1 Kronik 29:1-30

  • Dary na świątynię (1-9)

  • Modlitwa Dawida (10-19)

  • Radość ludu; panowanie Salomona (20-25)

  • Śmierć Dawida (26-30)

29  Król Dawid przemówił do całego zboru: „Mój syn Salomon, którego Bóg wybrał+, jest młody i niedoświadczony*+, a przed nim wielkie przedsięwzięcie, bo nie jest to świątynia* dla człowieka, ale dla Boga Jehowy+.  Dołożyłem wszelkich starań, żeby przygotować na dom mojego Boga złoto na wyroby ze złota, srebro na wyroby ze srebra, miedź na wyroby z miedzi, żelazo na wyroby z żelaza+, drzewo+ na wyroby z drewna, a także onyks, kamienie do osadzania w zaprawie, kamyki mozaikowe, wszelkiego rodzaju drogocenne kamienie i ogromne ilości alabastru.  Oprócz tego wszystkiego, co przygotowałem na święty dom, z miłości do domu mojego Boga+ daję jeszcze swoje własne złoto i srebro+:  3000 talentów* złota z Ofiru+ i 7000 talentów rafinowanego srebra na pokrycie ścian domów,  na wyroby ze złota, na wyroby ze srebra i na wszystko, co jest wykonywane przez rzemieślników. Kto z was chciałby dzisiaj przynieść dar dla Jehowy?”+.  I chętnie się zgłaszali książęta rodów, książęta plemion Izraela, dowódcy tysięcy i setek+, a także zwierzchnicy zajmujący się sprawami króla+.  Dali na służbę związaną z domem prawdziwego Boga 5000 talentów złota, 10 000 darejków*, 10 000 talentów srebra, 18 000 talentów miedzi i 100 000 talentów żelaza.  Ktokolwiek miał drogocenne kamienie, przekazywał je do skarbca domu Jehowy pod nadzór Gerszonity+ Jechiela+.  Ludzie cieszyli się ze składania Jehowie tych dobrowolnych ofiar, ponieważ robili to z całego serca+. Również królowi Dawidowi sprawiło to wielką radość. 10  Dawid wysławiał Jehowę w obecności całego zboru. Powiedział: „Jehowo, Boże naszego ojca, Izraela, bądź wysławiany przez całą wieczność*. 11  Do Ciebie, Jehowo, należy wielkość+, potęga+ i piękno, wspaniałość i majestat*+, bo wszystko w niebie i na ziemi jest Twoje+. Do Ciebie, Jehowo, należy władza królewska+. Ty jesteś Głową, jesteś ponad wszystkim. 12  Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała+ i Ty nad wszystkim panujesz+. W Twojej ręce jest moc+ i potęga+, Ty możesz każdego wywyższyć+ i dodać mu sił+. 13  A teraz, nasz Boże, dziękujemy Ci i wysławiamy Twoje piękne imię. 14  „A kim ja jestem i czym jest mój lud, żebyśmy mogli składać Ci te ofiary? Przecież wszystko pochodzi od Ciebie i to, co Ci dajemy, otrzymaliśmy z Twojej ręki. 15  W Twoich oczach jesteśmy cudzoziemcami i osiedleńcami, tak jak wszyscy nasi przodkowie+. Nasze dni na ziemi są jak cień+ — bez nadziei. 16  Jehowo, nasz Boże, wszystkie te cenne rzeczy, które przygotowaliśmy, żeby zbudować dom dla Twojego świętego imienia, pochodzą z Twojej ręki i należą do Ciebie. 17  Dobrze wiem, Boże mój, że badasz serca+ i podoba Ci się nieskazitelne postępowanie*+. Chętnie, ze szczerego serca* ofiarowałem Ci to wszystko i ogromnie się cieszę, gdy widzę, jak Twój lud, który jest tutaj, składa Ci dobrowolne ofiary. 18  Jehowo, Boże naszych praojców — Abrahama, Izaaka i Izraela — pomóż swojemu ludowi zawsze mieć takiego ochoczego ducha i służyć Ci całym sercem+. 19  Spraw, żeby serce mojego syna Salomona było w pełni Tobie oddane*+ i żeby przestrzegał Twoich przykazań+, przypomnień i przepisów. Pomóż mu robić to wszystko i wznieść świątynię*, do budowy której poczyniłem przygotowania”+. 20  Potem Dawid zwrócił się do całego zboru: „Wysławiajcie teraz Jehowę, swojego Boga”. I cały zbór wysławiał Jehowę, Boga swoich przodków. Wszyscy padli na twarze przed Jehową i przed królem. 21  Następnego dnia dalej składali Jehowie ofiary. Złożyli Jehowie całopalenia+ — 1000 młodych byków, 1000 baranów i 1000 baranków — a także ofiary płynne+. Złożyli mnóstwo ofiar za całego Izraela+. 22  Tego dnia z wielką radością jedli i pili przed Jehową+. Po raz drugi obwołali królem Salomona, syna Dawida, i namaścili go przed Jehową na wodza+, a Cadoka namaścili na kapłana+. 23  Salomon zasiadł na tronie Jehowy+ jako król w miejsce swojego ojca, Dawida. Odnosił sukcesy, a wszyscy Izraelici byli mu posłuszni. 24  Wszyscy książęta+, dzielni wojownicy+ oraz synowie króla Dawida+ podporządkowali się królowi Salomonowi. 25  Jehowa niezmiernie go wywyższył przed całym Izraelem i obdarzył go takim majestatem królewskim, jakim nie cieszył się żaden panujący przed nim król izraelski+. 26  Dawid, syn Jessego, był królem całego Izraela. 27  Panował nad Izraelem 40 lat — siedem lat w Hebronie+ i 33 lata w Jerozolimie+. 28  Umarł w późnej starości+, zadowolony z długiego życia* oraz bogactwa i chwały, które zdobył. Władzę po nim objął jego syn Salomon+. 29  Wszystkie fakty z życia króla Dawida, od początku do końca, zostały spisane przez Samuela, widzącego, przez proroka Natana+ i wizjonera Gada+. 30  Opisali oni całe jego panowanie, jego potęgę, a także wydarzenia związane z nim, z Izraelem i wszystkimi okolicznymi królestwami.

Przypisy

Lub „delikatny”.
Lub „twierdza; pałac”.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Złota moneta perska. Zob. Dodatek B14.
Lub „od wieczności po wieczność”.
Lub „dostojeństwo”.
Lub „prawość; szczerość”.
Lub „w prostolinijności serca”.
Lub „było niepodzielne”.
Lub „twierdzę; pałac”.
Dosł. „syty dni”.