1 Kronik 28:1-21

  • Przemówienie Dawida dotyczące budowy świątyni (1-8)

  • Salomon otrzymuje wskazówki i projekt budowy (9-21)

28  Dawid zebrał w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela: książąt plemion, dowódców oddziałów+ pełniących służbę dla króla, dowódców tysięcy i setek+ oraz zarządców całego mienia i żywego inwentarza należącego do króla+ i jego synów+. Zebrał również dworzan oraz wszystkich dzielnych i zdolnych ludzi+.  Potem król Dawid wstał i przemówił: „Posłuchajcie mnie, moi bracia, mój ludu! Z całego serca zapragnąłem zbudować dom, w którym przebywałaby Arka Przymierza Jehowy, dom, który byłby podnóżkiem dla naszego Boga+. I poczyniłem przygotowania do budowy+.  Jednak prawdziwy Bóg powiedział do mnie: ‚Nie zbudujesz domu dla mojego imienia+, bo prowadziłeś wojny i przelewałeś krew’+.  Ale Jehowa, Bóg Izraela, wybrał mnie z całego rodu mojego ojca, żebym został królem Izraela na zawsze+. Na wodza wybrał Judę+, z plemienia Judy wybrał ród mojego ojca+, a spośród synów mojego ojca właśnie mnie obdarzył uznaniem i ustanowił królem całego Izraela+.  Jehowa dał mi wielu synów+ i z nich wszystkich wybrał Salomona+, żeby zasiadł na królewskim tronie Jehowy i sprawował władzę nad Izraelem+.  „Powiedział do mnie: ‚To twój syn Salomon zbuduje mój dom i moje dziedzińce, bo wybrałem go sobie na syna i stanę się dla niego ojcem+.  Utwierdzę jego władzę królewską na zawsze+, jeśli będzie zdecydowanie przestrzegał moich przykazań i rozporządzeń+, tak jak to robi dzisiaj’.  Dlatego przed całym Izraelem, zborem Jehowy, i przed naszym Bogiem mówię wam: Starajcie się zrozumieć wszystkie przykazania swojego Boga, Jehowy, i ściśle się ich trzymajcie, żebyście mogli pozostać w tej wspaniałej ziemi+ i przekazać ją swoim synom w dziedzictwie na zawsze.  „A ty, Salomonie, mój synu, znaj Boga swojego ojca i służ Mu całym* sercem+ i radosną* duszą*, bo Jehowa bada wszystkie serca+ i dostrzega każdą myśl, każde pragnienie+. Jeżeli będziesz Go szukał, da ci się znaleźć+, ale jeśli Go opuścisz, odrzuci cię na zawsze+. 10  Pamiętaj: Jehowa cię wybrał, żebyś zbudował dom, sanktuarium. Bądź odważny i rozpocznij prace”. 11  Następnie Dawid dał Salomonowi, swojemu synowi, projekt budowy+ portyku+ i różnych pomieszczeń, w tym magazynów, pokojów na dachu, wewnętrznych pomieszczeń oraz pomieszczenia, gdzie miała się znajdować pokrywa przebłagalna*+. 12  Dał mu wszystko, co otrzymał w natchnieniu*: projekt budowy dziedzińców+ domu Jehowy, wszystkich jadalni dookoła, skarbców domu prawdziwego Boga i skarbców, w których przechowywano rzeczy uświęcone*+, 13  a także wskazówki co do oddziałów kapłanów+ i Lewitów oraz wszystkich obowiązków związanych ze służbą w domu Jehowy i wszystkich sprzętów używanych w czasie służby w domu Jehowy. 14  Podał również wagę złota na wykonanie wszystkich złotych sprzętów używanych w czasie służby oraz wagę srebra na wykonanie srebrnych sprzętów używanych w czasie służby; 15  wagę złota na poszczególne złote świeczniki+ i lampy do nich oraz wagę srebra na poszczególne srebrne świeczniki i lampy do nich — w zależności od tego, do czego były wykorzystywane; 16  wagę złota na wykonanie stołów na chleby pokładne+, każdego stołu, oraz wagę srebra na wykonanie srebrnych stołów; 17  wagę szczerego złota na wykonanie widełek, czasz, dzbanów oraz wagę każdej złotej czarki+ i każdej srebrnej czarki. 18  Wyznaczył też wagę rafinowanego złota na wykonanie ołtarza kadzielnego+ oraz tego, co wyobrażało rydwan+ — złotych cherubów+, które rozpostartymi skrzydłami miały osłaniać Arkę Przymierza Jehowy. 19  Dawid powiedział: „Pod kierownictwem Jehowy*, który obdarzył mnie wnikliwością, spisałem wszystkie szczegóły projektu budowy”+. 20  Potem Dawid powiedział do swojego syna Salomona: „Bądź odważny i silny i rozpocznij prace. Nie bój się ani się nie przerażaj, bo Jehowa Bóg, mój Bóg, jest z tobą+. On cię nie opuści ani nie porzuci+, ale będzie z tobą, aż zakończysz całą pracę związaną z domem Jehowy. 21  To są oddziały kapłanów+ i Lewitów+ wyznaczone do pełnienia służby w domu prawdziwego Boga. Masz też umiejętnych pracowników, gotowych do wykonywania wszelkich prac+, a także książąt+ i cały lud. Będą stosować się do wszystkich twoich wskazówek”.

Przypisy

Lub „niepodzielnym”.
Lub „ochoczą”.
Lub „oraz domu przebłagania”.
Dosł. „przez ducha”.
Lub „ofiarowane”.
Lub „spoczęła na mnie ręka Jehowy”.