Abichaila, syna Churiego, syna Jaroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Jesziszaja, syna Jachda, syna Buza. 15  Głową ich rodu był Achi, syn Abdiela, syna Guniego. 16  Mieszkali oni w Gileadzie+, w Baszanie+ i okolicznych* miejscowościach oraz na wszystkich pastwiskach Szaronu aż po ich krańce. 17  Wszyscy oni zostali wpisani do rodowodu za dni Jotama+, króla Judy, i za dni Jeroboama*+, króla Izraela. 18  Rubenici, Gadyci i połowa plemienia Manassesa mieli wojsko liczące 44 760 dzielnych wojowników, zaprawionych w boju i uzbrojonych w tarcze, miecze i łuki*. 19  Prowadzili wojnę z Hagrytami+, z Jeturem, Nafiszem+ i Nodabem. 20  W czasie walk wołali do Boga o pomoc. Bóg wysłuchał ich błagań, ponieważ Mu zaufali+, i wydał w ich ręce Hagrytów i wszystkich ich sprzymierzeńców. 21  Zabrali im zwierzęta — 50 000 wielbłądów, 250 000 owiec i 2000 osłów. Ponadto wzięli do niewoli 100 000 ludzi*. 22  Wielu ich wrogów poległo, bo tę wojnę toczył prawdziwy Bóg+. Potem mieszkali na ich ziemi aż do czasu wygnania+. 23  Potomków połowy plemienia Manassesa+ było bardzo dużo. Mieszkali oni na ziemiach od Baszanu po Baal-Hermon, Senir i górę Hermon+. 24  Głowami ich rodów byli: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel. Byli to dzielni, sławni wojownicy, głowy rodów. 25  Ale postępowali niewiernie wobec Boga swoich przodków i oddawali cześć* bogom ludów tej ziemi+, które Bóg usunął ze względu na nich. 26  Dlatego Bóg Izraela skłonił* Pula (czyli Tilgat-Pilnesera)+, króla Asyrii+, żeby uprowadził na wygnanie Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa i żeby przesiedlił ich do Chalachu, Chaboru, Hary i nad rzekę Gozan+, gdzie pozostają aż do dzisiaj.

Przypisy

Lub „zależnych od nich”.
Chodzi o Jeroboama II.
Dosł. „i napinających łuk”.
Lub „dusz ludzkich”.
Lub „uprawiali duchową prostytucję”.
Dosł. „pobudził ducha”.